Soběslav – Doubí má kladný posudek EIA

Zvěrotický tunel | Zdroj: SŽDC

Modernizace trati Veselí nad Lužnicí – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí, jak zní oficiální název, tedy stavba přeložka trati v úseku Soběslav – Doubí u Tábora  získala kladný posudek o vlivu na životní prostředí EIA.

Kladný posudek EIA se týká vybrané varianty „S“, schválené k realizaci. Ta umožnila použití o 2 ‰ strmějšího maximálního podélného sklonu a tím vyloučení původně zamýšlených staveb dalších dvou tunelů na trase, Sedlečského a Janovského, které tak budou nahrazeny zářezy. V návaznosti na tyto změny se změnilo i technické řešení přeložek komunikací , inženýrských sítí, výstavba nových mostních objektů ad. Schválením posudku EIA se tak tato stavba přiblížila své realizaci s předpokladem zahájení prací v říjnu 2018. Celá stavba by měla trvat 34 měsíců s náklady kolem 3,6 miliardy korun.

V 8,8 km dlouhém úseku přeložky (km 62,385 – 71,880) dojde k výstavbě nových železničních a silničních mostů, propustků, migračních podchodů, 370 metrů dlouhého Zvěrotického tunelu a rovněž nové zastávky Myslkovice, kde budou dvě vnější nástupiště délky 90 m a šíře 3 m, stejně jako v rekonstruované zastávce Doubí u Tábora. Stanice Soběslav byla zmodernizována již v předchozí stavbě 1.etapy , v této etapě dojde pouze k úpravám severního zhlaví stanice a jejímu prodloužení dvěma kolejovými spojkami. Přeložka začíná za stanicí Soběslav, kde se nová trasa přimkne k dálnici D3, přibližně od km 68,0 se pak přeložka odklání od dálnice D3 a mezi lesy zamíří ke stávající odbočce Doubí u Tábora, která bude po dostavbě přeložky trati mezi Soběslaví a Doubím zrušena, stejně jako stávající trať včetně výhybny Roudná, zřízené za druhé světové války. Demolice postihnou i tři mosty, stávající přejezdy budou zrušeny. Výstavbou přeložky dojde ke zkrácení trati o 765 m, což bude řešeno skokem ve staničení trati v blízkosti plánského zhlaví žst. Soběslav.

ODKAZ
Duch místa železničního - Čtyřkoly

Zdroje: SŽDC, s.o., portalcenia.cz

 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře