Sudoměřice – Votice: po koronaviru se stavební práce opět rozjely naplno

Po čase se opět podíváme na stavbu přeložky trati mezi Sudoměřicemi a Voticemi. Stavební práce pokračovaly i přes zpomalení kvůli přeprojektování dílčích částí pro rychlost 200 km/h (od půlky září 2019) a koronavirové epidemii, kdy např. byla z preventivních důvodů na 14 dnů zastavena ražba tunelu Mezno.

Tunely

Připomeňme si, že tunel Mezno je ražený železniční dvoukolejný tunel celkové délky 840 m, z toho ražená část tvoří 768 m, navazující hloubená část u vjezdového portálu má délku 48 m a u výjezdového portálu 24 m.

K 30. březnu 2020 bylo vyraženo 480 m v kalotě a 280 m v opěří tunelu. Přibližně zbývajících 200 m ražeb probíhá střídavě ve 3. a 4. vystrojovací třídě s délkou záběru od 1,6 do 2,2 m. Ražbou jsou zastiženy převážně rozpukané pararuly 3. pevnostní třídy s velkou hustotou diskontinuit, výrub je v posledních záběrech vlhký s výskytem lokálních úkapů. Radiální deformace dosahují nízkých hodnot do 10 mm.

Prorážka tunelu se předpokládá v první polovině července 2020.

Tunel Deboreč je ražený železniční dvoukolejný tunel celkové délky 660 m, z toho ražená část tvoří 562 m a navazující hloubené části u obou portálů mají délku 49 m.

Tunel byl 11. února 2020 slavnostně proražen. Poté byly zahájeny práce na zesílení primárního ostění v úseku se zvýšenými radiálními deformacemi ostění v kalotě, kdy naměřené hodnoty překročily varovné stavy. Pro bezpečné dokončení ražeb a vybudování stabilního primárního ostění v celém profilu tunelu byla doplněna realizační projektová dokumentace o technické řešení zesílení primárního ostění v úseku tunelmetru 336,00–390,50. Navržené řešení spočívá zejména v dodatečném zesílení ostění kaloty svorníky IBO R51L délky 12 m a následné ražbě opěří a dna v profilu
s protiklenbou v 5. vystrojovací třídě.

V tunelu byly dočasně zastaveny práce, nyní tyto opět probíhají.

V Nazdickém zářezu i nadále probíhají potřebné sanační a zpevňovací práce svahů již rozšířeného zářezu. Pracovníci chomutovské firmy Strix při těchto zajišťovacích pracích používají 3D panely systému Krismer, ve skalnaté části v kombinaci s lanovými sítěmi HEA Panel od firmy Maccaferri. Nad stěnami zářezu probíhá též montáž lehkého plotu.

ODKAZ
Rozšíření odstavných kapacit železničního uzlu Praha – lokalita Malletova

Obdobné práce jako u Nazdic probíhají i v zářezu u obce Mezno, včetně prací na železobetonových kotevních trámcích. Lze zde již též spatřit i část nového nadjezdu přeložky silnice III/12144. Ta bude po dostavbě mostu v dalších etapách stavby provizorně přeložena tak, aby v části jejího původního (tj. nynějšího) trasování mohla začít výstavba nové mezenské zastávky. I nadále však tato komunikace povede přes současný úrovňový přejezd v km 99,190 (zřejmě až do zrušení nynější jednokolejné trati).

V lokalitě Lipiny podél dálnice D3 nadále probíhají zemní práce v podobě výkopu zářezu, úprav svahů, odvodnění a drenáží.

Prostor budoucí železniční stanice Červený Újezd také získává svou definitivní podobu, spatřit lze i staveniště technologické budovy, odkud se bude ve zkušebním provozu stanice řídit a bude zde i pracoviště pracovníka údržby.

Kde se stavební práce v podstatě nikdy nezastavily, jsou mostní objekty v celé délce stavby. Zejména znatelné pokroky jsou vidět na tzv. estakádách u Radíče a Heřmaniček. Do Heřmaniček vozí nákladní auta jednotlivé ocelové prvky nosné mostní konstrukce, které jsou následně jeřábem vyzdviženy na násypové těleso mezi estakádami, zkompletovány a svařeny a následně pole po poli postupně vysouvány na další části spodní železobetonové konstrukce. I zde, stejně jako na ostatních mostech této konstrukce, následně proběhne betonáž horních částí nosné mostní konstrukce.

Fotogalerie jsou z konce května a počátku června 2020, od té doby práce postoupily pochopitelně zase o notný kus dopředu. Snímky jsou pouze z dílčích míst, setříděny a nejsou nijak popsány.

Sudoměřice - Mezno, červen 2020
Heřmaničky - Votice, květen 2020

(s využitím informací časopisu Tunel č. 2/2020)

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře