Historie

Z dějin vlakotvorných stanic

Proměny Kompasu Vyslovíme-li slovo kompas, železničáři se okamžitě vybaví představa svážného pahrbku, z něhož se v nepřetržitém sledu „kutálejí“ stovky vozů. Díky kompasu najde každý