Mimořádné a plánované termíny výluk na tratích Tábor – Benešov a Olbramovice – Sedlčany

Žst. Votice 25.3.2009 (Autor: mirekk, 4koridor.cz)

Úvodem si zopakujme sled událostí: letošního roku se měla uskutečnit rekonstrukce silničního nadjezdu nad železniční tratí ve Střezimíři. Plánovaný postup rekonstrukce, vč. stručné historie mostu byl popsán v tomto článku.

V únoru 2020 je zjištěno mostním technikem vypadnutí několika kamenů z boční zdi mostu a následně je na základě posudku stav mostu označen za havarijní a most je prohlášen nezpůsobilým pro další silniční provoz a zcela uzavřen.

Tentýž měsíc je uzavřen smluvní dodatek mezi zadavatelem zakázky na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci mostu, tj. Krajskou správou údržby silnic Stč. kraje (KSÚS) a zpracovatelem projektové dokumentace, firmou AFRY CZ. Tímto dodatkem je smluvně stvrzen požadavek na přepracování původní projektové dokumentace, ze které vyplývá, že díky havarijnímu stavu byl celý návrh rekonstrukce mostního objektu ve Střezimíři překlopen do demolice a opětovné výstavby mostu, přičemž nový mostní objekt bude situován na stejném místě a měl by splnit závazné stanovisko obecního úřadu ohledně architektonického návrhu přemostění – obloukový most s historizujícím vzhledem. Cena těchto prací činí necelých 1,7 mil. Kč (vč. DPH). O havarijnímu stavu a změně postupu jsme také informovali.

V červnu 2020 je vykonána další mimořádná prohlídka mostu a je konstatován havarijní stav VII., který je dán deformací – nestabilitou čelní zdi vpravo. Stupeň použitelnosti je tedy nepoužitelný pro veškerou dopravu i pro pěší a cyklisty. Pár dní poté je uzavřena smlouva mezi KSÚS a Údržbou silnic s.r.o., sídlící na Červeném Hrádku u Sedlčan, na zajišťovací práce v ceně 242 tisíc korun (vč. DPH).

Krátce poté Správa železnic (ex SŽDC) vyhlašuje sérii mimořádných nočních výluk v dopravně Střezimíř s oficiálním zdůvodněním „Předběžné opravy havarijního stavu silničního nadjezdu“.

Tyto výluky se budou konat v nočních směnách 24./25.6., 29./30.6., 30.6./1.7., 1./2.7., 2./3.7.2020 vždy v době od 23:10 do 4:30 hod.

ODKAZ
Duch místa železničního - Čtyřkoly

O těchto výlukách by mělo dojít k variantě „Nazdice“. Kdo pamatuje, ví už, oč jde. Má dojít víceméně k zajišťovacím pracím, tak aby se porucha v konstrukci mostu nešířila dál. Zřejmě tedy dojde k odbagrování vozovky a zajištění boků mostu a zřejmě i klenby. Následovat tedy bude delší mimořádná výluka na trati, při níž dojde z prostoru trati k podskružení konstrukce a rozebrání původního mostu a následné výstavbě nového železobetonového mostu historizujícího vzhledu. Termín zahájení realizace však není zatím znám.

Jak a kdy budou výluky provozu na trati kvůli mostu ve Střezimíři zatím nevíme, již delší dobu jsou však známy termíny denních výluk kvůli úpravám železniční stanice Heřmaničky a opravným pracím na sedlčanské lokálce:

Heřmaničky

Ve dnech 5., 6., 7., 8. a 9. září 2020 vždy od 8:30 do 16:40 hod. se budou konat denní výluky z důvodu úprav v žst. Heřmaničky.

Při těchto výlukách bude provedena demontáž trakčního vedení nad 1. staniční kolejí v km 110,430 až 110,800 a její zakotvení na trakční podpěry č. 8 a 20, dále demontáž bran a stožárů č. 10, 12, 14 a 16, snesení výhybky č. 3 a výkolejky Vk1 na táborské zhlaví stanice u stavědla St. 1 a snesení části staničních kolejí č. 1 a 2. Tyto koleje budou ve směru od Benešova nově jako kusé ukončené zarážedly. Výhybka č. 1 by měla být buď trvale uzamčena nebo upravena do odbočného směru. Úpravami projde i stávající  zabezpečovací zařízení, byla zvažována možnost ponechat 1. staniční kolej jako kusou dopravní.

Olbramovice – Sedlčany

Ve dnech 1. srpna až 28. září 2020 se bude konat nepřetržitá výluka na trati č. 223 Olbramovice – Sedlčany. Důvodem výluky je těžká střední obnova traťové koleje.


 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
6 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Vít Kuchválek
Vít Kuchválek
31.8.2020 22:55

Díky za názor.Pokud dojde k modernizaci tratě z Veselí do Č.Velenic a naplní se některé záměry -např.odklony při přestavbě Brna nebo odlehčení Břeclavi,nejsem si jistý,že to bude tak jednoduché.Rakušané se o tuto stavbu velice zajímají.Nejde ale o počet vlaků,ale o nepravidelnosti,kterými se to v běžném provozu jen hemží.Nekdy stačí nakládka kol nebo kočárku a minuty naskakují…omlouvám se,stále sloužím,vím o čem mluvím.
Někteří dopravci nedodržují normy hmotnosti vlaku a tak vláčí těžké vlaky jak se říká jednoduše,aby se ušetřilo.To dává propustnosti tratě zabrat.

Vít Kuchválek
Vít Kuchválek
22.8.2020 21:29

Jsem výpravčí ve Veselí nad Lužnicí – 47 let praxe.Sloužil jsem ve Vršovicích a ve všech stanicích od Tábora po Nemanice.Dovolím si teda obhájit zřízení nové stanice Červený Újezd u Votic.Nelze přemýšlet v současných provozních podmínkách,tak velká stavba musí mít výhled na 50 let dopředu.Uvážíme-li,že v úseku Votice – Chotoviny bude šest zastávek,osobní vlak v nich zastavující bude mít jinou dynamiku jízdy než expres s rychlostí nad 160 km-h.Ne vždy je totiž možné předjetí proti správnému směru – tedy po sousední koleji.Pak bude mít dispečer CDP možnost předjetí právě v Újezdu.Vím z praxe,jak těžko se ujíždí s os. vlakem před ex z Veselí do Dynína a to jsou tam jenom dvě zastávky.Uvažování o rušení nadbytečných dopravních kolejí je v dnešní době velký trend,naprosto zcestný.Příkladem je zrušený Rajhrad,který by dnes posloužil právě pro předjíždění…

jirka
jirka
25.6.2020 08:41

Na webu zdopravy.cz je zmíměna oprava nádraží Sedlčany, je to pravda? No 2 měsíce výluka sedlčanky to je tedy dost.