Sudoměřice – Votice: Červený Újezd – zastávka a železniční stanice v polích České Sibiře

Železniční stanice a zastávka Červený Újezd a vznikající náspové těleso přeložky
Autor: Simba, koridory.cz

Železniční stanice Červený Újezd bude jedinou stanicí v úseku trati mezi stanicemi Chotoviny a Olbramovice, resp. olbramovickým obvodem Votice. Po zprovoznění přeložky trati mezi Sudoměřicemi a Voticemi a zrušení dočasných odboček v Sudoměřicích a u Nazdic bude podle staničení činit kilometrická vzdálenost mezi kolejovými spojkami 1. a 2. traťové koleje před a za tímto úsekem něco kolem 26 km (stavební délka je pochopitelně kratší a činí 17 km, zkrácení oproti délce původní trati tak činí 2190 m, v km 111,800 nového staničení bude umístěn tzv. skokový staničník s údajem 111,800 => 114,700). Vezmeme-li v potaz kilometrické středy obou spojek, tak chotovinská spojka s výhybkami 9 až 12 se nachází zhruba v km 90,5 a votická v km 116,8. Střed nové železniční stanice Červený Újezd se nachází v km 102,510. Z toho je tedy patrno, že se nachází zhruba uprostřed celého úseku mezi stanicemi Chotoviny a Olbramovice-obvod Votice.

Původním účelem stanice v Červeném Újezdě bylo nahradit rušenou vrcholovou stanici Střezimíř (možnost předjetí vlaku v obou směrech, odstupy postrků a přípřeží ad.). Stanice měla být trvale obsazena výpravčím a staničním dozorcem-přípravářem vlaků. Rozdělení unitárních drah na několik samostatných subjektů, její liberalizace, rozvázaní smluvních vztahů, pokles výkonů, modernizace starých a nákup nových, výkonnějších lokomotiv a mnoho dalších faktorů způsobilo změnu v tomto směru a trvalé obsazení již není potřeba a po zkušebním provozu se s ním nepočítá. I když hlavní účel stanice se nezměnil, její potřebnost je tak přeci jen sporná, srovnáme-li kilometrickou délku úseku Sudoměřice – Votice s obdobným úsekem mezi Olbramovicemi a Benešovem, kde je kilometrická délka dvoukolejného úseku bez jakýchkoliv kolejových spojek obdobná. Plně banalizované obě traťové koleje, mezistaniční úseky dělené na několik částí oddílovými návěstidly její existenci ještě více zpochybňují. Nicméně, to je věc názoru, stanice se buduje a její detailnější popis je uveden dále v textu. Na pražském zhlaví stanice, před kolejovými spojkami se bude nacházet nová stejnojmenná osobní zastávka, jejíž popis je také uveden níže.

ODKAZ
Duch místa železničního - Čtyřkoly

Zastávka Červený Újezd

Zastávka se bude nacházet zhruba o 100 m dále od stávající zastávky, v přímém úseku přeložky trati. Zastávka bude mít dvě vnější mimoúrovňová protilehlá nástupiště mostového typu, každé o délce 90 m (s padesátimetrovou územní rezervou pro případné prodloužení na délku 140 m), s výškou nástupišť 550 mm nad spojnicí temen kolejnic. Přístup na 1. nástupiště bude z přístupové komunikace (místní komunikace do obce Nové Dvory), přístupový chodník na 2. nástupiště bude napojen na komunikaci III. třídy. Obě nástupiště budou vybavena přístřešky pro cestující, informačním (infotabule a rozhlas) a orientačním systémem. Chybět nebude ani tolik populární zábradlí.

Železniční stanice Červený Újezd

Nová železniční stanice se bude zhruba nacházet od km 101,7 do km 103,2. Stanice Červený Újezd bude mít 4 dopravní koleje o užitných délkách 652 až 678 metrů, z toho dvě průjezdné koleje s povolenou rychlostí V=160 km/h (resp. po přeprojektování zřejmě až 200 km/h pro vozidla s naklápěcí skříní) a dvě předjízdné koleje s V=60 km/h. Součástí stanice bude též manipulační kolej o užitné délce 137 m a povolené rychlosti pojíždění V=40 km/h. Osová vzdálenost kolejí bude činit 5 m, resp. 6 m v případě koleje manipulační. Všechny koleje bude propojovat na 13 ks výhybek. Kolejové spojky mezi traťovými kolejemi budou na obou zhlavích stanice, na budějovické straně s povolenou rychlostí V=60 km/h, na pražské pak s V=80 km/h. Na pražské straně před těmito spojkami se pak bude nacházet již zmíněná osobní zastávka.

Celá stanice je umístěna na náspovém tělese v přímém směru. Staniční plání podcházejí dva mostní objekty a propustek.

„Srdcem“ stanice bude nová technologická budova, umístěná vlevo v km 102,510 o ploše 186,5 m². Zde bude umístěno veškeré technologické zázemí. K objektu bude zřízena příjezdová komunikace, přiveden vodovodní řad s vodou z nedaleké studně. Splašky z objektu budou odváděny do nově vybudované jímky.

ODKAZ
Modernizace železničního uzlu Žilina - stav prací v květnu 2024

V objektu bude umístěná dopravní kancelář, kde bude umístěné pracoviště výpravčího. K tomuto pracovišti bude zřízeno WC s umyvadlem a výlevkou. Další místnosti jsou určeny pro umístění technologií. Jedná se o místnost, kde bude sdělovací zařízení, rozvodna NN/místnost DŘT, rozvodna VN, trafostanice, stavědlová ústředna, bateriová místnost a sklad SSZT. Do místností SSZT, dopravní kanceláře, WC, sdělovací místnosti, stavědlové ústředny a místnosti baterií bude vstup přes chodbu umístěnou uprostřed dispozice. Místnosti rozvodna NN/místnost DŘT, rozvodna VN a trafostanice bude přístup dveřmi umístěnými v obvodové stěně. Objekt bude vytápěn přímotopy a část místností bude vybavena klimatizací.

Detailnější informace lze vyčíst ze schemat stanice a zastávky, vyňatých z projektové dokumentace stavby – odkazy pod článkem.

Historii původní červenoújezdské zastávky si lze přečíst zde.


Červený Újezd – plánek železniční stanice a zastávky, 1.část
Červený Újezd – plánek železniční stanice a zastávky, 2.část

Červený Újezd - zastávka a železniční stanice - červen 2020

 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
6 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Rob
Rob
1.7.2020 12:22

Ano, tu otázku jsem si taky položil, proč to v Újezdě není v jednom místě. Ale řekl bych, že je to teď taková tendence vystrčit zastávku za zhlaví stanice. Viz třeba nově Dynín a další. Možná by to někdo vysvětlil z ekonomického hlediska, ale tady by to mohlo být určitě daleko účelnější v jednom. Ke každému zvlášť se bude stavět přívod EN a další přístupové komunikace, to mně připadá zbytečné. Ale asi je hodně pěněz…

sladlu
sladlu
29.6.2020 21:14

Proc na predjezdnych kolejich nevyskytuje nastupni hrana zastavky?
Mohlo to vse stat mene a blize k obci….
Pro VRT se to vyplati, ale pro 160km/h konvencni trat se to nevyplati?

mirekk
Admin
Reakce na  sladlu
29.6.2020 21:53

Odpověď zná projektant, zadavatel zakázky a další. My na dotaz odpovědět nedokážeme.

bugear
bugear
Reakce na  mirekk
1.7.2020 21:11

Odpověď podle mě vyplývá z popisu původního účelu. V okamžiku, kdy by na dané koleji stal náklad, bylo by potřeba hnát osobák na obou zhlavích křížem a zároveň by to omezovalo využitelnost obou předjízdných kolejí zároveň. Dále nutnost v případě nepříznivých povětrnostních podmínek (prašan) točit s výhybkami při každém průjezdu osobáku.

Rob
Rob
29.6.2020 13:10

Tak dneska mám nějakou diskuzní slinu, takže ještě k Vašemu druhému článku. Zrovna nedávno, asi čtrnáct dní je to, co jsem se byl podívat v Újezdě – na tu novou zastávku a stanici v „polích“. Zastávka se Újezdu vzdálila a jsem zvědav, zda ji bude někdo využívat. Obec sice nechala zřídit nové osvětlení, zatím jen do úrovně staré zastávky, ale i opticky je to odtud docela slušný kousek k budoucí zastávce.V létě pěkná procházka, v zimně docela krušná cesta. Ono už teď na staré zastávce ve srovnání s minulostí moc lidí nevystupuje a nenastupuje. Ke stanici se nevyjadřuji, jen při pohledu na plochu si říkám, kolik vlaků ji k nějakému předjíždění využije.
Myslím, že jako červenoújezdská zastávka bude mít podobný osud i nová ješetická zastávka v kopci „pod lesem“. Možná to využije někdo z Radíče, ale tam je připravena již ropidí autobusová linka, takže kdo by šplhal do kopce na vlak. Nakonec ty zastávky budou mít nevalný osud – a to, že by odtud někdo pravidelně dojížděl nebo jezdil na nákupy je utopie.A lidi jsou už zvyknutí na pohodlí auta, zvláště v těch malých a víceméně odříznutých obcích a samotách.

mirekk
Admin
Reakce na  Rob
29.6.2020 18:10

Ano, Oujezd bude znatelně dál. Pamatuju doby, kdy odtud jezdilo hodně lidí do práce jak do Votic, tak do Benešova a dál. Ale ono se to nezdá a stále dost místních vlak využívá, jen se to díky pracovní době už ne od 6 do půl 3. víc rozprostřelo. Ráno spěšňákem lidí dost a odpoledne zpět.
Ješetice ale prosadila na tom divném místě samospráva obcí. Je faktem, že mají spádovost z okolních obcí a na vlak velká většina jezdí autem. No uvidíme co to přinese. Každopádně Střezimíř už dlouhá léta kvůli zrušení návazností autobusů nahoru do vsi a dál do Borotína, své cestující ztratila.