Začala betonáž Zvěrotického tunelu

Zvěrotický tunel. (autor: Martin, koridory.cz)

Stavba koridoru v úseku Soběslav – Doubí u Tábora pokročila a tak jsme tu opět s čerstvými informacemi. Na pilířích velké estakády se instalují ocelové díly mostovky. Menší estakáda bude brzy mít hotové všechny pilíře. Po dobu druhé půlky srpna je uzavřena silnice Soběslav – Zvěrotice a pracuje se na jejím napojení na přeložku. Silniční nadjezdy v Doubí a Myslkovicích mají zhotoveny opěry, nadjezd v Soběslavi se také již začal stavět. V plném proudu jsou zemní práce na zářezech i náspech. A protože se rozběhla betonáž tubusu Zvěrotického tunelu, zde je velmi zjednodušený technický popis jeho stavby:

Podle původního návrhu měl být tunel ražený, pouze portály měly být hloubené. Po provedení a vyhodnocení průzkumných prací projektant změnil názor a navrhl variantu hloubeného tunelu ve stavební jámě, která bude po dobudování zasypaná na úroveň původního terénu. Investor tuto variantu v průběhu projektové přípravy schválil.

Technická data:

  • Délka tunelu 370 metrů
  • Celý tunel je veden v levostranném oblouku o poloměru 2 802 m
  • Nivelita stoupá ve směru staničení nejprve 30 m údolnicovým obloukem, následně 240 m 8,03 ‰
  • Maximální hloubka zářezu <15 m
  • Ostění tunelu tvoří 37 železobetonových tunelových pasů, délka pasu 10,0 m
  • Základním tvarem ostění tunelu je kruhová klenba založena na základových pasech anebo je přes patky propojena se spodní klenbou
  • Tloušťka horní klenby definitivního ostění hloubených tunelů je jednotně 0,60 m v celé délce tunelu
  • Spodní klenbou je dvoukolejný tunel opatřen v úseku dl. 200,0 m s méně únosným podložím
  • V tunelu jsou umístěny oboustranně záchranné výklenky. Jejich vzájemná vzdálenost je 20,0 m

Postup prací na horní klenbě:

Po vybetonování základu pojezdu formy po obou stranách spodní klenby následuje montáž kolejiště pro pojezd formy. Dále se zhotoví ocelová bednící forma a lešení vně formy, armování klenby, osazení kabelových chrániček a bednění výklenků chrániček. Nakonec proběhne montáž horní obálky klenby, betonáž klenby do betonovací formy, odbednění a ošetření betonu.

Montáž kolejiště a bednění klenby

Na již v předstihu provedené základy pro pojezd formy se osadí po obou stranách kolej (cca 50m) pro pojezd ocelové formy. Na osazenou kolej se namontuje ocelová forma. Bednění bude přizpůsobené jmenovité délce bloku 10,0 m. Ocelová forma se osadí do projektovaného tvaru a na povrch se nanese separační olej. Provede se vyarmování bloku klenby. Posledním krokem je montáž horní obálky formy, která je také ošetřena separačním olejem.

Každý díl klenby bude oddělen dilatační spárou, která je vyplněna extrudovaným polystyrenem tl. 2 cm. Její pročištění se provede ihned po odbednění. Vnitřní lícová strana bude upravena zkosením, které je realizováno vložením lichoběžníkové lišty.
Mezi jednotlivé bloky je vložen dilatační těsnící pás šířky 320 mm.

Betonová směs bude do bednění ukládána přes plnící otvory nebo okna v plášti bednění z paty klenby rovnoměrně od podélné osy symetricky na obě strany tak, aby maximální rozdíl hladin v levém a pravém boku nepřesáhl 1,0 m výšky. Rychlost betonáže 15-20 m3/hod.

Zhutnění (vibrování) betonové směsi ve formě se bude provádět pomocí příložných vibrátorů, které jsou součástí bednění. Vnější bednění klenby se ponechá v bednění a fólii s geotextílií minimálně 7 dnů. Vnitřní klenba se odbední po 2 dnech (forma popojede na další betonážní blok).

Zvěrotický tunel - ukázky výkresů

(zdroj: PD)

Soběslav - Doubí 22. 8. 2020

 

 

ODKAZ
Rozšíření odstavných kapacit železničního uzlu Praha – lokalita Malletova
Upozorni mě
Upozornit na
guest
4 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Vladimír Mařík
Vladimír Mařík
23.8.2020 17:39

Svého času jsem sledoval i stavbu Votického tunelu, který byl také hloubený. Tam ale mám tušení byly nějaké problémy se stabilitou skalního masívu, psali jste o tom také.
Tady je asi technologie trochu jiná, u Votic se myslím využívalo dno zářezu jako opěra pro patky tunelu. A byly s tím problémy, bylo i málo místa na manipulaci okolo formy atd.
A jestli si to představuju tak, jak představuju: píšete, že se vnější bednění odstraní po 7 dnech od betonáže. Vnitřní už po dvou dnech popojede na další pole a začne se na něm montovat armatura. Tedy – pokud by montáž armatur trvala 5 dnů, sedmý den přijede vnější bednění, osadí se čelo a může se začít betonovat. Pokud by to bylo takto, 37 polí x 7 dnů je něco přes 9 měsíců. To je slušné. Představuju si, že po betonáži pole se může začít s izolacemi, odvodněním, dolní klenbou, navážet a upravovat podklad pod koleje. Takže „proudově“. Snad je moje myšlenka správná, případně mě opravte.
Za rok by tedy tunel mohl být připravený včetně portálů, výstroje… Dobrý.

A samozřejmě děkuji za poučný článek a pěkné fotografie.

ladalada
ladalada
Reakce na  Vladimír Mařík
24.8.2020 18:42

No to je rychlost 370m za porodní dobu, rok už to dloubou nebylo by rychlejší to provrtat? Za ten rok by byla díra hotová i s kolejema ne? Serou se s tim a ještě je chválíte.

Jarda Š.
Jarda Š.
Reakce na  ladalada
25.8.2020 11:06

Původně se počítalo s raženým tunelem, ale geologický průzkum ukázal, že na to tam není únosné nadloží, proto se buduje hloubený tunel tímto způsobem.

Spicer
Spicer
Reakce na  Vladimír Mařík
24.8.2020 20:21

Principielně máte pravdu, ale takto se pojede jen do „dojetí“ k pilotové stěně, kde se musí dělat protiklenba. Tento krok se současně s betonáží nedá logistický dělat. Proto se plánuje letos jet cca do konce listopadu. Pokračování po zimě.