Pokračující stavební práce v úseku Sudoměřice – Votice opět pošlou cestující do autobusů

SuVo_Hermanicky_estakady
Pohled na zastávku Heřmaničky a mostní estakády severním směrem od stejnojmenné železniční stanice (foto: koridory.cz, prosinec 2019)

Vážené cestující našich drah opět čekají přestupy z vlaků do autobusů a naopak.

Důvodem jsou pokračující stavební práce na díle „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“, traťovém úseku, který je součástí 4. železničního koridoru.

Výluka se bude konat nepřetržitě v délce 42 dnů, od soboty 15. února (11:00 hod.) do pátku 27. března 2020 (13:30 hod.).

Náhradní autobusová doprava bude jezdit z Tábora, potažmo z Chotovin do Olbramovic a opačně. Výlukové jízdní řády byly vydány pouze pro regionální a expresní vlaky, rychlíkové spoje pojedou dle standardního jízdního řádu.

Níže přinášíme zmíněné „výlukáče“ a výčet výlukových prací

Výlukové jízdní řády 15.2. – 27.3.2020: 


Stavební práce o nepřetržité výluce, konané ve dnech 15.2. až 27.3.2020:

Odbočka Sudoměřice (u Tábora)

 • snese se stávající trať za odbočkou,
 • do odbočky se vloží výhybka č. 2 (odbočnou větví bude pokračovat stávající jednokolejná trať). Výhybka bude vybavena elektromotorickým přestavníkem a ovládána z jednotného obslužného pracoviště (JOP) žst. Chotoviny, kde bude provedena výměna adresného softwaru staničního zabezpečovacího zařízení (změna zobrazení Odb. Sudoměřice),
 • dosavadní vjezdové návěstidlo S (v km 95,695 – vzhledem ke zkrácení tratě v předchozí stavbě je nový km 95,248) se posune do km 95,611 (95,164) pod názvem 1S. Předvěst se přejmenuje na Př1S a zůstane v km 96,695,
 • boční ochrana vlakových cest bude provedena ústředně stavěnou výkolejkou Vk1 na stavební koleji. Pro umožnění jízd vlaků ze stavby do Chotovin bude před výkolejkou aktivováno ze stavební koleje vjezdové návěstidlo 2S v km 95,611 (95,164) a na zábrzdnou vzdálenost 400 m před ním zřízena „Tabulka s křížem“. S návěstidlem 1S se posune také snímač počítačů náprav, u návěstidla 2S bude aktivován nový počítací bod.
Čtěte také  Úkol splněn! "Samovraty" v dopravně Štětkovice namontovány

Mezno

 • úprava protidotykových zábran na mostě silnice č. I/3,
 • stavba brány v km 99,880.

Heřmaničky

 • vybuduje se provizorní nástupiště u 5. staniční koleje,
 • demontuje se trakční vedení nad 2. staniční kolejí, vloží se děliče, sekční izolátory a návěstidla pro elektrický provoz (k snesení částí této a 1. staniční koleje dojde až v září 2020 – viz níže),
 • dokončí se převěšení trakčního vedení 3. a 5. staniční koleje na nové krakorce P5 – P8,
 • přeloží se kabely nízkého napětí napájení St.1, osvětlení a dálkového ovládání úsekových odpojovačů.

Arnoštovice

 • bude se vrtat záporové pažení na mostu v km 113,239 (za někdejším hradlem Arnoštovice).
Arnoštovice - pažení mostu v km 113,239

Nazdický zářez

 • bude pokračovat sanace a odtěžování skal z důvodu rozšíření pro druhou traťovou kolej.

Další práce

 • provedou se kabelové prostupy pod stávající tratí pro novu kabelovou trasu,
 • opraví se defektoskopická vada srdcovky výhybky č. 32 v žst. Tábor (pouze 21. března 2020 od 7:30 do 16:45 hod., doprava v úseku Tábor – Chotoviny bude vedena pouze po 1. traťové koleji),
 • bude provedena běžná údržba trakčního vedení a svršku na celé trati a také výřez porostů.

Stavební práce o výluce, konané ve dnech 5. až 9. září 2020:

Heřmaničky

 • demontuje se část trakčního vedení nad 1. staniční koleji (od km 110,420 do km 110,800 a zakotví se na krakorci TP č. 8 a 20, osadí se návěstidla pro elektrický provoz,
 • snesou se brány a stožáry č. 10; 12; 14 a 16,
 • dále dojde ke snesení výhybky č. 3 na táborském zhlaví a částí staničních kolejí č. 1 a 2. (ve směru od Tábora po km 110,750).

Další (a poslední) velká výluka se má konat začátkem roku 2022, kdy již dojde k přepojení na novou trať, zatím jednokolejně se žst. Červený Újezd. Druhá kolej bude dodělána za provozu, tak aby celá stavba byla dokončena do konce roku 2022.

Tunely Deboreč a Mezno

V tunelu Deboreč se k datu vydání tohoto článku razící práce chýlí ke konci (k prorážce zbývá pár posledních metrů ), v tunelu Mezno bylo k 2.2.2020 vyraženo přibližně 370 m.

dle tweetu p.gen.řed. SŽ(DC) J.Svobody ze 7.2. má dojít k prorážce tunelu Deboreč 11. února 2020


 

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*