Kvůli modernizaci trati přišla žst. Heřmaničky o část kolejiště

Heřmaničky, výpravní budova (Autor: koridory.cz)

Popis demontážních prací

V železniční stanici Heřmaničky došlo ve směru od Tábora (Ješetic) na zhlaví u stavědla St.1 ke snesení výhybky č.3, výkolejky Vk1, včetně příslušných přestavníků, závorníků, drátovodů. Dále byly sneseny části staničních kolejí č.1 (dopravní) a č.2 (manipulační) až do km 110,700 včetně trakčního vedení nad těmito kolejemi. V kolizní části s přeložkou trati byly vpravo kolejiště stávající stanice rovněž sneseny původní stožáry trakčního vedení včetně bran a osvětlovací stožáry JŽ.

Křížení staré a nové trati v místě ješetického zhlaví stávající žst. Heřmaničky (zdroj: PD Sudoměřice – Votice)

Výhybka č.1 byla trvale přestavena do odbočného směru (na 3. a 5. staniční kolej), uzamčena výměnovým a odtlačným zámkem a přestavovací výměnová páka na stavědlovém přístroji St.1 zajištěna proti manipulaci, stejně jako páky snesených částí kolejiště stanice (výsledný klíč od výhybky č.1 je uložen u výpravčího). Ze stavědla St.1 lze po úpravách ústředně ovládat nadále pouze výhybku č.2 (pro vjezd/odjezd na/z 3./5. SK), odjezdové mechanické návěstidlo a vjezdové mechanické návěstidlo pro jízdu do odbočky (obě ramena).

Řídícího přístroje RANK v dopravní kanceláři ani výhybkářského přístroje na stavědle č.2 na benešovském zhlaví stanice se změny v konfiguraci kolejiště stanice nijak nedotkly a nebyly na nich provedeny žádné úpravy. Ve směru od Benešova (Olbramovic) je nadále umožněn vjezd na všechny dopravní koleje, včetně první a cestou posunu i  na druhou manipulační kolej. 1. i 2. staniční kolej budou nově kusé, ukončené zarážedly. Ze druhé koleje bude později zřízeno staveništní kolejové propojení do střední části nové trati a umožněn návoz materiálu na stavbu.

Jízdy (průjezdy) vlaků a křižování jsou ve stanici nyní možné pouze po 3. a 5. staniční koleji. Na 1., kusou kolej lze pouze vjet a odjet ze/ve směru Olbramovice (bude využíváno zejména pro spoje, končící a začínající v Heřmaničkách a případné odstavování vozů/souprav).

Zrušena byla i stávající přístupová cesta na stavědlo St.1. Nová je vedena od bývalé restaurace „Na Vyhlídce“ podél 5. staniční koleje, kde došlo i ke znovuzprovoznění již mnoho let nepoužívaných osvětlovacích stožárů.

ODKAZ
Duch místa železničního - Čtyřkoly

Výlukové práce ve stanici jsou tak v podstatě skončeny. Tyto však nejsou jediné – do Nazdického zářezu zajíždí z Heřmaniček montážní vlak EŽ a jsou zde vztyčovány nové stožáry trakčního vedení.

Plánek stanice po redukci kolejiště

Fotogalerie

Heřmaničky - demontáž části kolejiště stanice, září 2020

 


 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře