Optimalizace Praha Bubeneč – Praha Holešovice, stav 23.11.2013

Po třech týdnech se vracíme na místo činu. Nejprve opět obligátní mapka pro orientaci:

mapka-situace

 

Jednou větou:

Druhá traťová kolej kompletní: Od odbočky Stromovka až po Bubeneč.

 

  • Zastávka Praha Podbaba: Stále bez náznaku činnosti.
  • Žst. Praha Bubeneč, roztocké zhlaví: Do domků provizorního zabezpečovacího zařízení jsou již zavedeny kabely, výkop je zakrytý.
  • Žst. Praha Bubeneč: Sonda v zárubní zdi u 4.SK se ukázala nebýt sondou, nýbrž přípravou pro kotvení stožáru brány TV, návěstidla, nebo něčeho úplně jiného. Základ pro předsazenou obkladní zeď bývalé vlečky do papíren je již z větší části vybetonován. Na nové stožáry podél budoucí 4.SK byly namontovány konzole pro trakční vedení. Vzhledem ke čtyřem staničním kolejím jsem očekával, stejně jako v současnosti, zavěšení nosníků mezi stožáry a tím vytvoření bran. Proč tomu tak nebude nebo zda se jedná o nějaké dočasné řešení, se pokusím zjistit, případně uvítám Vaše postřehy v diskuzi.
  • Žst. Praha Bubeneč, libeňské zhlaví: Hlavní událost – 2.SK je napojena na 2.TK, jedná se o napojení na provizorní přeložku v délce cca 500 m, provedení stykovanou kolejí R65 s rychlostním limitem 50 km/h. Účelem provizoria je získání prostoru vlevo od 2.TK pro práce při směrových úpravách ve zhlaví.
  • Úsek Stromovkou: V celé délce položena 2.TK. Prvních cca 100 m od Bubenče ještě provizorní svršek R65 na původních pražcích, zhruba 40 m před krakorci s vjezdy do Bubenče pak začíná definitivní 2.TK, na pražcích B91S, kolejnice UIC60, svařeno do bezstykové koleje, podbito. V místě vjezdů do Bubenče vložen do koleje lepený izolovaný styk. Chybí trakční vedení. Kabely jsou již uloženy v zemi, výkop zakryt.
  • Podchod Stromovka: Byla dokončena izolace plovoucí desky a římsy, prostor vany byl zaštěrkován, položena kolej, a na římsu bylo osazeno zábradlí. Zkrátka, nahoře je hotovo. Práce by nyní měly probíhat dole, kde by měl být sanován torkret podchodu.
  • Odbočka Stromovka: Štíhlá výhybka byla osazena přestavníkem a ostatní výstrojí, podbita. Kolejově připraveno na provoz. Ve směru od Holešovic je již osazeno příslušné odjezdové návěstidlo L2a.
  • Žst. Praha Holešovice: Zde je prakticky hotovo, probíhá jen výkop pro uložení kabelů po severním okraji stanice.

 

Následuje fotogalerie ze dne 23.11.2013.

Bubeneč - Holešovice 23.11.2013

 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře