Perličky z archivu: Křižování vlaků v Mikulově

Parní lokomotiva ÖGEG 78.618 v čele historického vlaku ve stanici Mikulov na Moravě dne 27.9.2014 (foto: Karl Seltenhammer/Bahnbilder.de, úprava: Zoner/Koridory.cz)

Svědci doby, co nepotřebují žádného úvodního komentáře a najdeme jejich paralelu, bohužel, i v době dnešní.

Ministerstvo národní bezpečnosti v Praze pro Ministerstvo dopravy tamtéž, dne 18. ledna 1952:

Podle hlášení KVNB (Krajského výboru Národní bezpečnosti) v Brně, křižují se denně v železniční stanici Mikulov na Moravě, mezi 18:06 až 18:30 hodinou dva osobní vlaky a to od Hrušovan nad Jevišovkou vlak č. 1010 a od Břeclavi vlak č. 1009. Pravidelně má vlak od Hrušovan zpoždění a proto zůstává osobní vlak od Břeclavi stát u návěstidla, před vjezdem do stanice Mikulov na Moravě. Návěstidlo, před kterým zůstává zmíněný vlak stát, je v těsné blízkosti státních hranic ČSR – Rakousko a poskytuje se tak různým nepřátelským živlům našeho lidově demokratického zřízení možnost, dostat se snadno v nestřeženém okamžiku za naše hranice, nebo opačně, poskytuje se zde možnost různým diverzantům snadno se dostat na naše území.

Z uvedených důvodů žádám za sdělení, jaká v tomto směru mohou býti učiněna opatření, aby nedocházelo zbytečně k zastavování vlaků před zmíněným návěstidlem.

Československé státní dráhy, národní podnik, Ústřední ředitelství v Praze pro Ministerstvo národní obrany tamtéž, dne 14. února 1952:

Při místním šetření ve věci zastavování vlaků u vjezdového návěstidla v Mikulově na Moravě bylo zjištěno, že vlaky č. 1001 a 1002 a vlaky č. 1009 a 1010 jsou zastavovány u vjezdového návěstidla z důvodů vjezdu vlaku opačného směru, i když je možno přibližně odjezdy vlaků ze sousedních stanic řídit tak, aby jeden z nich nemusel být zastaven u vjezdového návěstidla v Mikulově, i když v každém případě nebude lze přesnou dobu příjezdu odhadnout vzhledem ke krácení nebo k prodlužování jízdních dob.

Přednostovi provozního úseku v Břeclavi bylo uloženo, aby nařídil všem vlakovým a strojním četám, které na této trati jezdí, dodržovat jak pobyty na zastávkách, tak i jízdní doby při zpoždění krátit. Zároveň, aby nařídil přednostovi stanice a výpravčím v Mikulově, aby při zpoždění vlaků odjezdy ze sousedních stanic řídili tak, aby nedocházelo k zastavování vlaků u vjezdového návěstidla v Mikulově na Moravě. Oblastnímu ředitelství v Olomouci bylo uloženo, aby toto opatření sledovalo, provádělo zostřenou revizi vlakopisu na této trati a závady přísně projednávalo.


Pramen: 

  • Národní archiv Praha
ODKAZ
Perličky z historie
Upozorni mě
Upozornit na
guest
8 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Rob
Rob
14.9.2022 15:34

„Paralelu“ podobných svědků doby je dnes možno vnímat nikoliv „bohužel“, ale bohudík v čem kdo si myslí. Nevládne totiž lid v čele s jednou stranou, která se tolik starala o jeho „bezpečnost“.

Rob
Rob
Reakce na  simba
20.9.2022 17:22

Nikdo neříká, co si musíme myslet. A jelikož dnes nerozhoduje o tom, co se povolí do médií strana (i ty ve „svěřeneckém“ vlastnictví čelí volné konkurenci), přijde někomu, že „novodobí svazáci“ říkají, co si máme myslet. Právě v souvislosti s covidem a strašením očkováním, kvůli kterému prý umírali lidé, což u určité skupiny vyvolalo hysterii, je ale vidět, že pro některé je lepší muset si myslet a povinně se nechat očkovat. Lékaři a zdravotní sestry se zvětšiny očkovali ze znalosti věci. Pro někoho jsou ti, kdo vyzývají k jejich následování „novodobými svazáky“. Jestliže někdo závažně zpochybňuje očkování, usiluje o zdaví a životy druhých, dopouští se trestného činu. Oznámení na něj mi nepřijde jako práskání. Stejně tak může někomu nyní přijít, že „novodobí svazáci“ zase říkají, co si máme myslet. Ovšem někdo opět usiluje o zdaví a životy druhých. A jelikož dnes sociální sítě plné různých božích hovádek věří elfům či manipulátorům, „novodobí svazáci“ je korigují názory odborníků se znalostí věci.

Rob
Rob
Reakce na  simba
21.9.2022 19:26

Očkování proti covidu může být většině lidí do 50 let úplně k ho.nu. Ovšem smyslem očkování je snížit nakažlivost. Člověk do 50 let není propuknutím nemoci tolik ohrožen, ale jako nakažený přenašeč ohrožuje starší. Vir u nakaženého může navíc mutovat, vzhledem k jejich počtu statisticky úspěšně. Očkování seniorů nemusí být na novou mutaci účinné. Jejich očkování je navíc často vícefázové a trvá, než získá účinnost. Žádné očkování přitom není 100%. Na COVID-19 se musí přitom velmi často opakovat. Jak dopadlo Švédsko se svou strategií neočkování je další věc. Co Dánové pochopili https://www.businessinfo.cz/clanky/dansko-koronavirus/

Rob
Rob
Reakce na  simba
3.10.2022 14:42

Stáří je často spojeno se závažnou chronickou nemocí. Posuzovat vakcinaci na Covid-19 podle jednoduchých statistik o věku zemřelých? Rozlišují pouze věk a očkování, ale ne závažnost zdravotního stavu a varietu úmrtnosti očkovaní/neočkovaní a chronicky nemocní/relativně zdraví.
Covid-19 se respiračně šíří ve vlnách. Tzn. i údaje z Dánska začátku t.r., tedy chladnějšího období, které je vstřícnější virózám, je relevantní. Současný stav se zase změní vzhledem k počasí. Má na něj přitom vliv jak proočkovanost, tak běžný kontakt s virem, kterému tělo odolá a vlastně se „naočkuje přirozeně“. Oproti vakcinaci „oslabeným“ virem je ale určitý čas infekční. Ohrožuje přitom starší a oslabené. Na šíření Covid-19 má tedy vliv jak obecné zdraví obyvatelstva, tak jeho častý styk. Jak rodin žijících generačně pospolu, tak s mnoha cestovateli, na turismu závislé ČR hojně z ciziny.
Očkování je oproti možnosti „naočkovat se přirozeně“ přitom mnohem menší zátěží pro zdravotní a sociální systém. Zvlášť v případě jeho nastavení ČR. Nejen kvůli neporovnatelným nákladům na vakcinaci a laboratornímu vyšetření odběru vzorku a vztahu pacient-praktický lékař.
Švédové zjistili, že při onemocnění covidem-19 vyžadují děti a mladí lidé jen zřídka péči, zvlášť při šíření varianty omikron. Očkování proto doporučují pouze dětem v určitých zranitelných skupinách. Jasně si ale klidně myslete, že švédští výzkumníci prozkoumáním varianty omikron řekli, že v předchozích variantách Covid-19 se mýlili…