Sudoměřice – Votice: smlouva podepsána, zahájení stavby

Sudoměřice - Votice: nová zastávky Heřmaničky v prostoru táborského zhlaví zrušené železniční stanice (vizualizace SŽDC).

Po stažení stížnosti neúspěšného uchazeče o zakázku „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“, firmy Strabag u antimonopolního úřadu (ÚOHS) už nic nebránilo podpisu smlouvy o dílo mezi zadavatelem, SŽDC s.o. a vítězem tendru, firmou OHL ŽS.

Smlouva byla podepsána 20.března 2018. Vysoutěžená cena zakázky je 4 378 022 292, 81 Kč, bez DPH. 23.března 2018 byla tato smlouva zveřejněna v elektronické podobě v registru smluv. Součástí smlouvy je i harmonogram prací, žel s neaktuálními termíny s původně plánovaným zahájením prací k 1.září 2017.

Podle sdělení firmy OHL ŽS je v plánu zahájení prací v dubnu 2018 (přípravné práce). Samotné stavební práce by pak měly být zahájeny v říjnu 2018. Délka realizace stavby je plánována 40 měsíců s předpokládaným ukončením v červenci roku 2021.

V rámci výkopových a trhacích prací bude odtěženo přes 1 000 000 m³ materiálu, nová násypová tělesa pak budou zaujímat objem přes 800 000 m³ zeminy. Bude vybudováno 20 nových železničních mostů, mezi nejvýznamnější z nich patří 4 ocelobetonové spřažené estakády o délkách 205 m, 85 m, 170 m a 270 m. Součástí stavby budou i dva nově zbudované tunely (tunel Mezno o délce 840 m a tunel Deboreč o délce 660 m), které budou raženy novou rakouskou tunelovací metodou NRTM. V celém úseku budou zbudována nová traťová i staniční zabezpečovací zařízení a trakční vedení.

Stávající úsek trati, otevřený 3.září 1871 a elektrizovaný 29.5.1988 bude zrušen, včetně všech stanic a zastávek. V nové stopě budou zřízeny nové zastávky, včetně čtyřkolejné výhybny Červený Újezd.

Přípravné práce již byly zahájeny. V trase přeložky trati se již provádějí první vytyčovací práce i kácení dřevin.

Ředitelem výstavby je stejně jako v předchozí stavbě „Modernizace trati Tábor – Sudoměřice“, rovněž realizované OHL ŽS v letech 2013 – 2015, ing. Lumír Pyszko. Ředitelem Divize „Z“ – Železnice společnosti OHL ŽS je ing. Roman Veis.

ODKAZ
Duch místa železničního - Čtyřkoly

Poddodavatelé stavby: AŽD Praha s.r.o. (zabezpečovací a sdělovací zařízení), KOLEJCONSULT & servis, s.s.r.o. (geologické práce), ing. Táňa Ševcová (požární bezpečnost staveb), ing. František Menšík (BOZP při tunelových pracech), AMBERG Engineering Brno, a.s. (kontrola projektové dokumentace tunelových staveb) a MCE Slaný s.r.o. (výroba a montáž ocelových konstrukcí).


Zdroje:
SŽDC s.o., OHL ŽS a.s.

Upozorni mě
Upozornit na
guest
2 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
bugear
bugear
26.3.2018 22:34

Takže na podzim akorát vykácíme stromy a to bude pro letošní stavební sezónu všechno. No čekal jsem trochu víc snahy, byť bylo jasné, že termíny pro kácení budou hodně těsné. Jen doufám, že se SŽDC pro příště poučí a kácení bude soutěžit zvlášť.