Hostivař – Hlavní: Modernizace odložena, oprava původní trati nutná!

Odb.Záběhlice 29.5.2015 | foto: JamessN, koridory.cz

Jak již bylo veřejnosti všemi médii oznámeno (informovali jsme zde), Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ke dni 12.9.2017  pravomocně zrušil výsledek tendru na zhotovitele stavby „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n., 2. část – Praha Hostivař (mimo) – Praha hl.n. (mimo)“ , vyhlášeného zadavatelem, Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) a to pro porušení zákona o veřejných zakázkách právě ze strany zadavatele.

Realizace stavby se tak opět odkládá. A to již podruhé. První výběrové řízení vyhlásila SŽDC v roce 2016. A sama ho následně také zrušila. Důvodem zrušení bylo, dle tehdejšího oficiálního prohlášení, že „SŽDC nemohla dostatečně posoudit kvalifikační předpoklady všech firem, které o zakázku stály a přihlásily se do soutěže“.

ODKAZ
Hostivař - hlavní nádraží: ÚOHS nařídil nové posouzení nabídek

Připomeňme, že v roce 2016 nejnižší nabídku podala litoměřická firma Chládek a Tintěra a „David tak porazil Goliáše“ v podobě velkých firem jako Eurovia, Hochtief, Strabag či OHL ŽS.

Letos pak bylo vítězem sdružení firem Metrostav, Swietelsky Rail a SMP CZ. A stejně jako o rok dříve, druhým v pořadí pak byla opět Eurovia společně s firmami Strabag Rail a GJW Praha. A bylo to právě toto sdružení, které podalo letošní rozklad.

Vyjádření SŽDC, s.o. k rozhodnutí ÚOHS o zrušení výsledku tendru v roce 2017:

ÚOHS ve svém rozhodnutí z konce srpna nezrušil zadávací řízení jako celek. Zrušil pouze jeden z úkonů provedených v tomto zadávacím řízení a nařídil jeho opakování.

ÚOHS konstatoval, že při předchozím postupu SŽDC mohlo dojít k ovlivnění výběru nejvýhodnější nabídky.

SŽDC s tímto závěrem nesouhlasí a za postupem komise si stojí. Přesto bude rozhodnutí úřadu respektovat a provede opětovné posouzení nabídek, včetně kvalifikace uchazečů.

Do konce roku 2017 tak stavba s pravděpodobností hraničící s jistotou opět nezačne. Do původní trati se však v posledních letech příliš neinvestovalo. Prováděla se pouze nejnutnější provozní údržba a v posledních měsících zejména opravy havarijního stavu. Trať, jejíž části byly kdysi přeloženy při stavbě vršovického „ranžíru“ se doslova rozpadá a motta „to do koridoru vydrží“ tak nedbá, což jí ovšem z výše uvedených důvodů nemůžeme vyčítat.

Proto bylo rozhodnuto, že bude provedena oprava většího rozsahu, která si ovšem vynutí nepřetržité výluky vždy jedné ze dvou traťových kolejí mezi železničními stanicemi Praha-Hostivař a Praha-Vršovice.

Při akci nazvané „Oprava koleje na trati Praha Hostivař – Praha Vršovice 1. a 2.kol.“ tak bude provedeno souvislé čištění kolejového lože a jeho doplnění, dále budou uskutečněny úpravy geometrické polohy kolejí, sváry termitem a vyčištěno odvodnění.

Pro cestující veřejnost to pak znamená nevýhodu v podobě odklonů vybraných vlaků ČD i Arrivy, kdy se tak při cestě na Hlavní nádraží (a naopak z něho) znovu podívají do Malešic a Libně (a rovněž na někdejší vršovický „ranžír“) a pak výhodu v podobě mimořádných zastavení rychlíků pro výstup a nástup v žst. Praha-Hostivař (podrobnosti níže).

Nepřetržité výluky se uskuteční ve dnech:

  • 1.traťová kolej (1.TK) – 25.9. (9.55 hod.) až 29.9.2017 (14.00 hod.)
  • 2.traťová kolej (2.TK) – 30.9. (9.55 hod.) až 6.10.2017 (14.00, resp. 18.00 hod.)

Plánované práce podrobněji:

  • 1.TK – strojní pročištění štěrkového lože v km 181,700 – 182,100 a strojní propracování koleje v km 178,100 – 181,700
  • 2.TK – strojní pročištění štěrkového lože v km 179,200 – 179,700; 181,700 – 182,100; 180,800 – 181,180 a strojní propracování koleje v km 178,150 – 179,200; 179,700 – 180,800; 181,180 – 181,700. Dále proběhne též výměna a vevaření LIS, výměna defektoskopicky vadných kolejnic

Přítomna bude tato technika: 

  • „traťovácké“ MUV 69, MUV 74.2, SVP 74, svařovací vozík, dvoucestný bagr (MHS), strojní čistička kolejového lože (SČ), automatická strojní podbíječka (ASP), pluh pro úpravu kolejového lože (SSP), Sa vozy se štěrkem a „drátenický“ MVTV

Opatření v osobní dopravě:

Odklony Os a mimořádná zastavení R a Ex ve dnech 25. – 29.9.2017:

  • ČD (viz výlukový jízdní řád osobních vlaků zde)
  • ARRIVA: Sp č. 1500/1502/1510/1512/1514 (odklony rovněž přes Malešice a Libeň)

Odklony Os a mimořádná zastavení R a Ex ve dnech 30.9. – 6.10.2017:

  • ČD (výlukový jízdní řád osobních vlaků  – zatím pouze pro 30.9. zde – od 18.hodiny tohoto dne bude platit jiný výlukový jízdní řád, kdy vybrané  Os vlaky budou jezdit odklonem přes „ranžír“)
  • ARRIVA: Sp č. 1503/1505/1507/1509/1511/1513/1515 (odklony rovněž přes „ranžír“)

Pro vlaky Arrivy platí odklony po celou dobu konání nepřetržitých výluk, pro ČD dle výlukového jízdního řádu – pro dny 1. až 6.října 2017 bude VJŘ tímto dopravcem teprve zveřejněn – bude později doplněno).

Strasnice - 22.9.2017

Prameny: 
SŽDC s.o., ČD a.s.

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře