Kvůli postupující modernizaci změní nádraží v Heřmaničkách svou podobu

Heřmaničky, výpravní budova (Autor: koridory.cz)
Takový krásný snímek si zaslouží větší propagaci. Železniční stanice Heřmaničky v roce 2017 (zdroj: Český poutník)

Ve dnech 5. až 9. září 2020 v denních výlukách (vždy od 8:20 do 16:40 hod.) projde poměrně významnou proměnou železniční stanice v Heřmaničkách.

V důsledku postupujících prací na modernizaci trati ze Sudoměřic u Tábora do Votic dojde na táborském zhlaví stanice k redukci kolejiště. Snesena bude ústředně stavěná výhybka č.3 a výkolejka Vk1 a části staničních kolejí č.1 a 2 (do km 110,750). Demontována bude i část trakčního vedení nad 1. staniční kolejí a to v úseku od km 110,420 do 110,800, kde bude toto vedení zakotveno na trakční podpěry (stožáry) č.8 a 20. Sneseny budou trakční stožáry č.10; 12; 14 a 16 a příslušné brány (převěšení trakčního vedení na nové krakorce proběhlo již při minulé výluce).

Výhybka č.1 bude trvale uzamčena do odbočného směru a páka výhybky na stavědlovém přístroji stavědla St.1 zablokována proti manipulaci.

Stanice Heřmaničky se tak po úpravách stane v podstatě dvoukolejnou výhybnou, umožňující křižování vlaků (na/z 1.kolej(-e) bude nadále umožněn vjezd/odjezd ve směru od/do Benešova).

Žst. Heřmaničky – táborské (jižní) zhlaví St.1

Náhradní autobusová doprava bude vedena následovně:

  • Os/Sp – Olbramovice – Střezimíř – Sudoměřice u Tábora – Tábor a zpět a Mezno – Sudoměřice u Tábora a zpět dle výlukového jízdního řádu
  • R/Ex – Olbramovice – Chotoviny a zpět dle platného jízdního řádu

Celý plánek žst. Heřmaničky ke stažení.

Žst. Heřmaničky 2017 – táborské (jižní) zhlaví St.1; pohled k Ješeticím. Výhybky č.1 až 3; č.3 úplně v popředí (foto: koridory.cz)
Žst. Heřmaničky 2017 – táborské (jižní) zhlaví St.1; pohled do stanice. Zleva doprava staniční dopravní koleje č.5, 3, 1 a manipulační č.2. Výkolejka Vk1 je na koleji č.2 (foto: koridory.cz)

Další výluky na trati č.220 v září 2020

Denní výluky v traťovém úseku Veselí nad Lužnicí – Tábor se konají ve dnech 2., 3. (vždy od 7:50 do 16:15 hod.) a 4. září 2020 (od 7:50 do 14:15 hod.).

Výlukový jízdní řád 2., 3. a 4.9.2020, Ex/R

Denní výluky v traťovém úseku České Budějovice – Veselí nad Lužnicí se konají ve dnech 22. a 23. září 2020 (vždy od 8:25 do 17:35 hod.)

Výlukový jízdní řád 22. a 23.9.2020, Os/Sp
Výlukový jízdní řád 22. a 23.9.2020, Ex/R


Železniční stanice Heřmaničky se nachází v km 110,851 trati České Velenice – Praha. První výhybka stanice se nachází v km 110,401, poslední v km 111,126. Stanice má tři dopravní koleje č.5, 3 a 1 (užitných délek 516, 542 a 494 m) a jednu manipulační kolej č.2 (užitné délky 470 m), dále dvě vlečkové kusé koleje č.2a a 5a (užitných délek 60 a 88, resp. 108 m).

Součástí stanice jsou dva úrovňové přejezdy v km 111,134 (silnice II.tř. č.121, P5662) a 111,469 (silnice III.tř., P5663) s obsluhou závor ze stavědla St.2 (PZM 2 a PZM 1).

PZM v km 111,134 a 111,469 obsluhované signalistou St. 2 jsou v uzavřené poloze zabezpečeny elektromagnetickým zámkem v závislosti na odjezdovém návěstidle L1–5 a vjezdovém návěstidle S. Na stavědlovém přístroji je závislost dosažena tím, že signalista musí PZM uzavřít, v uzavřené poloze zamknout, klíče od zámků vyjmout, zasunout do elektromagnetického zámku ve stavědlovém přístroji, klíčem otočit doprava, přičemž se rozsvítí kontrolní žárovka. Teprve potom může signalista uzavřít závěr výměn a obsloužit návěstidlo. Po vjezdu nebo odjezdu vlaku (PMD), kdy návěstidlo bylo přestaveno na návěst „Stůj“ a elektricky uzavřeno, může signalista vyjmout klíče ze stavědlového přístroje, PZM odemknout a otevřít. PZM1 v km 111,469 po odjezdu vlaku směr Olbramovice smí otevřít až po uvolnění kolejového úseku SK. Náhradní zapečetěné klíče od PZM v km 111,134 a 111,469 má v úschově výpravčí.

Stanice je vybavena staničním zabezpečovacím zařízením druhé kategorie – elektromechanickým zabezpečovacím zařízením (řídící přístroj RANK se dvěma závislými stavědlovými přístroji 5007 z druhé poloviny 70.let 20.století, kdy proběhla výměna za původní přístroje 3414 a RANK). 

Bezvýhybkový úsek SK je pro zjišťování volnosti koleje vybaven počítači náprav Frauscher. V úseku Ješetice – Heřmaničky je instalováno traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 2. kategorie hradlový poloautomatický
blok se souhlasovým hradlem. V mezistaničním úseku Heřmaničky – Olbramovice je instalováno TZZ 3. kategorie – automatické hradlo AH 88A bez oddílových návěstidel. V traťovém úseku Heřmaničky – Olbramovice (STÚ) jsou pro zjišťování volnosti použity počítače náprav Frauscher. Ve směru od Olbramovic, obv.Votice je světelné vjezdové návěstidlo „S“ a světelná předvěst „PřS“ z roku 1960; odjezdové světelné návěstidlo L1-5 ve směru na Olbramovice je z roku 2010, kdy nahradilo původní mechanické jednoramenné v souvislosti se stavbou „Modernizace trati Votice – Benešov“. Ve směru od Ješetic je světelná předvěst „PřL“ z roku 1960 a dvouramenné mechanické vjezdové návěstidlo „L“; ve směru na Ješetice je jednoramenné mechanické odjezdové návěstidlo „SJ“. Výhybky č.1 až 3, výkolejka Vk1 a výhybky č.7 až 11 jsou ústředně stavěné ze stavědel St.1 a St.2. Ústředně stavěné výhybky jsou vybaveny mechanickými přestavníky s pružinou ZZ 5206 a výhybky č.1, 3, 9 a 11 rovněž mechanickými závorníky. Mechanická návěstidla na táborském (ješetickém) zhlaví a záhlaví stanice jsou posledními mechanickými návěstidly na elektrifikované jednokolejné trati v síti SŽ(DC) a jsou velice známým a vyhledávaným fotografickým místem „šotoušů“. Stanice se nachází v postupném spádu 11,4/8,7/0,6/4,2/11,2 ‰ ve směru od začátku trati.


 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
8 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Emil
Emil
1.9.2020 19:38

Takže 200 ani v zimě ani v srpnu 2022 😉 ?

mirekk
Admin
Reakce na  Emil
2.9.2020 06:19

Už bylo hodně o tom napsáno. Magická 200 bude umožněna POUZE pro vlaky s NS a další podmínkou je VE VÝHRADNÍM REŽIMU ETCS. Co to znamená, o tom se nebudu rozepisovat.

Vlada
Vlada
1.9.2020 09:27

Simba:vždyž se měnil plán od SŽDC na 200 km v hodině. V zimě. Tak já tomu nerozumím. 🙁
Jinak díky za srpen 2022. Fajn.

Vlada
Vlada
1.9.2020 03:48

Zase výluky. Ví někdo přesný termín, kdy de vlaky budou prohánět dvoustovkou konečně?

jirka
jirka
Reakce na  simba
3.9.2020 09:35

kdo vlastně schválil tu blbost stavět koridory jen na 160?? a ne na 200