Modernizace Praha Běchovice – Úvaly, stav 12.8.2014

Uplynul již více než měsíc od naší poslední návštěvy a novinek je celá řada. V případě nejasností doporučuji nahlédnout do souhrnného článku

Souhrnně: Nultá a první kolej jsou po dílčích úpravách opět provozovány, zatímco druhá kolej je snesena a to v dlouhých úsecích. Spojky v Úvalech jsou již plně funkční.

Úsek žst. Praha Běchovice – zastávka Praha Klánovice (mimo):

 

Pro celý uvedený úsek: Svršek /spodek  původní. 0. SK, 1.SK a 101a opět provozovány, 2.SK je kompletně snesena až po most Pilovská. Trakce – po odb. Blatov převážně stožáry, místy jen patky, za odbočkou až do Klánovic již kompletní nové brány, na které stále není převěšeno.

 

Žst. Praha Běchovice

Výstavba zastávky Praha Běchovice střed by měla být zahájena v nejbližších dnech. Terén je již upravován. Více o zastávce v tomto článku.

 

Most Mladých Běchovic

Stále bez náznaku stavební činnosti.

 

Most SUEZ (a okolí)

Žádné změny mimo snesené 2.SK, provoz pod mostem přerušen (výluka koleje 102a)

 

před Blatovem, čtyřkolejka

Snesena 2.SK a navíc i kolej 102a nákladní spojky úseku dlouhém cca 300 m.

 

Odb. Blatov

V rámci snesení 2.TK byly ze spojek odbočky vyjmuty příslušné výhybky.

 

Most Blatovský potok

Práce na mostě nyní probíhají pod 2.TK.

 

Most Pilovská

Opět se opičí po mostu Blatovský potok 🙂

 

Fotogalerie popsaného úseku:

Be-Uv_2014-08-12_s1

 

Úsek zastávka Praha Klánovice – žst. Úvaly (mimo):

 

Pro celý úsek: Svršek /spodek  původní, jen v zastávce a pod nadjezdem nový svršek v 0.TK a 1.TK, snesená druhá kolej. Trakce: Stav se od minula nezměnil.

Zastávka Praha – Klánovice

Zatímco si cestující užívají nové první nástupiště, 2.TK byla snesena a vrcholí práce na podchodu.

 

Most Žák

Na části pod 1.TK probíhají jen dokončovací práce, zatímco oprava části pod 2.TK ještě nebyla zahájena.

 

Most Na Bučině

Obdobně jako u mostu Žák.

 

Fotogalerie popsaného úseku:

Be-Uv_2014-08-12_s2

 

Úsek žst. Úvaly – vysunuté spojky Úvaly:

 

Pro celý úsek: Svršek /spodek  původní, jen ve vysunutých spojkách je položen nový svršek. Trakce – nové stožáry jsou osazeny ve stanici podél 3.SK, dále po most Výmola po obou stranách, byly dosazeny nosníky bran.

Most Na Spojce

Pod snesenou sudou skupinou byla odhalena klenba mostu. Proběhne přestavba na deskový most.

 

Žst. Úvaly

Snesena sudá skupina.

 

Přejezd Husova

Beze změny.

 

Staré spojky

V rámci snesení 2.TK a sudé skupiny byly redukovány i spojky.

 

Most Výmola

Na novější části mostu, dostavěné při výstavbě třetí koleje, již začíná oprava (naznačuje lešení). Až do konce mostu je snesena 2.TK.

 

Most Škvorecká

Most je dokončen, římsa je zpět, koleje všechny na svém místě.

 

Vysunuté spojky

Spojky jsou dokončeny a plně funkční.

 

Fotogalerie popsaného úseku:

Be-Uv_2014-08-12_s3

 

 

Zdroj: Vlastní pozorování.

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře