Optimalizace Praha Bubeneč – Praha Holešovice, stav 1.11.2013.

Co nového ve Stromovce? Pojďme se na to podívat slovem i obrazem:

mapka-situace

  • Zastávka Praha Podbaba: Bez náznaku činnosti.
  • Žst. Praha Bubeneč: Na roztockém zhlaví vyrostly v prostoru 4-6.SK dva domky, patrně pro budoucí provizorní zabezpečovačku a její napájení (pokusím se upřesnit). V celé délce bývalé 4.SK jsou osazeny stožáry pro brány TV, osazená je i výstroj pro napínání TV. Na libeňském zhlaví je u zárubní zdi zářezu bývalé vlečky do papírny budován jakýsi betonový sokl, podle dokumentace by to měl být základ pro předsazenou obkladní zeď.
  • Úsek Stromovkou od Bubenče po podchod Stromovka: Od libeňského zhlaví žst. Praha Bubeneč je položena a zhutněna podkladní vrstva, od DKS Stromovka jsou rozhozeny plastové žlaby pro kabelizaci, je pro ně zřizován výkop.
  • Podchod Stromovka: Pokračuje oprava. Je prováděna hydroizolace na odkryté části pod 2.TK.
  • Úsek Stromovkou od podchodu Stromovka po odb. Stromovka: Zde je již zaštěrkováno, jen položit kolejová pole.
  • Odbočka Stromovka: Osazena nová štíhlá výhybka 1:14-760. Druhá kolej odbočky je tak již kolejově zapojena do žst. Praha Holešovice, zaštěrkováno, zatím není podbito. Ve směru do Holešovic je již osazeno příslušné návěstidlo Sc2a, v opačném směru je pro návěstidlo L2a připravena patka. Výtažné koleje od Holešovic již mají na stožárech osazeno nové trakční vedení.
  • Žst. Praha Holešovice: První nástupiště je přístupné, v podchodu jsou dokončeny podhledy, otevřen je bývalý zavazadlový tunel, přestavěný na přístupy k výtahům. Výtahy jsou již funkční. Prakticky hotovo.

Následuje fotogalerie ze dne 1.11.2013.

Omlouvám se za kvalitu, která jde s postupem od Bubenče dolů, tak jak utíkal čas a ubývalo světlo.

Bubeneč - Holešovice 1.11.2013

 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
2 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře