Optimalizace Praha Bubeneč – Praha Holešovice, stav 1.11.2013.

Co nového ve Stromovce? Pojďme se na to podívat slovem i obrazem:

mapka-situace

 • Zastávka Praha Podbaba: Bez náznaku činnosti.
 • Žst. Praha Bubeneč: Na roztockém zhlaví vyrostly v prostoru 4-6.SK dva domky, patrně pro budoucí provizorní zabezpečovačku a její napájení (pokusím se upřesnit). V celé délce bývalé 4.SK jsou osazeny stožáry pro brány TV, osazená je i výstroj pro napínání TV. Na libeňském zhlaví je u zárubní zdi zářezu bývalé vlečky do papírny budován jakýsi betonový sokl, podle dokumentace by to měl být základ pro předsazenou obkladní zeď.
 • Úsek Stromovkou od Bubenče po podchod Stromovka: Od libeňského zhlaví žst. Praha Bubeneč je položena a zhutněna podkladní vrstva, od DKS Stromovka jsou rozhozeny plastové žlaby pro kabelizaci, je pro ně zřizován výkop.
 • Podchod Stromovka: Pokračuje oprava. Je prováděna hydroizolace na odkryté části pod 2.TK.
 • Úsek Stromovkou od podchodu Stromovka po odb. Stromovka: Zde je již zaštěrkováno, jen položit kolejová pole.
 • Odbočka Stromovka: Osazena nová štíhlá výhybka 1:14-760. Druhá kolej odbočky je tak již kolejově zapojena do žst. Praha Holešovice, zaštěrkováno, zatím není podbito. Ve směru do Holešovic je již osazeno příslušné návěstidlo Sc2a, v opačném směru je pro návěstidlo L2a připravena patka. Výtažné koleje od Holešovic již mají na stožárech osazeno nové trakční vedení.
 • Žst. Praha Holešovice: První nástupiště je přístupné, v podchodu jsou dokončeny podhledy, otevřen je bývalý zavazadlový tunel, přestavěný na přístupy k výtahům. Výtahy jsou již funkční. Prakticky hotovo.

Následuje fotogalerie ze dne 1.11.2013.

Omlouvám se za kvalitu, která jde s postupem od Bubenče dolů, tak jak utíkal čas a ubývalo světlo.

Bubeneč - Holešovice 1.11.2013

 

ODKAZ
Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)

2 komentáře

 1. Dobrý den, pokud jsem připomínku správně pochopil, někde mi uteklo malé písmeno v názvu městské části, nicméně prošel jsem text i komentáře k fotogalerii znovu a šotek mi zůstává skryt. Prosím o navedení, rád chybu opravím.

  Pokud naopak naznačujete, že název městské části se píše malými písmeny, nemohu s Vámi souhlasit:
  „Základ pojmenování městských částí (obvodů) tvoří vlastní jméno konkrétního města (Praha…), které je specifikováno buď dalším vlastním jménem (Praha-Uhříněves…)…“

  Ale dobře, že jsme téma typografických či pravopisných konvencí nakousli, přiznávám se k jiném prohřešku: Praha Bubeneč a Praha Holešovice uvádím bez spojovníku. Správně by jak název městské čtvrti, tak název stanice měl být Praha-Bubeneč a Praha-Holešovice. Protože se mi tento zápis nezdál přehledný v kombinaci s pomlčkou v textu „Optimalizace Praha-Bubeneč – Praha-Holešovice“, rozhodl jsem se v této nepravosti pokračovat i v textu a popiscích. Budiž mi slabou omluvou, že téhož se dopouští i páni projektanti, a to přímo v oficiálním názvu stavby.

  Pokud by byl jemnocit ctěného čtenářstva pro jazyk český touto nepravostí příliš dotčen, jsem ochotný spáchaný prohřešek napravit v textu i v popiscích. V tom případě ale bude nutné (zde v diskuzi) rozhodnout, jak se postavit k názvu stavby jako takové, kde je zkrátka pravopisná chyba. Má být tedy název stavby uváděn s chybou věcnou, nebo pravopisnou?

  Děkuji za vaše názory.

 2. Aktualizace 8.11.:
  Od libeňského zhlaví Bubenče až po odb. Stromovka zaštěrkováno, štěrk uválcován. Přerušeno jen na mostě „podchod Stromovka“. Od DKS Stromovka až po odb. Stromovka jsou po obou stranách budoucí 2.TK volně položeny kolejnice.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*