Optimalizace Praha Bubeneč – Praha Holešovice, stav 2.3.2014.

Po krátkém zimním spánku se vracíme na stavbu, na první pohled je vidět, že ani v lednu a únoru pracovníci nezaháleli. Výlukový JŘ naznačuje, že nyní se stavba rozjíždí naplno.

V tomto textu bych rád jen stručně a rychle informoval o aktuálním dění na stavbě, berte ho zejména jako komentář k přiložené fotogalerii. Následovat bude samostatný článek s komplexnějším pohledem na stavbu, i s nástinem toho, co nás letos čeká. Pokud Vám tedy nebudou některé souvislosti jasné, prosím o trpělivost, vše se brzy objasní.

Vzhledem k přesunu těžiště stavební činnosti do Bubenče jsem patřičně upravil i členění textu, v Bubenči jsem ho naporcoval na více úseků.

A ještě jedna změna, nový rok si žádá novou mapku. Méně kartografie, více textu 🙂

mapka-situace-v2

Tak tedy vyrážíme:

 

Vjezd od Roztok, budoucí vysunuté spojky Podbaba:

Krok za krokem se sem po 2.TK od Bubenče blíží „požírač kolejí“ PKP25/20. V nejbližších dnech bude snesena 2. TK až na začátek stavby, tedy km 416,470 (zde navazuje dokončená prvokoridorová stavba Praha Bubeneč – Kralupy nad Vltavou).

 

Most Podbabská:

2. TK je snesena v úseku od DKS Podbaba. Zároveň jsou odstraněny reklamy ze zmiňovaného mostu (příprava na snesení zábradlí).

 

DKS Podbaba / Zastávka Praha Podbaba:

Je vyloučena 2.TK, odjezd z Bubenče do Roztok je možný jen po 1.TK (po nesprávné). Přejezd z 2.SK na 1.TK je realizován právě na DKS Podbaba.

 

Most Mlýnská:

Zatím bez náznaku činnosti.

 

Žst. Praha Bubeneč:

Téměř v celé délce stanice jsou osazeny nové brány TV, trakční vedení 2.SK je na ně již převěšeno. TV ostatních kolejí je zatím na původních branách. Na stožárech každé brány jsou instalovány boční konzole pro TV. Zda bude takto řešeno napájení 3. a 4.SK trvale, nebo se jedná o nějaké provizorium, se mi zatím nepodařilo zjistit. Podél domu č.p. 23 u budoucí 4.SK je vztyčena konstrukce pro osazení PHS. V tělese bývalé vlečky do teplárny probíhá úklid. Kolejový svršek nedoznal žádných změn, 2.SK stále v provizorním svršku R65. Cestová návěstidla Sc3 a Lc3 jsou zneplatněna, takže 3.SK není rozdělena u roztockého konce nástupiště.

 

Most Stromovka 2:

Zatím bez náznaku činnosti.

 

Bývalá DKS Stromovka, budoucí vysunuté spojky Stromovka:

Nové stožáry 7,9,11,13 jsou osazeny a jasně tak naznačují budoucí stopu 1.TK. Jejich protějšky 8,10,12,14 ještě nemají ani patky, což je celkem logické, protože by stály v provizorní poloze 2.TK. O směrových úpravách v této oblasti si více povíme příště.

 

Úsek Stromovkou:

Zatím dvoukolejný provoz. Podél 1.TK jsou již v celé délce osazeny nové stožáry TV a je na ně převěšeno trakční vedení, na převěšení čekají jen poslední čtyři stožáry u odbočky Stromovka. V poloze stávajícího návěstního krakorce s vjezdovými návěstidly do Bubenče vyrostlo u 2.TK samostatné vjezdové návěstidlo 2L. Návěstidlo 2L na krakorci je zneplatněné.

 

Podchod Stromovka (most Stromovka 1):

Nahoře je hotovo v 2.TK. Podchod je zatím průchozí (do zahájení sanace).

 

Odbočka Stromovka:

V 2.TK dokončeno, v 1.TK zbývá úsek od odbočky směrem do Stromovky.

 

Žst. Praha Holešovice:

Dokončeno.

 

Následuje fotogalerie ze dne 2.3.2014.

Bubeneč - Holešovice 2.3.2014

 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
2 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Jakub Svoboda
4.3.2014 16:51

Díky za Prahu, budu se tam zase muset podívat. Už tu máme zase jaro a já jsem se nějak nedostal za celou zimu k porovnávačce v ČB. Hrozně se stydím 😀