Popis stavby Sudoměřice – Votice (2. část)

Tunel Deboreč, výjezdový portál (Vizualizace: SUDOP Praha)

V 1. části popisu trasování úseku 4. železničního koridoru, stavby Sudoměřice u Tábora – Votice, jsme se blíže podívali na část od začátku stavebního úseku v Sudoměřicích a skončili v nové železniční stanici Červený Újezd.

Zbývá nám delší část z Červeného Újezda do Votic, kde stavba naváže na již hotovou stavbu Votice – Benešov u Prahy.

V první části jsem zapomněl zmínit důležité údaje:

  • délka původní trati: 19 190 m
  • délka nové trati: 17 000 m
  • zkrácení proti původní trase: 2 190 m
  • v km 111,800 nového staničení, na konci tohoto stavebního úseku bude umístěn tzv. skokový staničník s údajem 111,800 => 114,700

Nové trasování

Stejně jako v první části příspěvku i tady budu používat kilometráž původní trati (v plánech šedé číslování).

Červený Újezd – Ješetice

Na votickém zhlaví nové žst. Červený Újezd (mezi spojkami mezi hlavními kolejemi a výhybkami do staničních kolejí) bude vybudována zastávka Červený Újezd zastávka. Délky nástupištních hran budou 90 m s možnosti prodloužení na 140 m.

V km 104,6 se nová trať opět těsně přiblíží tělesu tratě současné a těsně za dnešním km 105,3 ji pod úhlem asi 30° zprava překříží.
Následuje křížení s trasou budoucího vedení dálnice D3. Opět místo přiblížím pomocí současné kilometráže: když se podíváte v km 105,8 asi 80 metrů vlevo, je to místo budoucího dálničního přemostění nové tratě. Po dalších 380 metrech se dostáváme k vjezdovému portálu 660 m dlouhého tunelu Deboreč pod stejnojmenným vrchem. Před portálem bude nástupní plocha IZS s příjezdovou komunikací. Tunel bude zčásti v levostranném oblouku o poloměru 1402 m v ose tunelu a dále ve směru přímém.

Za výjezdovým portálem tunelu Deboreč těsně vlevo u současné tratě v km 107,4 navržena nová zastávka Ješetice. Na jejím konci je místo křížení nové a staré trati.

 

Sudoměřice – Votice. Situace stavby Červený Újezd – km 104,8 (Zdroj: SŽDC)

 

Sudoměřice – Votice. Situace stavby km 104,7 – tunel Deboreč (Zdroj: SŽDC)

 

Sudoměřice – Votice. Situace stavby tunel Deboreč – Ješetice (Zdroj: SŽDC)

Ješetice – Heřmaničky

Dále za křížením obou tras a zastávkou Ješetice je trať vedena v přeložce kolem obce Radič, kde je v km 106,108 navržen nový 4polový mostní objekt. U obce Jiříkovec se nová trať v současném km 109,3 (před přejezdem) napojí  na trať současnou a po necelých 500 metrech ji opustí.
Nová trať se opět dostává na stávající asi 50 metrů za St.1 v Heřmaničkách, kde nová 1. kolej částečně prochází osou současné 1. staniční koleje. Právě v tom místě budou i 220 m dlouhá nástupiště zastávky Heřmaničky. Nástupiště v délce 220 m jsou navržena pro možné zastavení vlaků II. segmentu a zejména pro přepravy při akci Pochod Praha – Prčice.

 

Sudoměřice – Votice. Situace stavby Ješetice – km 108,9 (Zdroj: SŽDC)

 

Sudoměřice – Votice. Situace stavby km 108,7 – Heřmaničky (Zdroj: SŽDC)

 

Sudoměřice – Votice. Situace stavby Heřmaničky – km 111,6 (Zdroj: SŽDC)

Heřmaničky – Votice

U stávajícího železničního přejezdu v km 112,083 se nová trať zprava začne pomalu přibližovat současné, pokračuje po již částečně navršeném náspu a před km 112,4 ji překříží opět na násep, který byl v předstihu navezen z výzisku materiálu při ražbě tunelů mezi Voticemi a Benešovem.

Poslední napojení na stávající trať je v úrovni bývalého hradla Arnoštovice. Odtud trať pokračuje v souběhu se stávající tratí tak, že nová 1. kolej je v ose stávající traťové koleje a pro 2. kolej bude rozšířen hluboký skalní zářez před Nazdicemi. Na jeho konci je napojení na již hotový úsek Votice – Benešov.

 

Sudoměřice – Votice. Situace stavby km 111,6 – 113,2 (hr. Arnoštovice) (Zdroj: SŽDC)

 

Sudoměřice – Votice. Situace stavby km 113,2 – Votice (Nazdice) (Zdroj: SŽDC)

 

Novostavby

Mezi nově budované objekty patří technologická budova v ŽST Červený Újezd, nová budova spínací stanice v lokalitě k.ú. obce Heřmaničky a technologické objekty u portálů tunelů. V zastávkách Mezno, Střezimíř, Ješetice a Heřmaničky jsou navrženy nové přístřešky pro cestující lehké konstrukce, stejný typ je navržen i na nástupištích v ŽST Červený Újezd. Pro eliminaci nepříznivých účinků hluku jsou v lokalitách dle zpracované akustické studie navrženy protihlukové stěny.

Graf rychlostí

Na závěr se podívejte na grafické znázornění současných a budoucích rychlostí.

Sudoměřice – Votice. Graf rychlostí (Zdroj: SŽDC)
Upozorni mě
Upozornit na
guest
2 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Amis
Amis
13.8.2021 11:28

pěkně na hovno mapi v tom abi se prase viznalo. to nemůžete nakreslit třeba do mapi.cz????!!!!!!!!!!!