Slavnostní zahájení stavby Soběslav – Doubí u Tábora

Slavnostní zahájení stavby Soběslav - Doubí (zdroj: Twitter Jiřího Svobody, GŘ SŽDC)

Přestože byla stavba zahájena již v září přípravnými pracemi (informovali jsme zde), ve středu 16.října 2019 byla poklepem na putovní kolejnici stavba modernizace trati ze Soběslavi do Doubí u Tábora slavnostně zahájena.

Více v tiskové zprávě SŽDC s.o.:

Přestavba čtvrtého železničního koridoru z Prahy do jižních Čech se dostává do závěrečné fáze. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dnes slavnostně zahájila modernizaci předposledního úseku mezi Soběslaví a Doubím u Tábora. Stavba s celkovými náklady přes čtyři miliardy korun potrvá do roku 2023. Vzhledem k tomu, že půjde z velké části o novostavbu trati, její výstavba bude mít minimální dopad na cestující.

Modernizovaná trať bude téměř v celém úseku vedená v souběhu s dálnicí D3. To umožní zvýšení traťové rychlosti na 160  km/h, výhledově až na 200 km/h. Přidání druhé koleje přinese zvýšení kapacity a odpadne také nutné křižování vlaků v Soběslavi a Roudné. „Dnes zahajujeme předposlední úsek celého koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Nyní nám zbývá už jen přestavba úseku ze Ševětína do Nemanic, na jejíž přípravě intenzivně pracujeme. Po nedávném vydání územního rozhodnutí Jihočeským krajem jsme se přiblížili realizaci i u této stavby,“ uvedl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda. Jak dodal, po dokončení koridoru se jízdní doba expresů z Českých Budějovic do Prahy přiblíží hodině a čtyřiceti minutám.

Stavba navazuje na modernizaci úseku z Veselí nad Lužnicí do Soběslavi, která proběhla v letech 2014 a 2015. Délka nové trati bude 8,8 kilometru, zhruba polovina povede v těsném sousedství dálnice D3. Ve stanici Soběslav bude zrušen současný železniční přejezd a nahrazen podchodem pro pěší. Těsně za stanicí ve směru na Doubí u Tábora bude následovat 370 metrů dlouhý Zvěrotický tunel. Na něj naváže přemostění Černovického potoka 830 metrů dlouhou estakádou, další estakáda o délce 263 metrů překoná Kamenný rybník.

Nejvyššího místa trať dosáhne v oblasti nové zastávky Myslkovice v místě podjezdu pod silnicí do Janova. Významným příspěvkem životnímu prostředí bude tunelový most převádějící nad železnicí biokoridor v lokalitě Hluboká. Za zastávkou Doubí u Tábora se trať napojí na již zrekonstruovaný úsek ve směru na Tábor.

Na nové přeložce nebudou žádné železniční přejezdy, její výstavba se téměř nedotkne provozu vlaků mezi Soběslaví a Táborem. Výluky budou nutné až při napojování nové trati na původní.

Zhotovitelem investiční akce s názvem Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí je Společnost Soběslav – Doubí, kterou tvoří firmy STRABAG Rail, EUROVIA CS a Metrostav. Dokončení prací se předpokládá v dubnu 2023.

Celkové investiční náklady akce činí 4 318 819 023 Kč bez DPH. Projekt byl schválen ke spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava 2014–2020. Příspěvek EU může dosáhnout až 1 495 033 037 Kč. Národní financování zajistí Státní fond dopravní infrastruktury.

Slavnostní zahájení stavby Soběslav - Doubí (zdroj: Twitter Jiřího Svobody, GŘ SŽDC)

Slavnostní zahájení stavby Soběslav - Doubí (zdroj: Twitter Jiřího Svobody, GŘ SŽDC)


 

6 komentářů

  • A na to jste přišel jak? Výpočtem? Vlakový provoz ale takhle nefunguje, protože to bude trať se smíšeným provozem i nadále a nikoli trať je pro Ex. Cestovní doba 1 hod 40 min z Prahy do Budějovic značí průměrnou rychlost (při vzdálenosti obou měst 160 km) kolem 96 km/h a to už tak světoborně nepřipadá. Při Vámi zmíněném čase je to kolem 112 km/h. Rozdíl časové úspory plynule jedoucího vlaku 160 a 200 km/h v úseku dlouhém 20 km je přibližně 1,5 min – toliko k mediálnímu humbuku zvyšování rychlostí na 200 km/h v krátkých úsecích (a tím zvýšení celkových nákladů stavby).

   • Vycházím z obdobných článku.nedavno buď ministr dopravy nebo někdo ze SŽDC tvrdil právě ten čas 1:23hod u expresu. Stejně jako Tábor Praha hlavni 60min a rychlíky o 8 minut déle,tedy 68min po odstavení současných modernizacich. Takže je zvlsstni,ze pak zase někdo jiný z odpovědných funkcionářů tvrdí něco jiného… Ale čas pod 1:25 jsem slyšel vícekrát.

    • V zásadě souhlasím se Simbou. Je nesmysl házet minutou sem či tam nebo marketingově zvyšovat rychlost nad 160 km/h, když ten největší špunt je Praha – Benešov. Hlavně kvůli tomu, jak se kroutí, ale také kvůli hustotě příměstských vlaků. Určitě chválím modernizaci Benešov – ČB, už teď znám lidi, kteří dojíždějí do Prahy do práce z Tábora.

     • Z principu nedokážu souhlasit. Jakékoli zrychlení a zvýšení bezpečnosti u těchto modernizací (odstranění přejezdů například) je jen ku prospěchu k věci. Navíc se nejedná jen o spoj mezi první a poslední zastávkou, ale i o zrychlení úseku Tábor Budějovice anebo jinými městy na trase. A jezdit třeba Tábor Budějovice 25 minut oproti 40 je dost velký rozdíl. Vše napomáhá mobilitě, rozvoji zaměstnanosti, studenti mohou snáze dojíždět… díky tomu lidé mohou žít a bydlet v regionu a nemusí se stěhovat do velkých měst.

    • 1:25 či méně je dost „na krev“ a pánové úředníci si mohou „plácat“ co chtějí. Roky se uvádí 90 (92) minut a to po vystavění tunelů za odhadovanou cenu 11 mld.Kč (realita v Česku však bývá zpravidla mnohem dražší), na které zatím peníze nejsou.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*