Stavba Soběslav-Doubí u Tábora má za sebou rok

Estakáda přes Černovický potok. (Autor: Martin, koridory.cz)

Ač se to nezdá, od zahájení prací na stavbě koridoru Soběslav – Doubí u Tábora už uplynul rok.

V tomto úseku je naprojektováno:

 • 6 mostů
 • 8 propustků
 • 2 železniční zastávky
 • 1 podchod
 • 1 tunelový most
 • 1 tunel
 • 3 silniční nadjezdy
 • 3 silniční propustky
 • 1 nadjezd polní cesty

Mnohé z těchto inženýrských staveb jsou již v pokročilé fázi. Především tunel, estakáda a silniční nadjezdy. Rovněž náspy a zářezy jsou patrné a dávají tak představu o budoucím vedení tratě v krajině.

Minule jsme podrobněji popsali Zvěrotický tunel, dnes se zaměříme na stavbu největšího mostního objektu – přemostění údolí Černovického potoka.

Nová trať po opuštění Zvěrotického tunelu pokračuje zářezem za severním portálem tunelu a po náspu přechází k 854 metrů dlouhé estakádě. Ta je vedena v těsném souběhu s dálnicí D3. Překonává přeložku silnice III/13527 Soběslav – Sedlečko, bývalý náhon Zárubova mlýna a Černovický potok. Další pole estakády umožňují volný pohyb zvěře a případně zaplavování nivy potoka. Most končí na okraji lesa u obce Sedlečko a trať dále pokračuje po krátkém náspu a dále zářezem k přemostění rybníka Kamenný.

002_Situace_2018_Z

Technická data mostu:

 • Délka: 854,9 m
 • Šířka mostu: 10,840 – 11,620mm (v místě stožárů TV)
 • Sklon trati: stoupá ve směru staničení 11,78
 • Směrové vedení: levostranný oblouk R1 = 3400 m s převýšením D0 = 50 mm

Konstrukce mostu: spřažená ocelobetonová trámová konstrukce délky 832,1 m s horní železobetonovou deskou mostovky, která je společná pro obě převáděné koleje. Jedná se o konstrukci o 27 mostních otvorech s rozpětím polí 26,35 + 38,00 + 26,35 + 33,70 + 41,00 +41,00 + 33,70 + 6x (27,25 + 34,00 + 27,25) + 23,85 + 23,85 m.

Spodní stavba je konstruována ze železobetonu, s hlubinným založením na velkoprůměrových pilotách Ø1200mm. Celkem bude provedeno 100 vrtů o hloubce 11 – 30 metrů pro opěry a pilíře.

Opěry

Obě opěry jsou navrženy jako masivní, obsypané, založené na pilotách vetknutých do základu tl. 1,7 m, šířky 5,0 m a délky 11,7 m. Horní povrch základu je v příčném směru v místě pracovní spáry vodorovný, v místě základového výstupku je z důvodu odvodnění proveden ve spádu směrem k okraji základu.
Křídla opěr jsou v v délce 6,6 m založena na pilotách vetknutých do základů tl. 1,7 m, šířky 3,7 m.

ODKAZ
Demolice výpravní budovy v Chodově (fotogalerie)

Pilíře

Dříky všech 26 pilířů jsou navrženy s konstantním průřezem, rozlišeným svými rozměry vzhledem k počtu umístěných ložisek, funkci a výšce pilířů. Rozměry dříků jsou navrženy 4 typy:

 • typický vnitřní pilíř mostu či nižší brzdný pilíř: 3,0 x 1,8 m,
 • typický brzdný pilíř mostu 3,5 x 1,8 m,
 • atypický brzdný pilíř mostu 4,0 x 1,8 m,
 • typický sdružený pilíř mostu 4,0 x 1,5 m

Ocelová část nosné konstrukce

Nosná konstrukce je tvořena devíti samostatnými nosnými konstrukcemi, které budou na opěry a pilíře nasouvány.

 • MOST 1 – třípolový
 • MOST 2 – čtyřpolový
 • MOST 3 až 8 – identické třípolové
 • MOST 9 – dvoupolový

Nosné konstrukce všech mostů jsou tvořeny dvojicí hlavních nosníků, které jsou vzájemně spojeny železobetonovou deskou mostovky, společnou pro obě koleje a příčným příhradovým ztužením. Výška hlavního nosníku je po celé délce mostů stejná, a to 2,85 m.
Kolejový rošt bude na mostovce uložen na průběžném štěrkovém loži.

Zhotovitelem jsou divize 5 Metrostavu a Eurovia


(Zdroj: technická dokumentace stavby – podklad pro VŘ)

Estakáda přes Černovický potok - technické výkresy
Soběslav - Doubí 19. 9. 2020

 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
3 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
mirekk
Admin
19.9.2020 19:54

Tady je vidět, co se dá stihnout za jediný rok. Když si uvědomím jen ty tisíce a tisíce kubíků materiálu, provedených vrtů, vyrobení armatur a bednění… Martine díky

hoholu
hoholu
19.9.2020 18:51

díky za super reportáž!