Stavba Soběslav-Doubí u Tábora má za sebou rok

Estakáda přes Černovický potok. (Autor: Martin, koridory.cz)

Ač se to nezdá, od zahájení prací na stavbě koridoru Soběslav – Doubí u Tábora už uplynul rok.

V tomto úseku je naprojektováno:

 • 6 mostů
 • 8 propustků
 • 2 železniční zastávky
 • 1 podchod
 • 1 tunelový most
 • 1 tunel
 • 3 silniční nadjezdy
 • 3 silniční propustky
 • 1 nadjezd polní cesty

Mnohé z těchto inženýrských staveb jsou již v pokročilé fázi. Především tunel, estakáda a silniční nadjezdy. Rovněž náspy a zářezy jsou patrné a dávají tak představu o budoucím vedení tratě v krajině.

Minule jsme podrobněji popsali Zvěrotický tunel, dnes se zaměříme na stavbu největšího mostního objektu – přemostění údolí Černovického potoka.

Nová trať po opuštění Zvěrotického tunelu pokračuje zářezem za severním portálem tunelu a po náspu přechází k 854 metrů dlouhé estakádě. Ta je vedena v těsném souběhu s dálnicí D3. Překonává přeložku silnice III/13527 Soběslav – Sedlečko, bývalý náhon Zárubova mlýna a Černovický potok. Další pole estakády umožňují volný pohyb zvěře a případně zaplavování nivy potoka. Most končí na okraji lesa u obce Sedlečko a trať dále pokračuje po krátkém náspu a dále zářezem k přemostění rybníka Kamenný.

002_Situace_2018_Z

Technická data mostu:

 • Délka: 854,9 m
 • Šířka mostu: 10,840 – 11,620mm (v místě stožárů TV)
 • Sklon trati: stoupá ve směru staničení 11,78
 • Směrové vedení: levostranný oblouk R1 = 3400 m s převýšením D0 = 50 mm

Konstrukce mostu: spřažená ocelobetonová trámová konstrukce délky 832,1 m s horní železobetonovou deskou mostovky, která je společná pro obě převáděné koleje. Jedná se o konstrukci o 27 mostních otvorech s rozpětím polí 26,35 + 38,00 + 26,35 + 33,70 + 41,00 +41,00 + 33,70 + 6x (27,25 + 34,00 + 27,25) + 23,85 + 23,85 m.

Spodní stavba je konstruována ze železobetonu, s hlubinným založením na velkoprůměrových pilotách Ø1200mm. Celkem bude provedeno 100 vrtů o hloubce 11 – 30 metrů pro opěry a pilíře.

Opěry

Obě opěry jsou navrženy jako masivní, obsypané, založené na pilotách vetknutých do základu tl. 1,7 m, šířky 5,0 m a délky 11,7 m. Horní povrch základu je v příčném směru v místě pracovní spáry vodorovný, v místě základového výstupku je z důvodu odvodnění proveden ve spádu směrem k okraji základu.
Křídla opěr jsou v v délce 6,6 m založena na pilotách vetknutých do základů tl. 1,7 m, šířky 3,7 m.

ODKAZ
Ze Soběslavi do Plané n.L. už jezdí vlaky po přeložce, zatím po jedné koleji

Pilíře

Dříky všech 26 pilířů jsou navrženy s konstantním průřezem, rozlišeným svými rozměry vzhledem k počtu umístěných ložisek, funkci a výšce pilířů. Rozměry dříků jsou navrženy 4 typy:

 • typický vnitřní pilíř mostu či nižší brzdný pilíř: 3,0 x 1,8 m,
 • typický brzdný pilíř mostu 3,5 x 1,8 m,
 • atypický brzdný pilíř mostu 4,0 x 1,8 m,
 • typický sdružený pilíř mostu 4,0 x 1,5 m

Ocelová část nosné konstrukce

Nosná konstrukce je tvořena devíti samostatnými nosnými konstrukcemi, které budou na opěry a pilíře nasouvány.

 • MOST 1 – třípolový
 • MOST 2 – čtyřpolový
 • MOST 3 až 8 – identické třípolové
 • MOST 9 – dvoupolový

Nosné konstrukce všech mostů jsou tvořeny dvojicí hlavních nosníků, které jsou vzájemně spojeny železobetonovou deskou mostovky, společnou pro obě koleje a příčným příhradovým ztužením. Výška hlavního nosníku je po celé délce mostů stejná, a to 2,85 m.
Kolejový rošt bude na mostovce uložen na průběžném štěrkovém loži.

Zhotovitelem jsou divize 5 Metrostavu a Eurovia


(Zdroj: technická dokumentace stavby – podklad pro VŘ)

Estakáda přes Černovický potok - technické výkresy
Soběslav - Doubí 19. 9. 2020

 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
3 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
mirekk
Admin
19.9.2020 19:54

Tady je vidět, co se dá stihnout za jediný rok. Když si uvědomím jen ty tisíce a tisíce kubíků materiálu, provedených vrtů, vyrobení armatur a bednění… Martine díky

hoholu
hoholu
19.9.2020 18:51

díky za super reportáž!