Sudoměřice – Votice: tunel pod Deborečí vyrazí TUBAU

Tunel Deboreč - jižní, vjezdový portál (vizualizace: GENTE/SŽDC).

Ačkoliv se na stavbě modernizace trati ze Sudoměřic u Tábora do Votic v celé její délce usilovně pracuje a počasí zatím stavbařům přeje, nejdále jsou práce na nejdříve zahájených umělých stavbách, jako jsou propusti, mosty a tunely. 

V nejpokročilejší fázi jsou práce na severním (výjezdovém) portálu tunelu pod vrchem Deboreč, tedy strany, odkud bude probíhat ražba. Celou stavbu deborečského tunelu provádí slovenská firma TUBAU (ta vznikla v roce 2006 po odkoupení části podniku Váhostav – Tunely a od roku 2009 je dceřinou společností holdingu DANICON).

Sudoměřice – Votice: tunel Deboreč, podélný profil (zdroj: SŽDC).

Doba výstavby tunelu nad nynější železniční stanicí Ješetice je naplánována v průběhu od října roku 2018 do srpna roku 2020. Celková délka tunelu v ose tunelu bude činit 660 m a bude se nacházet v úseku trati od km 104,484 do km 105,143 nového staničení. Ve směru staničení (tj. od jihu) bude tunel nejprve veden v levém oblouku o poloměru 1402 m s převýšením 124 mm, následně v přechodnici a poté v přímé. Sklon tunelu bude ve směru staničení 10,57 až 11‰. Hloubené části obou portálů mají délku 2 x 49 m, ražená část pak 562 m. Ražba bude probíhat aplikováním několika technologických tříd NRTM (Nové rakouské tunelovací metody). Výška nadloží nad tunelem bude činit od 7 (nad portály) do 45 m.

Sudoměřice – Votice: tunel Deboreč, mikropilotový deštník (zdroj: SŽDC).

V současné době probíhá po etážích odtěžování stavební jámy severního portálu za současného zajišťování stability svahů stříkaným betonem s výztužnou sítí a kotvením hřebíky vyplněných cementovou zálivkou a záporovými stěnami s pramencovými kotvami. Pro zajištění klenby portálu tunelu před zahájením ražby bude v přístropí tunelu vytvořen mikropilotový deštník z jehel z betonářské oceli.

Fotogalerie (7.10.2018):


 

ODKAZ
Proti všem. Demolice výpravní budovy v Kladně (s historickým ohlédnutím za budovami a železničním památníkem)
Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře