Snímky z ražby tunelu Deboreč

Tunel Deboreč - čelo ražby (foto: Tubau)

Firma Tubau, která na stavbě „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ razí tunel pod vrchem Deboreč nedaleko železniční stanice Ješetice před nedávnem zveřejnila na svých webových stránkách pár fotografií z průběhu razících prací.

I když není známo přesné datum pořízení, ze snímků lze snadno určit, jakým způsobem se ražba provádí či kolik metrů budoucího tunelového tubusu je již vyraženo.

Z kuloárů se šíří informace, že se znovu má řešit (či se již řešila) otázka umožnění odstřelů horniny, které nebyly prvně umožněny.

Primární ostění (ražba) tunelu Deboreč by mělo být dokončeno ke konci října roku 2019, definitivní ostění pak ke konci března 2020. Plné dovybavení by pak mělo být dokončeno na konci prázdnin roku 2020.

Tunel Mezno

Co se týče tunelu u Mezna, jak jste již viděli v minulé fotoreportáži, stav zůstával v době pořízení snímku neměnný a ze zveřejněných zápisů zastupitelstva obce Mezno z posledních dvou měsíců žádný pokrok v jednáních nevyplývá. Obec požaduje písemnou záruku, že pokud by z náhradního zdroje, již stavbou vybudovaném, zmizela při či po ražbě tunelu voda, nebo by jí v dotyčném novém zdroji byl nedostatek, stavba zajistí další zdroj vody. Ražba měla být zahájena začátkem dubna, je tedy jasné, že má již zpoždění. Na květen však již bylo zhotovitelem oznámeno zahájení přípravných prací na portálu, tak se necháme překvapit.

Fotogalerie:

Ražba tunelu Deboreč

Zdroj: Tubau

ODKAZ
80 let historie stanice Roudná

4 komentáře

 1. A to co je na fotografii nejsou vrty pro odstřely?
  Nebo jsou to mikroodstřely a cílem je něco většího?

 2. Zastiženy byly zvětralé až zcela zvětralé pararuly pevnostní
  třídy R4 až R5 (místy až R6), hornina je silně rozpukaná, směr
  sklonu foliace je cca 270°, sklon cca 40°. Hornina má z hlediska
  ražby nepříznivý úklon vrstev úpadně ven z čelby. V těchto podmínkách
  je aplikována navržená vystrojovací třída 5b1 s horizontálním
  členěním výrubu na kalotu, jádro a protiklenbu. Stabilita
  přístropí je zajišťována mikropilotovými deštníky délky 12 m vrtanými
  z tunelu a systémovými zpevňujícími injektážemi. Primární
  ostění je tvořeno stříkaným betonem tl. 400 mm se dvěma vrstvami
  KARI sítě 150 × 150 / 8 × 8 mm, dále radiálními kotvami IBO R 32
  délky 6 m. Délka záběru v kalotě je 0,9 m.
  K 20. 3. 2019 bylo vyraženo 32 tunelmetrů v kalotě, 20 v jádře a 19 m protiklenby.

  (Tunel č.2/2019)

  • Za prvé: nějaký ten týden bych, být Vámi, ubral. Slavnostním zahájením před Vánoci 2018 rozhodně nebyla započata samotná ražba. A za druhé: při této technologické třídě výrubu (NRTM 5b, tj.velmi nepříznivé podmínky ražení, nestabilní hornina, zeminy konzistence měkké) to ani více metrů v kalotě za den být nemůže – důvody jsou jasné a technologický postup daný (speciální ochranné prvky, členění ražby na velmi malé dílčí úseky atd.). Předpokládá se, na základě geotechnického průzkumu, že se v této třídě bude nacházet přibližně 119 m z celkové délky ražené části tunelu 562 m.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*