Tunel Mezno – ledy se hnuly …

Zatímco pod vrchem Deboreč u Ješetic se usilovně razí budoucí tubus stejnojmenného tunelu a při dni otevřených dveří, konající se v sobotu 25. května 2019, scházelo (při již vyražených necelých sto metrech) přibližně sedmnáct metrů, kdy mělo dojít, díky velmi dobré stabilitě horniny, ke změně technologie výrubu a tedy k prvním odstřelům skalního masivu, při kterém je předpokládáno tempo ražby až 100 m za měsíc, na tunelu Mezno došlo ke značnému zpoždění i přípravných prací, přičemž oficiálně přiznaným důvodem bylo opožděné vydání stavebního povolení pro stavbu náhradních zdrojů pitné vody pro obec Mezno. To se sice zakládá na pravdě, veřejným tajemstvím však již dnes je, že to jediný důvod nebyl, ale nemá cenu se v tom znovu nimrat. Poslední zápis z květnového veřejného zasedání obecního zastupitelstva uvádí pouze bod č.10 „Informace o poškození prameniště a znehodnocení zdroje pitné vody firmou OHL ŽS při výstavbě IV.železničního koridoru“, více informací však zápis neuvádí. Jedním z bodů (usnesení č.12) též je rezignace starosty obce na svou funkci, jejíž důvody rovněž neznáme.

Že se ledy hnuly je patrné z přiložených snímků. Obnovení přípravných prací u portálů tunelu, zejména pak u výjezdového (severního) nedaleko střezimířského nádraží je na nich zcela zřetelné. Přípravné práce by měly probíhat několik týdnů, zahájení ražby tunelu je předpokládáno v druhé polovině srpna.

Mezenský tunel bude dlouhý 840 m. Před tunelem, v prostoru u dnešní silnice Střezimíř – Mezno – bývalá silnice I/3 bude zřízena v nové poloze, blíže obci Mezno stejnojmenná zastávka. Těsně za výjezdovým (severním) portálem tunelu, odkud bude prováděna ražba, pak vznikne nová zastávka Střezimíř. Tunel Mezno bude ražen stejnou metodou (NRTM) jako tunel deborečský.

Mezno, tunel, portál, přípravné práce

Na (původní) mezenské zastávce byl teprve v nedávných dnech zřízen provizorní dřevěný přístřešek pro cestující, spatřit zde lze i několik nových „patek“ stožárů trakčního vedení v prostoru zbouraných objektů zastávky.

Mezno, zastávka

 

ODKAZ
Rozšíření odstavných kapacit železničního uzlu Praha – lokalita Malletova
Upozorni mě
Upozornit na
guest
2 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Michal
Michal
13.6.2019 09:59

Není ta krabice spíš trafostanice než mobilní centrála?

bkp
bkp
10.6.2019 09:14

Počítá se s obousměrnou ražbou, nebo ne?