V Praze-Hostivaři se po 112 letech změní zabezpečovací zařízení

Ano, je to skutečně tak. V rámci rekonstrukce stanice začne zítra (22.4.2015) výluka, při které bude zapojeno provizorní elektronické stavědlo ESA 44. To bude při skončení přestavby nahrazeno definitivním.

První elektromechanické zabezpečovací zařízení v Hostivaři bylo zřízeno již v letech 1903-1905 (více o historii najdete ve starším článku).

Protože vlastní přepojování ze stávajícího elektromechanického na elektronické zabezpečovací zařízení bude velmi náročnou akcí s ohledem na zachování 100% bezpečnosti a také proto, že mohou v tomto úseku vznikat malá zpoždění vlaků, alespoň ve zkratce si popíšeme průběh.

Vysvětlení použitých zkratek:

  • TZZ – traťové zabezpečovací zařízení
  • PZZ – přejezdové zabezpečovací zařízen
  • SZZ (ESA) – staniční zabezpečovací zařízení elektronického typu (v tomto případě ESA 44) s JOP
  • JOP – jednotné obslužné pracoviště. Zjednodušeně: pracoviště výpravčího
  • TK – traťová kolej

Výluka TZZ Praha-Uhříněves – Praha-Hostivař

trvání: 23.4. (8:00) – 27.4. (15:00)

Bude zavedena výluka automatického bloku. Během výluky bude provedena tzv. úvazka TZZ na provizorní SZZ ESA v Praze-Hostivaři. Mezi oběma stanicemi bude zavedeno telefonické dorozumívání (způsob zabezpečení jízdy vlaku), jízdy vlaků budou uskutečňovány v mezistaničním oddílu, maximální rychlost 100 km/h.

Výluka SZZ v Praze-Hostivaři

trvání: 23.4. (8:00) – 5.5. (15:00)

Bude postupně aktivováno SZZ ESA: 23.-27.4. uhříněveské zhlaví a 27.4. – 5.5. vršovické zhlaví.

Výhybky budou po zahájení etapy výluky uzamčeny výměnovými zámky, budou zavedena dopravní opatření podle dopravních předpisů (hlášení o provedení přípravy vlakové cesty). Po dobu výluky uhříněveského zhlaví nebude obsluhována vlečka Kovošrot.
Vjezdy a odjezdy vlaků na vyloučeném zhlaví budou uskutečňovány na Přivolávací návěst, přes celou stanici bude omezena maximální rychlost na 40 km/h.

Postupně budou do ovládání z JOP přepnuta návěstidla včetně nových seřaďovacích a přestavníky výhybek, nově budou osazeny počítací body počítačů náprav.

ODKAZ
Vyšehradské nádraží se (snad) konečně dočká opravy

Ihned po skončení této výluky budou zrušeny předvěsti vjezdových návěstidel od Vršovic (Př.1S). Jejich funkci nahradí vjezdová návěstidla Odb. Záběhlice.

Služba signalistů na St.1 bude ukončena 27.4.2015, na St.2 5.5.2015.

Hosti-elmech

 

Výluka SZZ Odb.Záběhlice, TZZ Praha-Hostivař – Praha-Vršovice

trvání: 27.4. (15:00) – 5.5. (15:00)

  • 27.4. – 3.5.: jízdy vlaků ve 2.TK (směr Praha) uskutečňovány v oddílu Hostivař – Vršovice (nebude v činnosti Odb.Záběhlice a Hr.Železný Most, jejich návěstidla budou zneplatněna)
  • 3.5. – 5.5.: jízdy vlaků v 1.TK (směr Benešov) uskutečňovány v oddílu Vršovice – Hostivař (nebude v činnosti Hr.Železný Most a Odb.Záběhlice, jejich návěstidla budou zneplatněna)

Aktivace SZZ Odb. Záběhlice, která bude dálkově ovládaná z JOP žst. Praha-Hostivař. Budou zapnuta vjezdová návěstidla Odbočky v obou traťových kolejích, jejich předvěsti od Prahy-Vršovic (od Hostivaře funkci předvěstí plní odjezdová návěstidla). Po dobu výluky bude rychlost přes Odb.Záběhlice omezena na 40 km/h.

S ukončením výluky bude aktivováno provizorní obousměrné TZZ typu Automatické hradlo s oddílovými návěstidly v obou kolejích.

Služba na Odb. Záběhlice a Hr. Železný Most bude ukončena 5.5.2015.

Dále bude v průběhu výluky provedena úvazka na nové TZZ v žst. Praha-Vršovice os.nádraží a vazba na žst. Praha-Vršovice seř.nádraží. V kolejišti seřaďovacího nádraží budou provedeny změny: pro zajištění jízd z hlavní tratě do seřaďovacího nádraží (a opačně) po 5.koleji bude vybudována elektrická vazba mezi Odb.Záběhlice a Ústředním stavědlem, vypnuty z ústředního přestavování a vyjmuty ze závislostí některé výhybky (vyjmenovávání je mimo rámec tohoto příspěvku) a aktivace nového odjezdového návěstidla S5 (seř.nádr.), které současně bude sloužit jako vjezdové návěstidlo Odb.Záběhlice a předvěst vjezdového návěstidla žst. Praha-Hostivař.

Zabehlice-elmech

 

Ostatní

Už jen v krátkosti:

27.4. – 5.5.: výluka TZZ Praha-Hostivař – Praha-Malešice. Bude zrušeno TZZ AB3-82 (traťový souhlas), nahrazen bude traťovým souhlasem z SZZ ESA

20.4. – 5.5.: aktivace nového PZZ se závorami na Odb.Záběhlice (náhrada současných mechanických závor)

27.4.-.5.5.: provedení úprav SZZ – napojení na nové TZZ v 1. a 2. TK. Bude zrušena vazba SZZ na stávající jednosměrný hradlový poloautomatický blok a zřízena závislost na nové, obousměrné TZZ typu Automatické hradlo.
Po dobu výluky budou odjezdové vlakové cesty na 1.TK uskutečňovány na Přivolávací návěst.

[divide icon=“square“ width=“medium“ color=“#840000″]

Na závěr si připomeneme, že ukončením výluk dne 5.5.2015 začne dlouhodobá výluka 1.TK mezi Prahou-Hostivaří a Odbočkou Záběhlice. Právě předchozím vložením nové kolejové spojky na Odb.Záběhlice a aktivací provizorního SZZ a TZZ je tato výluka umožněna a podmíněna.

 

 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
2 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Rob
Rob
22.4.2015 13:14

Prima informace a ještě lepší fotky!!

K poznámce v závěru:
Pouze mi nějak nejde do hlavy, když bude mezi Hostivaří a odb.Záběhlice vyloučena 1.TK a bude se jezdit tedy v tomto úseku po 2.TK, tak čemu ulehčí ta nová spojka. To spíše bych viděl využití původních spojek při cestě do Hostivaře z 1.TK na 2.TK a pro jízdu do Vršovic zcela bez problému po 2.TK. Funkce nové spojky by byla spíše kdyby nastal opačný případ a byla vyloučena 2.TK. nebo se pletu?