Zahájeny trhací práce na tunelu Mezno

Ve středu 24.července 2019 byl proveden první odstřel u výjezdového (severního) portálu tunelu Mezno (tj. proti směru staničení od obce Střezimíř).

Tím byly zahájeny trhací práce velkého rozsahu v oblasti. Trhací práce provádí firma MITAL s.r.o. ze Sezemic u Pardubic, s níž už zhotovitel, firma OHL ŽS, spolupracovala rovněž při modernizaci trati z Tábora do Sudoměřic.

Časové rozmezí, ve kterém mohou být trhací práce prováděny, je omezeno do 21:00 hod.

Trhací práce velkého rozsahu, na které bylo vydáno povolení Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského koncem října 2018, budou probíhat v úseku č. 5 (km 97,900 – 98,250, mezi stávající a novou zastávkou Mezno), v úseku č. 6 (km 98,500 – 99,050, mezi novou zastávkou Mezno a křížením se stávající tratí u obce Mezno), v úseku č. 7 (km 99,500 – 99,800, před vjezdovým, jižním portálem tunelu Mezno) a v úseku č. 8 (km 100,700 – 100,800, za výjezdovým, severním portálem tunelu Mezno). Maximální nálož v jednom časovém stupni nesmí překročit velikost 20 kg a celková nálož na jeden odstřel nesmí překročit velikost 400 kg.

Tunel Mezno

Tunel Mezno je ražený železniční dvoukolejný tunel celkové délky 840 m, z toho ražená část tvoří 768 m, navazující hloubená část u vjezdového portálu má délku 48 m a u výjezdového portálu 24 m. Tunel leží ve směrovém pravostranném oblouku, výškově je veden ve střechovitém sklonu. Od vjezdového portálu tunel stoupá ve sklonu 4,461 ‰, od vrcholu oblouku následně klesá ve sklonu 8,012 ‰. Příčný profil výrubu tunelu je navržen od 101,7 m² pro profil na patkách až 119,5 m² v profilu se spodní klenbou.

Výstavba bude prováděna technologií NRTM, rozpojování hornin je předpokládáno většinově s použitím trhacích prací a mechanickým dočištěním líce výrubu. Profil tunelu je horizontálně členěn na kalotu, jádro a počvu. Ostění tunelu je dvouplášťové s mezilehlou izolací. Ražby budou realizovány z výjezdového (pražského) portálu.

ODKAZ
Práce na projektu trati z pražského Výstaviště do Dejvic mohou začít

Plánované práce na modernizaci trati Sudoměřice – Votice v srpnu 2019

Úsek Sudoměřice – Červený Újezd:

  • pokračující práce na stavbách mostů a propustků,
  • pokračující zemní práce – budování náspů, výkopy zářezů, úpravy svahů, provádění odvodnění,
  • ražba tunelu Mezno – trhací práce, výkop a zajištění portálů.

Úsek Červený Újezd – Votice:

  • pokračující ražba tunelu Deboreč,
  • pokračující práce na stavbách mostů a propustků, výroba ocelových nosných konstrukcí mostů,
  • pokračující zemní práce – budování náspů, výkopy zářezů, úpravy svahů, provádění odvodnění,
  • pokračující práce v Nazdickém zářezu (zemní práce, vrtání, kotvení, pokládka ochranných sítí),
  • v termínu od 26.8. do 29.9.2019 je plánována uzavírka křižovatky silnic II/121 a III/12139 z důvodu budování jejich definitivních přeložek.

V nejbližších dnech bychom rádi zveřejnili i nějaké fotografie.

Závěrem vizualizace architektonický výkres územní studie návsi v Heřmaničkách po opuštění prostoru dráhou:


 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
1 Komentář
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Vlada
Vlada
25.7.2019 12:10

Diky za info. A nakres Hermanicek taky zajimavy,jsem zvedavy,jak dane misto prokoukne…