Modernizace Praha-Běchovice – Úvaly, stav 27.2.2015 a výhled na březen

Uplynuly dva měsíce a je načase se vypravit z Běchovic do Úval. Podíváme se na změny, které se odehrály navzdory zimnímu útlumu stavby a také na jarní stavební šílenství, které propukne již v úterý 3.3.2015.

Článek si neklade za cíl rekapitulovat celkovou situaci stavby, ta byla dokumentována v předchozím článku a opět se k ní vrátíme v dalším pravidelném článku ze stavby. Tentokrát se jak v textové, tak ve fotodokumentační části zaměříme opravdu jen na změny od přelomu roku a na výhled na nejbližší měsíc.

V případě nejasností doporučuji nahlédnout do souhrnného článku.

 

 


Úsek žst. Praha-Běchovice – zastávka Praha-Klánovice (mimo):

Změny:

 • Nová PHS před mostem Mladých Běchovic podél 101a.
 • Nové trakční vedení nákladní spojky 101a.
 • Byla snesena návěstní lávka historického autobloku za mostem Suez.
 • Za mostem Pilovská je TV 0.TK převěšeno na nové brány.

Fotogalerie popsaného úseku:

Běchovice - Úvaly 27.2.2015 (s1)

 


 

Úsek zastávka Praha Klánovice – žst. Úvaly (mimo):

Změny:

 • Deaktivován autoblok vzor SSSR.
 • Aktivován nový autoblok ABE (v době dokumentace ještě zneplatněný v 2.TK).

Fotogalerie popsaného úseku:

žádné změny hodné fotodokumentace 🙂

 


Úsek žst. Úvaly – vysunuté spojky Úvaly:

Změny:

 • Vyloučena a snesena lichá skupina od Běchovického zhlaví až po most Výmola.
 • Začíná demolice zbývající části starého mostu Na Spojce (pod lichou skupinou).
 • Probíhá demolice nástupiště mezi 1.SK a 3.SK.
 • Byl otevřen východ z podchodu do dolní části Úval.
 • Pokračuje výstavba PHS podél 2.SK od podchodu k přejezdu.
 • Byla zahájena oprava historické dvoukolejné části mostu Výmola.

Fotogalerie popsaného úseku:

Be-Uv_2015-02-27_s3

 

Co nás čeká?

Jen pár hodin po vydání tohoto článku (v úterý 3.3. okolo 4:10 ráno) propukne slibované stavební (a výlukové) šílenství:

 • V žst. Praha-Běchovice začíná výluka kolejí 0 a 1 včetně zhlaví Blatov, v nulté koleji až před úvalské zhlaví (napojování spojek od 2.TK). Výluka potrvá do 18.5.2015.
 • V mezistaničním úseku Praha-Běchovice – Úvaly bude vyloučena 0.TK. Výluka potrvá do 18.5.2015.
 • V žst. Úvaly bude vyloučena lichá skupina od běchovického zhlaví až po most Výmola (už je) plus nultá kolej ve stejném rozsahu. Výluka potrvá do 29.6.2015.

V tomto souhrnu jsou uvedeny jen zásadní a dlouhodobé výluky, mimo tento výčet proběhne řada nočních výluk, zejména pro návoz materiálu, provázených úplným zastavením drážní dopravy.

Z hlediska provozu tedy budou k dispozici tyto cesty (teoreticky, bude ověřeno):

Pro směr z Prahy: V Běchovicích od nástupiště (3.SK) po 108, dále nákladní spojkou 101a, na Blatově na 1.TK a lesem do Úval. V Úvalech na Běchovickém zhlaví přejezd po nesprávné 2.SK (jednokolejně) k ostrovnímu nástupišti a dále jednokolejně po nesprávné 2a přes Výmolu. Návrat na 1.TK na vysunutých spojkách.

Pro směr do Prahy: V Úvalech na vysunutých spojkách jednokolejně po 2a přes Výmolu a k nástupišti na 4.SK. Od nástupiště po 2.SK jednokolejně na běchovické zhlaví a po 2.TK lesem na Blatov. Zde běžně po 2a, 2b, 2.SK k nástupišti.

Z výše uvedeného vyplývá, že propustnost trati bude zásadním způsobem omezena a dojde tak celé řadě změn v osobní dopravě, ať už vedení vlaků v trase Praha-Vysočany – Lysá nad Labem – Kolín, nebo odřeknutí části vlaků regionální dopravy.

Těšíme se s Vámi na další reportáž začátkem dubna, kdy už rekonstrukční práce pojednou naplno.

Zdroj: Vlastní pozorování, ROV 63040.

Upozorni mě
Upozornit na
guest
12 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
lukas zmatlo
lukas zmatlo
6.3.2015 23:00

dobry den kdy bude strojní linky AHM-800 praha klanovice az do uvaly?kdy bude celkem na hotova letos?diky