Plán postupu prací Soběslav – Doubí na rok 2021

Stručný harmonogram pro rok 2021

Zvěrotický tunel na 4. železničním koridoru u Soběslavi (Autor: Martin, koridory.cz)
Zvěrotický tunel 22.11.2020 (Autor: Martin, koridory.cz)

Stavba byla zahájena 2. září 2019 a kompletní dokončení je plánované 30. dubna 2023. Je rozdělena do deseti stavebních postupů (SP) + 0. SP – přípravné práce. Na konci listopadu 2020 je stavba na konci 3. SP, který je naplánován od 31.8. do 29.11.2020.

V souhrnu si představme hlavní objekty stavby s termíny jejich výstavby:

  • přeložky a spojky komunikací 16.09.19 – 13.10.22
  • stavební práce novostavba železnice 02.01.20 – 27.11.22
  • Zvěrotický tunel 02.01.20 – 12.06.22
  • Černovická estakáda 02.03.20 – 12.06.22
  • estakáda Kamenný rybník 30.03.20 – 03.09.21
  • tunelový most 02.03.20 – 27.09.20
  • železniční svršek traťový úsek a žst. Soběslav 13.06.22 – 27.11.22
  • dokončovací práce 28.11.22 – 30.04.23
  • opuštění staveniště 30.04.2023

29.11.2020 skončil 3. stavební postup (viz. odkaz níže) a stavba pokračuje zimní přestávkou.

ODKAZ
Novinky ze stavby Soběslav - Doubí

Zimní přestávka 30.11.2020 – 28.2.2021

I během zimní přestávky budou v závislosti na počasí pokračovat některé práce. Výkopy, zajišťování stěn a svahů, a zejména Zvěrotický tunel a Černovická estakáda budou klíčové pro plnění celkového harmonogramu stavby. Na stavbě tunelu bude pokračovat zřizování kotvení, a stavbaři při nepříznivém počasí a poklesu teplot pod 5°C použijí „stany“ s vytápěním. Na estakádě bude pokračovat výsun ocelové konstrukce. Tempo rychlosti postupu se zde sice zpomalí na 70% běžné rychlosti, ale nezastaví se.

Při zvětšení mapky na konci příspěvku je vidět poloha obou estakád, Černovické a přes rybník Kamenný. Dále jsou zde zakresleny železniční přeložka a dotčené komunikace čárkovanou dvojitou linií. Obě vznikající estakády je také možné vidět v sousedství dálnice D3 ve směru jízdy do Českých Budějovic.


4. SP 1.3.2021 – 30.5.2021

Hlavní náplň 4. SP: komunikace, zemní práce

V tomto SP budou probíhat zemní práce, protierozivní úpravy výkopů a náspů, a jejich zatravnění. Ve Zvěrotickém tunelu budou prováděny práce na 4. úrovni, budou pokračovat práce na spodní stavbě Černovické estakády a výsunu ocelové konstrukce horní stavby, začne výsun ocelové konstrukce horní stavby i na estakádě Kamenný rybník.

Zvěrotický tunel 4. úroveň kotev, výkopové práce
Černovická estakáda km 65,422 stavba pilotů, základů a pilířů, výsun ocelové konstrukce
Estakáda Kamenný rybník km 67,130 stavba pilotů, základů a pilířů, výsun ocelové konstrukce
Přeložka silnice III/13528 v polovině SP zprovoznění
Spojka Klenovice – Sedlečko na konci SP zprovoznění
Spojka silnice I/3 s polní cestou v km 70,271
Soběslav - Doubí, mapka 4. SP (zdroj: EZAK)
Soběslav – Doubí, mapka 4. SP (zdroj: EZAK)

5. SP 31.5.2021 – 15.8.2021

Hlavní náplň 5. SP: tunel, estakády

Na náspech a v zářezech již bude probíhat jejich konsolidace. Ve Zvěrotickém tunelu pokračují práce na dobírce spodku pro základovou desku, zřízení pasů, protiklenby a začne budování horní klenby. Na estakádě Kamenný rybník proběhne betonáž desky horní stavby na ocelovou konstrukci, říms a budou prováděny izolace. Na Černovické estakádě budou souběžně dokončeny práce na spodní stavbě a výsun ocelové konstrukce horní stavby.

Zvěrotický tunel dobírka spodku, zřízení pasů, budování protiklenby a horní klenby
Černovická estakáda km 65,422 dokončení spodní stavby a výsuvu ocelové konstrukce
Estakáda Kamenný rybník km 67,130 betonáž desky, říms, izolace
Soběslav - Doubí, mapka 5. SP (zdroj: EZAK)
Soběslav – Doubí, mapka 5. SP (zdroj: EZAK)

6. SP 16.8.2021 – 28.11.2021

Hlavní náplň 6. SP: tunel, estakády

Pokračuje proces konečné konsolidace zářezů a náspů drážního tělesa, budou započaty práce na napojení 2. TK směrem na Planou n. Lužnicí. Bude dokončována horní klenba Zvěrotického tunelu, hydroizolace rubu tunelu a práce na drenáži. Černovická estakáda bude mít dokončeny obě opěry, náspy, horní stavbu včetně izolací, zábradlí a protihlukových stěn.
Na estakádě Kamenný rybník bude dokončena betonáž desky, říms, provedeny izolace, montáž zábradlí a přibližně v polovině tohoto SP začne napouštění rybníka.

Zvěrotický tunel dokončení horní klenby, hydroizolace, drenáže
Černovická estakáda km 65,422 dokončené opěry a náspy, dokončena horní stavba a PHS
Estakáda Kamenný rybník km 67,130 dokončena betonáž desky a říms, izolace, zábradlí, napouštění rybníka
Soběslav - Doubí, mapka 6. SP (zdroj: EZAK)
Soběslav – Doubí, mapka 7. SP (zdroj: EZAK)

Zimní přestávka 29.11.2021 – 27.2.2022


Popis pokračování stavby v roce 2022 si necháme opět až na listopad příštího roku.

 

Všechny dosud vydané články na téma Soběslav – Doubí

 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
13 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Honza
Honza
23.12.2020 07:58

Stavba pokračuje rychlým tempem. Včera jsem jel autem služebně do Třeboně, prázdná dálnice, mohl jsem jet pomaličku a prohlédnout si aspoň to co je vidět z dálnice. Za rok se to tam změnilo k nepoznání. Klobouk dolů před stavbaři.
P.S.: nemohli byste aspoň naznačit postup na rok 2022? Bude asi klíčový hlavně v Soběslavi – přestavba zhlaví, zprovoznění tratě… Na to se těším.

Rohaty
Rohaty
5.12.2020 15:48

U nás Na hale už před týdnem skončila Výroba posledních kusů. Snad to dotahly do konce ještě letos a nebudou se takk chlapi vracet kvůli 2-3 stykům.

Dusanh
Dusanh
2.12.2020 13:14

Zajímala by mě kilometráž úseku – ve schématické mapě stavebních postupů nemůžu najít nějaký ten „mimořádný“ hektometrovník, nebo jak se to jmenuje. Nový úsek bude kratší než původní…. Díky za upřesnění.

Martin
Autor
Reakce na  Dusanh
2.12.2020 18:48

Zlom kilometráže bue v Soběslavi na záhlaví, kde po hektometrovníku 62,6 bude následovat 73,5

Simyv
Reakce na  Martin
3.12.2020 09:55

Martine, opravdu 73,5? Není to spíše 63,5?

Martin
Autor
Reakce na  mirekk
3.12.2020 15:31

Jsem to ale trubka:-)

Spicer
Spicer
1.12.2020 18:15

Na Zvěrotickém tunelu nejsou 4 úrovně kotev, ale pouhé 3. 4 byla vypuštěna

Vlada
Vlada
30.11.2020 21:53

Diky moc za informace 👍 Byl by i obdobny plan useku Sudomerice – Votice?

MarSei
MarSei
30.11.2020 16:43

To se s tím ještě další tři roky budou babrat? No to je teda fofr…

Martin
Autor
Reakce na  MarSei
30.11.2020 20:05

Ono je rozdíl opravit stávající trať ve stejné stopě, nebo postavit komplet novou trať terénem přes údolí i tunelem zkrz kopec. Opravdu se pracuje každý den od rána do večera.

jirka
jirka
Reakce na  Martin
8.3.2021 10:23

čínani nebo turci staví v Africe přes 500 km trasy 5x rychleji