Plán postupu prací Soběslav – Doubí na rok 2021

Stručný harmonogram pro rok 2021

Zvěrotický tunel na 4. železničním koridoru u Soběslavi (Autor: Martin, koridory.cz)
Zvěrotický tunel 22.11.2020 (Autor: Martin, koridory.cz)

Stavba byla zahájena 2. září 2019 a kompletní dokončení je plánované 30. dubna 2023. Je rozdělena do deseti stavebních postupů (SP) + 0. SP – přípravné práce. Na konci listopadu 2020 je stavba na konci 3. SP, který je naplánován od 31.8. do 29.11.2020.

V souhrnu si představme hlavní objekty stavby s termíny jejich výstavby:

  • přeložky a spojky komunikací 16.09.19 – 13.10.22
  • stavební práce novostavba železnice 02.01.20 – 27.11.22
  • Zvěrotický tunel 02.01.20 – 12.06.22
  • Černovická estakáda 02.03.20 – 12.06.22
  • estakáda Kamenný rybník 30.03.20 – 03.09.21
  • tunelový most 02.03.20 – 27.09.20
  • železniční svršek traťový úsek a žst. Soběslav 13.06.22 – 27.11.22
  • dokončovací práce 28.11.22 – 30.04.23
  • opuštění staveniště 30.04.2023

29.11.2020 skončil 3. stavební postup (viz. odkaz níže) a stavba pokračuje zimní přestávkou.

ODKAZ
Novinky ze stavby Soběslav - Doubí

Zimní přestávka 30.11.2020 – 28.2.2021

I během zimní přestávky budou v závislosti na počasí pokračovat některé práce. Výkopy, zajišťování stěn a svahů, a zejména Zvěrotický tunel a Černovická estakáda budou klíčové pro plnění celkového harmonogramu stavby. Na stavbě tunelu bude pokračovat zřizování kotvení, a stavbaři při nepříznivém počasí a poklesu teplot pod 5°C použijí „stany“ s vytápěním. Na estakádě bude pokračovat výsun ocelové konstrukce. Tempo rychlosti postupu se zde sice zpomalí na 70% běžné rychlosti, ale nezastaví se.

Při zvětšení mapky na konci příspěvku je vidět poloha obou estakád, Černovické a přes rybník Kamenný. Dále jsou zde zakresleny železniční přeložka a dotčené komunikace čárkovanou dvojitou linií. Obě vznikající estakády je také možné vidět v sousedství dálnice D3 ve směru jízdy do Českých Budějovic.


4. SP 1.3.2021 – 30.5.2021

Hlavní náplň 4. SP: komunikace, zemní práce

V tomto SP budou probíhat zemní práce, protierozivní úpravy výkopů a náspů, a jejich zatravnění. Ve Zvěrotickém tunelu budou prováděny práce na 4. úrovni, budou pokračovat práce na spodní stavbě Černovické estakády a výsunu ocelové konstrukce horní stavby, začne výsun ocelové konstrukce horní stavby i na estakádě Kamenný rybník.

Zvěrotický tunel 4. úroveň kotev, výkopové práce
Černovická estakáda km 65,422 stavba pilotů, základů a pilířů, výsun ocelové konstrukce
Estakáda Kamenný rybník km 67,130 stavba pilotů, základů a pilířů, výsun ocelové konstrukce
Přeložka silnice III/13528 v polovině SP zprovoznění
Spojka Klenovice – Sedlečko na konci SP zprovoznění
Spojka silnice I/3 s polní cestou v km 70,271
Soběslav - Doubí, mapka 4. SP (zdroj: EZAK)
Soběslav – Doubí, mapka 4. SP (zdroj: EZAK)

5. SP 31.5.2021 – 15.8.2021

Hlavní náplň 5. SP: tunel, estakády

Na náspech a v zářezech již bude probíhat jejich konsolidace. Ve Zvěrotickém tunelu pokračují práce na dobírce spodku pro základovou desku, zřízení pasů, protiklenby a začne budování horní klenby. Na estakádě Kamenný rybník proběhne betonáž desky horní stavby na ocelovou konstrukci, říms a budou prováděny izolace. Na Černovické estakádě budou souběžně dokončeny práce na spodní stavbě a výsun ocelové konstrukce horní stavby.

Zvěrotický tunel dobírka spodku, zřízení pasů, budování protiklenby a horní klenby
Černovická estakáda km 65,422 dokončení spodní stavby a výsuvu ocelové konstrukce
Estakáda Kamenný rybník km 67,130 betonáž desky, říms, izolace
Soběslav - Doubí, mapka 5. SP (zdroj: EZAK)
Soběslav – Doubí, mapka 5. SP (zdroj: EZAK)

6. SP 16.8.2021 – 28.11.2021

Hlavní náplň 6. SP: tunel, estakády

Pokračuje proces konečné konsolidace zářezů a náspů drážního tělesa, budou započaty práce na napojení 2. TK směrem na Planou n. Lužnicí. Bude dokončována horní klenba Zvěrotického tunelu, hydroizolace rubu tunelu a práce na drenáži. Černovická estakáda bude mít dokončeny obě opěry, náspy, horní stavbu včetně izolací, zábradlí a protihlukových stěn.
Na estakádě Kamenný rybník bude dokončena betonáž desky, říms, provedeny izolace, montáž zábradlí a přibližně v polovině tohoto SP začne napouštění rybníka.

Zvěrotický tunel dokončení horní klenby, hydroizolace, drenáže
Černovická estakáda km 65,422 dokončené opěry a náspy, dokončena horní stavba a PHS
Estakáda Kamenný rybník km 67,130 dokončena betonáž desky a říms, izolace, zábradlí, napouštění rybníka
Soběslav - Doubí, mapka 6. SP (zdroj: EZAK)
Soběslav – Doubí, mapka 7. SP (zdroj: EZAK)

Zimní přestávka 29.11.2021 – 27.2.2022


Popis pokračování stavby v roce 2022 si necháme opět až na listopad příštího roku.

 

Všechny dosud vydané články na téma Soběslav – Doubí

 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
13 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Honza
Honza
23.12.2020 07:58

Stavba pokračuje rychlým tempem. Včera jsem jel autem služebně do Třeboně, prázdná dálnice, mohl jsem jet pomaličku a prohlédnout si aspoň to co je vidět z dálnice. Za rok se to tam změnilo k nepoznání. Klobouk dolů před stavbaři.
P.S.: nemohli byste aspoň naznačit postup na rok 2022? Bude asi klíčový hlavně v Soběslavi – přestavba zhlaví, zprovoznění tratě… Na to se těším.

Rohaty
Rohaty
5.12.2020 15:48

U nás Na hale už před týdnem skončila Výroba posledních kusů. Snad to dotahly do konce ještě letos a nebudou se takk chlapi vracet kvůli 2-3 stykům.

Dusanh
Dusanh
2.12.2020 13:14

Zajímala by mě kilometráž úseku – ve schématické mapě stavebních postupů nemůžu najít nějaký ten „mimořádný“ hektometrovník, nebo jak se to jmenuje. Nový úsek bude kratší než původní…. Díky za upřesnění.

Martin
Martin(@martin)
Autor
Reakce na  Dusanh
2.12.2020 18:48

Zlom kilometráže bue v Soběslavi na záhlaví, kde po hektometrovníku 62,6 bude následovat 73,5

Simyv
Simyv(@simyv)
Reakce na  Martin
3.12.2020 09:55

Martine, opravdu 73,5? Není to spíše 63,5?

Martin
Martin(@martin)
Autor
Reakce na  mirekk
3.12.2020 15:31

Jsem to ale trubka:-)

Spicer
Spicer
1.12.2020 18:15

Na Zvěrotickém tunelu nejsou 4 úrovně kotev, ale pouhé 3. 4 byla vypuštěna

Vlada
Vlada
30.11.2020 21:53

Diky moc za informace 👍 Byl by i obdobny plan useku Sudomerice – Votice?

MarSei
MarSei
30.11.2020 16:43

To se s tím ještě další tři roky budou babrat? No to je teda fofr…

Martin
Martin(@martin)
Autor
Reakce na  MarSei
30.11.2020 20:05

Ono je rozdíl opravit stávající trať ve stejné stopě, nebo postavit komplet novou trať terénem přes údolí i tunelem zkrz kopec. Opravdu se pracuje každý den od rána do večera.

jirka
jirka
Reakce na  Martin
8.3.2021 10:23

čínani nebo turci staví v Africe přes 500 km trasy 5x rychleji