Rozšiřování Nazdického zářezu je možné díky nepřetržité výluce

Zářez u Nazdic, březen 2020 (Autor: signalista, koridory.cz)

Nazdický zářez je místo, které tvoří úzké hrdlo před žst. Votice. V průběhu stavby Votice – Benešov došlo k jeho částečnému rozšíření a zpevnění svahů jen od provizorně vložené výhybky č. 101 směrem do stanice Votice a při této stavbě, Sudoměřice – Votice je celý zbytek zářezu nutné rozšířit pro 2. traťovou kolej.

Rozpojování skalních bloků je prováděno neexplosivním způsobem, přesto jsou tyto „odstřely“ v okolí více než znatelné (více v tomto příspěvku). Po rozpojení kamenných bloků nastupují  těžké stroje, které narušenou skálu dále oddělují a následně je nakládána na auta a odvážena na deponii. Vzniklý zářez je následně zpevňován kotvami a sítěmi.

Tyto rozsáhlé práce jsou možné jen díky probíhající nepřetržité šestitýdenní výluce, která končí 27.3. ve 13:30.

Nazdický zářez 13.3.2020

ODKAZ
Sudoměřice - Votice: Červený Újezd - zastávka a železniční stanice v polích České Sibiře

12 komentářů

  1. S Nazdicemi rozhodně vyhráno není. Přes nový silniční nadjezd je kvůli vibracím již nějaký ten měsíc snížená rychlost na 50 km/h a most si na nestabilním podloží sedá a je nutná oprava. Most ale patří do správy města Votice a ten na něj nemá zatím peníze.

    • Ne do správy města Votice, ale do správy Stč. kraje, protože je to most na silnici II. třídy (121). Postaven byl ale v rámci stavby IV. koridoru, takže spíš je spor, zda jde či nejde o záruční opravu.

      • To je právě omyl. Most nemá nic společného se stavbou koridoru. Byl financován Stč.krajem, nikoli z peněz stavby Votice – Benešov (VoBen).

      • Jo takhle, pak ovšem nechápu ty zavádějící a zmatečné fotografie, když i fotek mostu přímo na Beztahově je habakuk. Pak ano, most na Beztahově je náhradou za původní a pak nevím co se řeší a kdo jiný by ho měl spravovat než město, když je to v podstatě místní komunikace. Se spolupodílem na údržbě buď kamenolomu nebo těch, co odtud potřebují nejvíce materiálu. Ovšem ta 50 v Nazdicích asi taky nebude jen tak (mezi dvěma vesnicemi to ani o moc rychleji stejně nerozjedete).

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*