Sudoměřice – Votice: stav prací v září 2018 (2.část + termíny výluk)

Již historický snímek z dopravní kanceláře železniční stanice Heřmaničky je více než symbolický. Jakoby předznamenával blížící se konec tamní malebné stanice v lůně přírody České Sibiře, které železniční koridor (a potažmo i chystaná dálnice) vryje nesmazatelnou a jen těžko hojící se jizvu.

první části reportáže jsme si prošli stavbu přeložky trati od Sudoměřic po Střezimíř, v pokračování reportáže tak logicky půjdeme dál až po konec stavby před Voticemi. Druhou část však začneme poněkud netradičně oznámením dalších plánovaných výluk, které budou kvůli modernizaci tratě ze Sudoměřic do Votic. 

V roce 2018 jste se vážení cestující povozili „náhradkou“ ještě málo, ale nebojte se, do Vánoc budou už jen avizované listopadové výluky (k nimž je výlukový jízdní řád zde, stále platný přehled výluk jedenáctého měsíce roku, včetně nepřetržitých víkendových je pak vypsán v tomto článku).

A protože stavbaři při „orbě“ roku vykopali z polí i cibuli, usoudili, že letošní zima bude mírná a tak si hned na první měsíc nového roku (tj. leden 2019) vyjednali další várku denních výluk, při kterých Vás, milé cestující, nenarvou do „mišelinky“, alébrž do gumokolů (rozumějte prostředků náhradní autobusové dopravy) a to v těchto následujících termínech:

  • o sobotách a nedělích 19., 20., 26. a 27.1. vždy od 11:15 do 14:45 hod.
  • ve všední dny 21., 22., 23. a 24.1. vždy od 8:15 do 15:40 hod.

Do ledna příštího roku je však ještě daleko a různé vnější vlivy (např. může padnout vláda nebo meteorit, což vyjde, alespoň podle mediálního humbuku, úplně nastejno) mohou termíny výluk změnit či je zrušit zcela, věnujme se něčemu, co sice zasáhne zejména „domorodce“ a tou událostí je „stošedesátkou“ se blížící dlouhodobá uzavírka místní komunikace mezi obcemi Červený Újezd a Dolní Nové Dvory, která začne 15.října 2018 z důvodu výstavby zastávky a železniční stanice Červený Újezd. Zkrátka „perestrojka“ – všechno tu bude jinak a jinudy, včetně silnice.

Výluky v říjnu kvůli stavbě Sudoměřice – Votice nás sice nečekají, ale „dvěstědvacítce“ se nevyhnou ani v říjnu a to kvůli vedle probíhající stavbě přibližně pětatřicet let již dvoukolejného nezajímavého úseku ze Ševětína do Dynína. Tam budou výluky – při které se svezete rovněž autobusy – v následujících dnech:

  • o sobotách 6. a 13.10. vždy od 9:15 do 17:20 hod.
  • o nedělích 7. a 14.10. vždy od 6:30 do 14:40 hod.

Výlukový jízdní řád této výluky je uložen zde.

Střezimíř – Červený Újezd – Ješetice

A nyní se již vraťme na Českou Sibiř, v současné době kraje plného masa, uzenin, česneku a v historickém kontextu především brambor v kvalitě, o které si můžete v hyper/super hangárech na periferiích měst nechat jenom zdát.

Tak, to bylo trochu neplacené reklamy a nyní zpět ke stavbě zdejší „vrtky“. Úvodem připomeňme již výše zmíněnou uzavírku, protože v Oujezdě jdou do toho na plný „gule“ a postavit novou stanici není žádná legrace. Ta bude čtyřkolejná s pátou kusou kolejí, nakládací plochou (co kdyby, náhodou), novou technologickou „výpravní“ budovou v designu „kurník“ pro výpravku, zabezpečováka a nějaké ty poslední technologické „výkřiky“, ale především novou zastávkou na benešovském zhlaví stanice.

Přeložka místní komunikace mezi obcemi Červený Újezd a Dolní Nové Dvory (zdroj: PD SUDOP/SŽDC).

Výhybna Červený Újezd bude v místě přeložky místní komunikace na náspovém tělese, které zde pomalu a jistě vzniká. Samotná silnice směrem k Dolním Novým Dvorům bude svedena do podjezdu a budou z ní vyúsťovat nová odbočení k nové stanici i nové zastávce.

Ješetice – Radíč – Heřmaničky

U obce Radíč v úseku trati Ješetice – Heřmaničky vznikne v km 106,108 především čtyřpolová mostní estakáda, následovaná propustkem v km 106,369 a dalším železničním mostem v km 106,488.

Mostní estakáda u Radíče v km 106,108 – pohled ze svahu vrchu Hůrka směrem k Heřmaničkám (vizualizace SUDOP/SŽDC).

Mostní estakáda bude klasické trámové spřažené ocelobetonové nosné konstrukce tvořené dvěma hlavními ocelovými svařovanými nosníky průřezu „I“ spřaženými s horní železobetonovou mostovkou, které budou tvořit zároveň vanu průběžného kolejového lože. Opěry i pilíře budou rovněž železobetonové. Délka přemostění bude 171,6 m, celková délka mostu pak 198,4 m. Nosné konstrukce tvořené trojpolovým spojitým nosníkem budou mít rozpětí 42,5 + 50 + 42,5 m, další prosté pole pak 38 m. Výška mostu nad údolím bude v nejvyšším bodě nad úrovní terénu dosahovat až 25 m (niveleta tratě v místě vodoteče). Koleje na mostě povedou v pravém oblouku o poloměru kolem 1400 m v klesání přibližně 11,5 ‰. Celková hmotnost ocelových konstrukcí tohoto mostu bude kolem 670 t a jednotlivé dílce o délce 15 až 32 m a hmotnosti 27 až 60 t se budou na staveniště u Radíče vozit speciálními tahači po komunikacích ve směru od Miličína. Abychom po výjezdu z deborečského tunelu a projetí zbytkem lesa nebyli příliš rozptylováni, bude i zde mezi mosty od km 106,265 do km 106,475 vpravo dráhy v celkové délce 209,6 m umístěna pohledná betonová protihluková stěna o celkové výšce kolem 4,25 m (a průměrné výšce 2,1 m nad temenem kolejnice), to aby za zdí pasoucí se kravičky nebyly rušeny a my se i nadále mohli nerušeně věnovat veledůležité práci, co máme v „noťasu“.

Heřmaničky

Pětipolový most u Heřmaniček v km 108,558 (vizualizace: SUDOP/SŽDC).
Sedmipolový most u Heřmaniček v km 108,939.

Stavba mostních děl východně kolem Heřmaniček jede na plné obrátky, nejpokročilejší práce jsou patrné na opěře č.2  druhé mostní estakády (km 108,939), ostatní pilíře a opěry obou estakád jsou v různých fázích rozestavěnosti. Připomeňme si, že ve směru staničení (tedy od začátku trati, co je v Cmuntu) bude vůkol Malých Heřmanic několik zásadních mostních objektů a to v km 107,790 (třípolový); 108,065 (přesypaný polorámový; vpravo stávajícího mostu u stavědla č.1); 108,558 (pětipolový); 108,939 (sedmipolový) a 109,127 (nadjezd silnice do do Smilkova). V km 108,368 pak bude umístěn podchod nové zastávky.

Nazdice (Votice)

Kácení a mýcení v nejhlubším zářezu tohoto úseku trati bylo zahájeno a to dokonce bez úvodního slavnostního záseku nejvyššího pana železničáře. Jak patrno z přiložené fotodokumentace, drvoštěpům s moderní technikou jde práce pěkně od ruky, kochat se tak můžeme nejen pohledy na východoněmecké expresy, projíždějící odbočkou Nazdice, ale i bývalým strážným domkem č. 82 a u toho můžeme dumat nad tím, jak to asi bylo kdysi zařízeno, že byl rozhled z domku na domek (předchozí č. 81 je u Arnoštovic na téže straně trati). Domek u Nazdic pak jako jediný na celém úseku bude ze strany dráhy odhlučněn novými okny.

Čtěte také  Popis stavby Sudoměřice – Votice (2. část)

 

6 komentářů

  1. Jen malé dopřesnění. Na fotce s betonovými sloupy je chybně uvedeno, že to jsou trakční stožáry. Nejsou, ty by měly černý pruh od čísla. Toto jsou stožáry po přeložce od ČEZu. A ta hromada šutrů není vytěžený materiál, ale lomový kámen na násep.

    • Děkujeme za dopřesnění. Opravili jsme 🙂 A tak jednoho napadne – bude to mostní provizorium na křížení tratí u Mastníku, až to bude třeba, nebo to taky bude všechno jinak? Díky za případnou odpověď

  2. dobry den moc děkuju za opraveni trati u kolej a ještě chtělo se zeptat na bude novy kamery nádraží žive přenesu a u trati děkuju nasledanou zvukem

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*