Stav příprav staveb čtvrtého koridoru

Stav příprav železničních staveb ze Sudoměřic u Tábora do Votic, z Hostivaře do Vršovic, prodloužení podchodu na pražském Hlavním nádraží a mimo 4.koridor pokračování přestavby plzeňského železničního uzlu.

Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n., 2. část

Stavební práce měly být zahájeny 17.července 2017. Vzhledem k probíhající lhůtě odvolání k ÚOHS (opakované odvolání k zadavateli bylo zamítnuto) byl termín zahájení posunut na 14.srpna 2017.

Více o rozsahu plánovaných prací v průběhu srpna a září 2017 níže. Pro další období budou podrobnosti známy později.

Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice

Termín podání nabídek byl posunut o měsíc, z 23.června na 24.července 2017.

Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n

V půli srpna 2017 budou v rámci geotechnického průzkumu pro
zpracování projektu stavby provedeny kopané sondy a to:

 • 14.srpna 2017 v době od 10.20 do 13.30 hodin, při které bude vyloučena staniční kolej č.34
 • 15.srpna 2017 v době od 10.20 do 13.30 hodin, při které budou vyloučeny staniční kolej č.40b (od 10.20 do 12.00 hod.) a výhybka č.50 (od 12.00 do 13.30 hod.)

Mimo čtvrtý koridor, ovšem ve vztahu k někdejším tratím KFJB je zajímavou

Modernizace železničního uzlu Plzeň, 3. stavba

kde probíhá vyhodnocení soutěže na zhotovitele s předpokladem podepsání smlouvy v polovině srpna 2018.


Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n., 2. část

Praha-Vršovice os.n.

Ke dni vydání tohoto článku je plánováno zahájení prací na pondělí 14.srpna 2017, kdy by měla být o 9 hodině ranní zahájena nepřetržitá výluka (v trvání do konce platnosti jízdního řádu, tj.do 9.prosince 2017, s přímou návazností v novém JŘ).

 

 

 

Odb.Záběhlice – Praha-Vršovice odj.n.:

 • staniční koleje č.1 až 8 bez trakčního vedení
 • malešické a hostivařské zhlaví (po námezník výhybky č.3), navazující na zmíněné koleje
 • odjezdové zhlaví navazující na zmíněné koleje po námezníky výhybek č. 46a, 50 a 51
 • kolejově dálková kolej po námezník výhybky č. 401 v dopravně Praha-Vršovice vjezdové nádraží
 • spojovací kolej od hrotů výhybky č. 12 po námezník výhybky č. 3
 • kolejově odstavná kolej Třešňovka, dálkově odvratná kolej
ODKAZ
Rozšíření odstavných kapacit železničního uzlu Praha – lokalita Malletova

Koleje mají být zrušeny mají zde započnout práce na rekonstrukcích mostů a zbudování nové traťové koleje.

Praha-Vršovice odj.n.:

 • čekací koleje: staniční kolej č.104 bez trakčního vedení – do km 0,600, trakční vedení bude mezi izolacemi v km přibližně 0,300 – 1,140
 • odj.n.: kolejově staniční koleje T2 až T12, „kusá kanál“, T18 až T22, T 22 „kusá“
 • zhlaví vjezdové navazující na zmíněné koleje (po námezník výhybky č. 189 a po hrot výh.č. 214
 • zhlaví pražské navazující na zmíněné koleje (po nám.výh. č.235 a nám.výh.č. 234)
 • napěťově všechny zmíněné koleje (od úsekového odpojovače ÚO 6 po ÚP 515)

V čekacích kolejích má být kolej č.104 zrušena. V odjezdové skupině seřaďovacího nádraží mají být též výše jmenované koleje zrušeny a uskutečnit se rekonstrukce mostů, stavba nových traťových kolejí, nových nástupišť a podchodu.

Budou tak zahájeny práce v místě budoucí nové železniční zastávky Praha-Eden (v prostranství před bývalým ústředním stavědlem).

Strašnické nákladiště bude možno obsluhovat pouze z 1.traťové koleje Vršovice – odb.Záběhlice přes provizorní výhybku. Provizorní výhybka má být vložena ve dnech 23. až 24.září 2017 během denních výluk v době od 8.20 do 14.20 hodin. Ve dnech 25. až 29.září 2017 rovněž v denních výlukách v době od 8.55 do 14.30 hodin bude probíhat výstavba provizorního trakčního vedení.

Praha-Vršovice vjezd.n. – Praha-Vršovice odj.n.:

 • pažení kabelovodu a kanalizační šachty, odizolování 9.staniční koleje, výstavba a úpravy trakčního vedení budou probíhat v denních výlukách ve dnech 16. až 24.srpna a 11. až 19.září 2017 vždy od 9.00 do 17.30 hodin. Vyloučeny budou traťové koleje č.94, 95, spojovací kolej, staniční koleje č.9, 10 a navazující zhlaví čekací a odjezdové po náv. KSc, OSc a 94Sc
 • od 19.září 2017 pak bude probíhat demontáž 9.SK
ODKAZ
Stavební práce na Jižní spojce začnou s prázdninami. Správa železnic získala další peníze z CEF

Most v km 8,295 (ul. V Korytech):

 • pažení mostu – noční výluky ve dnech 15. až 24.srpna 2017 v době od 0.20 do 4.00 hodin
 • provlékání výztuže mostu – noční výluky ve dnech 25. až 30.září 2017 v době od 0.20 do 4.00 hodin

Praha-Vršovice – Praha-Vršovice odj.n. – od 23.září 2017:

 • vjezdové zhlaví navazující na staniční koleje T14 a T16 po seř.náv. Se 14
 • kolejově obě zmíněné koleje a „písková“ kolej
 • pražské zhlaví, navazující na obě zmíněné koleje po nám.výh. č.239
 • kolejově „dálková“ kolej v části od seř.náv. Se 6 po Se 14
 • traťová kolej č. 91 bez trakčního vedení
 • spojovací kolej po náv. Se 6 v dopravně Praha-Vršovice os.n.

Koleje budou zrušeny a bude zde probíhat rekonstrukce mostů, výstavba nových traťových kolejí, podchodu a nástupišť.


Rozsah všech omezení je uveden v rozhodnutí Drážního úřadu ČR, vydaného dne 23.května 2017 –  ke stažení zde


Zdroj:
SŽDC, s.o.

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře