Stavba „Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.“ má začít na sklonku roku

Praha-hl,n., nástupiště (Autor: koridory.cz)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele, který prodlouží podchody v železniční stanici Praha hlavní nádraží a tím umožní bezproblémový přístup pěším zejména směrem na Žižkov. Prodloužením podchodu rovněž dojde k propojení městských částí a Hlavního nádraží. Odhadované náklady na stavbu jsou 856 mil. Kč.

Hlavní cíle investiční akce „Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.“: 

  • prodloužení severního podchodu železniční stanice

Předpoklad zahájení realizace je přelom let 2019/20. Cílem prodloužení je zajištění přímého pěšího propojení z prostoru odbavovací haly Hlavního nádraží do obvodů městských částí Prahy 2 a Prahy 3 prostřednictvím prodloužení severního podchodu železniční stanice. Prodloužení podchodu bude řešeno tak, aby bylo možné v budoucnu rozšířit nádraží o další ostrovní nástupiště v prostoru kolejí č. 32 a 34. Vyústění pěší trasy bude situováno do ulice Seifertova s možným propojením přes administrativní komplex CR-City (Churchill Square). Napojení výstupu směrem na městskou část Praha 2 bude navrženo do ulice Vinohradské formou konzolového chodníku podél ulice Legerova.

  • rekonstrukce 5., 6. a 7. nástupiště 

Předpoklad realizace v letech 2024 – 2027. Při rekonstrukci má dojít ke sjednocení s rekonstruovanou částí prodloužení nástupišť č.1. – 4. pod halami. Vyměnit a rozšířit se má zastřešení nástupišť, osvětlení a mobiliář, opravami má projít povrch nástupišť a dojde k doplnění eskalátorů pro obousměrný provoz do středního podchodu.

  • rekonstrukce informačního a orientačního systému v celé stanici
Praha hl.n. - nástupiště

Modernizace východní části žst. Praha hl.n. byla největší investicí Stavební správy Praha v první polovině 90.let 20.století. Postaveny byly nová nástupiště č.5 až 7, nová čtyřpodlažní provozní budova ČD (tehdy ještě unitárních), zárubní zeď pod Španělskou ulicí, jejíž stavba byla velmi náročná. Součástí stavby bylo i vybudování tří podchodů a dvou zavazadlových tunelů ve směru od 4.nástupiště. Celkem bylo položeno 24 ks výhybek a 6050 m kolejí. Odtěženo bylo několik desítek tisíců kubických metrů zeminy.

Celá stavba byla realizována v letech 1990 – 1995. Celkové náklady činily 1 miliardu a 230,7 milionu korun. Zhotovitelem byly Vojenské stavby ZIS, jedním z velkých subdodavatelů bylo i dnes již zaniklé Železniční stavitelství Praha (dnes Skanska ŽS). 

Nástupiště byla zprovozňována postupně: páté 22.května 1993, šesté 20.prosince 1993 a sedmé 29.května 1994. Zastřešení nástupišť bylo nakonec vybíráno z mnoha variant, nakonec bylo zvoleno to nejjednodušší. Vybraný obloukovitý tvar korensponduje s tvarem ocelových nádražních hal z počátku dvacátého století. Zakrytí bylo realizováno na svou dobu inovátorsky, pomocí polykarbonátu Makrolon. Nové informační tabule byly zakoupeny od italské firmy Solari (ty zde již nenaleznete).

Novou provozní budovu projektoval ing. Petr Brýdl a byla dána do užívání rovněž v prosinci roku 1994. Současné byl dán do provozu i objekt OTV.

V roce 1997 ČD realizovaly stavbu autoterminálu (tzv. autocouchet).

Modernizace západní části Praha Hlavní nádraží, 2. část, nástupiště I.–IV. byla realizována v letech 2007 – 2009.


 

ODKAZ
Reakce NPÚ na veřejné vyjádření zástupce Správy železnic a vyjádření Vědecké rady ve věci železničního mostu v Praze
Upozorni mě
Upozornit na
guest
1 Komentář
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
simba
Autor
11.6.2019 20:42

Problematické je i to odvádění srážkové vody. Okapničky na tom polykarbonátu nebyly nic světaborného ani v době vzniku – daň za vybraný typ zastřešení i dostupné technologie v dané době.