Stavební činnost zasáhne do provozu na čtvrtém koridoru poprvé v květnu

Podaná odvolání neúspěšných uchazečů výběrových řízení, stavebních firem Eurovia a Strabag u antimonopolního úřadu (ÚOHS), ohledně staveb optimalizace trati z Hostivaře do Vršovic a modernizace trati ze Sudoměřic u Tábora do Votic, byla stažena, smlouvy o dílo mezi zadavatelem a zhotovitely podepsány, stavbaři tak mohli „vyjet do polí“. 

V roce 2018 jsou tak na trati České Budějovice – Praha postupně zahajovány tři rozsáhlé stavební akce najednou (kromě výše zmíněných staveb se pracuje i na úseku mezi Ševětínem a Dynínem). Bylo tedy jen otázkou času, kdy se tyto zásadní změny projeví i v plánech výlukových prací.

K těmto změnám došlo ke konci měsíce března.  Zatímco v dubnu budou na trati probíhat další údržbové a opravné práce, v květnu pak modernizační práce prvně zasáhnou do běžného provozu a to mezi stanicemi Ševětín a Dynín v jižních Čechách.

V níže uvedeném přehledu jsou uvedeny zejména zásadní výluky, které se dotknou cestujících a kteří budou opět nuceni přestupovat z vlaků do náhradní autobusové dopravy (NAD) a naopak. Uvedeny jsou rovněž i termíny zahájení vybraných stavebních prací, které si vyžádají pouze výluky infrastruktury bez nutnosti vedení NAD.

Výluky s nutností zavedení NAD:

Duben 2018

Z důvodů modernizačních prací nebyly v době vydání článku žádné výluky plánovány.

Ostatní výluky, včetně výlukových jízdních řádů, uvedené v minulém článku zůstávají v platnosti.

Květen 2018

V květnu pokračující stavební práce v úseku Ševětín – Dynín poprvé zasáhnou do běžného provozu na trati. Vyloučena bude 2.traťová kolej (2.TK), sudá skupina staničních kolejí v žst.Dynín, vč. ševětínského zhlaví této skupiny a záhlaví 2.TK, neboť v celé vyloučené části bude probíhat výstavba základů nových trakčních podpěr.

Ve dnech 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. a 14.5.2018 jsou proto naplánovány denní výluky a to vždy od 7.45 do 14.55 hodin.

Z důvodů údržbových a opravných prací jsou ve dnech 9. a 10.5.2018 naplánovány denní výluky v úseku Horní Dvořiště – Rybník a to vždy od 9.10 do 18.00 hodin. Ostatní plánované výluky na trati č.196 (Summerau – Horní Dvořiště – České Budějovice) jsou prozatím odvolány.

Provoz na trati Rybník – Lipno nad Vltavou zůstane během obou dnů výluk na trati č.196 zachován.

Červen 2018

Naplno probíhající stavební práce v úseku Ševětín – Dynín si rovněž i v posledním měsíci školního roku vyžádají výluky vlakového provozu. V tomto měsíci má na stavbě probíhat pažení mostů, pokládka MP, ve dnech 23. a 24.6. proběhne demontáž přechodové lávky pro pěší a nástupiště u 2.TK v zastávce Neplachov. Během této demontáže a několik následujících dnů (do zavedení nepřetržité výluky 2.TK) budou (pouze) osobní vlaky nahrazeny autobusy (viz přehled níže). Od 28.6. do 16.11. pak bude probíhat nepřetržitá výluka 2.TK, sudé skupiny kolejí, ševětínského zhlaví i záhlaví v žst.Dynín. V celém úseku od km 25,0 do km 29,2 bude provedena rekonstrukce koleje, trakčního vedení, všech mostů a výstavba nových zastávek Neplachov a Dynín (v odsunutých polohách). Vlakový provoz po dobu této výluky bude probíhat obousměrně po 1.TK a liché skupině kolejí v žst.Dynín.

Z výše uvedených důvodů proto ve dnech 9., 10., 16., 17., 23. a 24.6.2018 proběhnou denní výluky a to vždy od 7.50 do 16.15 hodin.

Čtěte také  Sudoměřice - Votice: stavební práce zdárně pokračují (Heřmaničky)

Ve dnech 23. (od 7.50 hod.) až 28.6.2018 (do 4.10 hod.) po snosu lávky je naplánována nepřetržitá výluka nástupiště u 2.TK v zastávce Neplachov. NAD bude vedena pouze za Os vlaky.

Výluky infrastruktury bez nutnosti zavedení NAD a jiné zajímavosti:

28.6.2018 má začít již výše uvedená nepřetržitá výluka 2.TK ad. v úseku Ševětín – Dynín. Ve dnech 23. až 27.6.2018 má být v tomto úseku do traťového tělesa 1.TK v km 26,588 vloženo mostní provizorium, neboť zde dojde k demolici propustku nad Neplachovským potokem (jehož jedna půle je z roku 1870 a druhá z roku 1986). Po demolici propustku dojde ke stavbě nového železničního přemostění potoka – nejprve v 2.TK a po vyloučení 1.TK a snesení mostního provizoria i v této koleji.

2.6.2018 má začít výluka 2.staniční koleje (2.SK) vč.trakčního vedení nad touto kolejí v žst. Chotoviny a to z důvodu výstavby trvalého prodloužení nástupiště u této koleje ze stávajících 90 m na 140 m. Akce proběhne v rámci stavby modernizace trati Sudoměřice – Votice. K prodloužení dochází kvůli bezpečnému výstupu a nástupu cestujících z/do více než třívozových vlakových souprav, zejména pak rychlíků a expresů, které zde budou při výlukách vlakového provozu při stavbě Su-Vo ukončovat/začínat svou jízdu. Prodloužení nástupiště si vyžádá i úpravy rozhlasového zařízení a orientačního systému.

Ve dnech 18. až 22.6.2018 je naplánována nepřetržitá výluka přejezdového zabezpečovacího zařízení přejezdu P6094 v km 5,255 v úseku Nemanice I. – Hluboká nad Vltavou-Zámostí. Ve dnech 25. až 29.6.2018 má stejná výluka zasáhnout přejezd P6097 v km 11,753 v úseku Hluboká nad Vltavou-Zámostí – Odb. Dobřejovice. Na obou přejezdech dojde k výměně výstražníků, baterií, dobíječů, technologie budou přemístěny do nových releových domků a doplněny. Jizdy vlaků budou po dobu výluk zabezpečeny telefonickým dorozumíváním a přejezdníky.

V průběhu měsíce června z důvodů údržbových a opravných prací má rovněž dojít k denním výlukám vždy jedné ze dvou traťových kolejí mezi Dynínem a Táborem a to následovně:

  • 4., 5., 6.6. – Planá n/Luž. – Tábor – 2.TK+TV
  • 7., 8.6. – Veselí n/Luž. – Soběslav – 2.TK+TV
  • 11., 12.6. – Veselí n/Luž. – Soběslav – 1.TK+TV
  • 13., 14., 15.6. – Dynín – Veselí n/Luž. – 1.TK+TV
  • 18., 19., 20.6. – Dynín – Veselí n/Luž. – 2.TK+TV
  • 21., 22.6. – Planá n/Luž. – Tábor – 1.TK+TV
  • 25., 26.6. – Doubí – Planá n/Luž. – 1.TK+TV

(Všechny uvedené informace jsou platné ke dni vydání článku. O případných možných změnách budeme informovat.)


Odkazy na podepsané smlouvy o dílo v registru smluv:

Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část (Ševětín – Dynín)
Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl. n.
Modernizace trati Sudoměřice – Votice


Zdroj:
SŽDC s.o., Registr smluv (portal.gov.cz)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*