Rokycany – Plzeň: první vlak projede Ejpovickým tunelem 15.listopadu 2018

Tunely Ejpovice 27.10.2018 (Autor: Kasme)

Blíží se den, kdy skončí provoz vlaků na trati č.170 z Prahy do Plzně a Chebu přes železniční stanici Chrást u Plzně, ležící v traťovém km 97,883. 

Ve čtvrtek 15.listopadu 2018 přibližně kolem 16 hodiny bude zahájen železniční provoz po 1.traťové koleji vedoucí jižním tunelem, jedním ze dvou, vyražených pod vrchem Chlum u Ejpovic. Zahájení provozu bude realizováno dle platného výlukového jízdního řádu (jízda tunelem bude realizována jako objízdná trasa).

Se zahájením platnosti nového jízdního řádu 2018/19 od 9.prosince 2018 dojde ke zkrácení tarifní vzdálenosti mezi Prahou a Plzní o 6 km, jízdní doba se díky tunelům v celkové hodnotě 6,8 mld.korun (více než 3,5 mld. korun věnuje EU) zkrátí o 9 – 10 minut. Ražba jižního tunelu začala v únoru roku 2015 a byla dokončena o 15 měsíců později, ražba severního tubusu pak byla zahájena v září roku 2016 a dokončena o přibližně 13 měsíců později. V novém úseku bude od 15.11.2018 možno provozovat drážní dopravu pouze hnacími vozidly vybavenými funkční radiovou stanicí GSM-R. Z důvodu použití pevné jízdní dráhy je také v tomto úseku zakázáno provozování drážních vozidel bez uzavřeného okruhu WC (ve vlaku vybaveném WC bez uzavřeného okruhu je dopravce povinen zajistit nepoužívání WC po dobu jízdy tunelem). Jízdy parních lokomotiv v tomto úseku je povolen s provozuschopným kotlem a ohněm na roštu pouze za podmínky, že nebude vyvíjet tažnou sílu a za podmínek stanovených pro dopravu parní lokomotivy v čl. 5 směrnice SŽDC č. 71 „Protipožární opatření při provozování parních lokomotiv na železniční dopravní cestě, kterou provozuje státní organizace Správa železniční dopravní cesty“.

Směrnice SŽDC č.71, čl.5 (2017).

 

Nové ejpovické tunely budou trvale osvětleny. V tunelech jsou volné schůdné a manipulační prostory o šířce 3,5 m od osy koleje. Pro pohyb osob jsou v tunelech chodníky o šířce 1,1 m od ostění tunelu. Tunely jsou propojeny osmi spojovacími chodbami ve vzdálenosti 500 m od sebe (první je v km 96,339). Zábradlí jsou na straně tubusu, kde ústí spojovací chodby. Portály tunelů jsou v km 95,850 a 100,000. V tunelu ve směru do Plzně jsou tři oddílová návěstidla autobloku, poslední oddílové návěstidlo v km 98,440 je zároveň předvěstí vjezdového návěstidla do železniční stanice Plzeň hl.n. Ve směru z Plzně jsou v tunelu dvě oddílová návěstidla autobloku, poslední oddílové návěstidlo v km 96,360 je zároveň předvěstí vjezdového návěstidla do dopravny Ejpovice. Dopravna „Portál Chlum“ má vjezdová návěstidla v km 100,110.

ODKAZ
Karlštejn - Beroun: zastávka Srbsko v novém

Opouštěný úsek trati mezi stanicemi Chrást u Plzně a Plzeň hl.n. bude přeměněn na cyklostezku. Úsek trati mezi Ejpovicemi a Chrástem bude zjednokolejněn a připojen k regionální trati č.176 Plzeň – Radnice s možností přestupu na hlavní trať v nově vybudované stanici v Ejpovicích.

V souvislosti s převedením provozu do nových tunel byly (či budou) realizovány následující kroky:

  • dne 7. října 2018 byla zahájena výluka 1.traťové koleje mezi stanicemi Ejpovice a Chrást u Plzně. Jízdy vlaků probíhaly po stávající 2.traťové koleji podle výlukového jízdního řádu,
  • dne 26. října 2018 byla zahájena výluka 1.traťové koleje mezi stanicemi Chrást u Plzně a Plzeň hl.n. Jízdy vlaků probíhaly (probíhají) po stávající 2.traťové koleji podle výlukového jízdního řádu a to až do 15. listopadu 2018 přibližně 16.hodiny,
  • ve dnech 7. až 13. listopadu 2018 bude probíhat seznamování dopravců se situací v jižním tubusu tunelu s možností provedení seznání pro strojvedoucí,
  • dne 15. listopadu 2018 přibližně po 16. hodině pak bude zahájen již výše avizovaný provoz jižním tubusem tunelu. Délka tunelu je 4 150 m,
  • dne 17. listopadu 2018 bude zahájena výluka 2.traťové koleje mezi stanicemi Chrást u Plzně a Plzeň hl.n.,
  •  ve dnech 2. až 7. prosince 2018 bude veden provoz v úseku Plzeň hl.n. – Ejpovice – Rokycany pouze jednokolejně jižním tunelem po 1.traťové koleji,
  • dne 7. prosince 2018 opět přibližně kolem 16.hodiny bude zahájen provoz i druhým severním tunelem po 2.traťové koleji v úseku Ejpovice – Plzeň hl.n. podle výlukového jízdního řádu, platného do půlnoci dne 8. prosince 2018. Délka tunelu je 4 176 m,
  • dne 9. prosince 2018 začíná platit nový jízdní řád 2018/2019.

Výlukový jízdní řád ve dnech 26.10. až 16.11.2018
Výlukový jízdní řád ve dnech 17.11. až 8.12.2018
Jízdní řád 2018/19 trati č.170 platný od 9.12.2018
Jízdní řád 2018/19 trati č.176 platný od 9.12.2018

ODKAZ
Karlštejn - Beroun: zastávka Srbsko v novém

VIDEO: Rekonstrukce trati Rokycany – Plzeň 3.11.2018 (zdroj: YouTube):


Zdroje:

  • SŽDC, s.o.
  • YouTube

Odkazy:


 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
1 Komentář
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Odpadlik
Odpadlik
5.11.2018 20:46

Co ten fous z Ejpovic bude s i nadále zadratovan? To velkolepé kolejiště v Chrastu asi projde dramatickou redukcí což?