Harmonogram prací 2009 Benešov – Strančice

Letos se mi podařilo vydat harmonogram prací dříve, než v roce loňském. Opět je to harmonogram úseku Benešov (mimo) až Strančice (mimo).

A opět děkuji Vladimírovi za poskytnutí podkladů.

V roce 2009 bude ukončena etapa výstavby od Benešova po Strančice. Jsem přesvědčen, že asi nejsledovanější stavbou bude přemostění řeky Sázavy v Čerčanech. Tato akce je opravdu velmi náročná, více se dočtete v tomto starším článku. Na každou z polovin stavby je v harmonogramu pamatováno 120 (resp.122) dny, což na to, o jak rozsáhlý projekt se jedná, na první pohled není mnoho.

Dále nás čeká rekonstrukce celé žst.Čerčany, kde kromě několika výhybek a části koleje 2a bude rekonstruováno celé kolejiště.

Zbývá také dodělat 2.TK v úseku Senohraby – Odb.Mirošovice, obě traťové koleje Odb.Mirošovice – Strančice (mimo) a samozřejmě, jako třešnička na dortu, je aktivace autobloku mezi Benešovem a Strančicemi. Říkám záměrně třešnička na dortu, neboť tam, kde se aktivuje AB, je vlasně optimalizace (téměř) dokončená.

Opět jsem harmonogram přepsal do tabulky, a opět můžeme počítat, stejně jako předešlé roky, že se bude mírně upravovat podle nastalé situace.

Záměrně zde neuvádím takové podrobnosti, jako termíny výstavby TV, i když nás z tohoto důvodu postihnou denní výluky, stejně tak krátké výluky pro sypání štěrků atd. Zde uvedené etapy budou vyžadovat nepřetržité výluky (samozřejmě kromě aktivace zabezpečovacího zařízení).

Možná, že najdete nějaké nepřesnosti nebo nejasnosti, informujte mne mailem.

Harmonogram prací 2009
od do dnů úsek stav
17.03. 14.07. 120 Čerčany liché koleje dokončeno
17.03. 31.03. 15 Čerčany-Týnec vložení výh.8,9,10,, propojení do depa, provizorní nást. u 9.SK dokončeno
17.03. 14.07. 120 Pyšely-Čerčany 1.TK vč. mostu přes Sázavu dokončeno
17.04. 18.06. 63 Senohraby-Mirošovice 2. traťová kolej dokončeno
23.06. 20.08. 59 Mirošovice-Strančice 2. traťová kolej dokončeno
25.06. 14.07. 20 Čerčany aktivace SZZ ESA11 liché koleje dokončeno
26.06. 29.06. Benešov-Čerčany v obou kolejích aktivace autobloku (EAB) dokončeno
29.06. 03.07. Čerčany-Senohraby v obou kolejích aktivace autobloku (EAB) dokončeno
15.07. 21.07. 7 Čerčany propojení 1.TK pražské zhlaví, výluka 1.a 2.SK dokončeno
21.07. 04.08. 15 Čerčany-Hvězdonice vložení výh.15, 6.SK, nástupiště směr Hvězdonice dokončeno
21.07. 19.11. 122 Čerčany-Pyšely 2.TK vč.mostu přes Sázavu dokončeno
21.07. 19.11. 122 Čerčany sudé koleje dokončeno
20.08. 15.10. 57 Strančice-Mirošovice 1. traťová kolej dokončeno
15.10. 22.10. 8 Strančice-Senohraby snesení Odb.Mirošovice v 1.TK dokončeno
22.10. Strančice-Senohraby aktivace autobloku v 1.TK dokončeno
23.10. 27.10. 5 Senohraby-Strančice snesení Odb.Mirošovice v 2.TK dokončeno
27.10. Senohraby-Strančice aktivace autobloku ve 2.TK dokončeno
12.11 19.11. 6 Čerčany dokončení aktivace SZZ ESA11 dokončeno
20.11. 04.12. 15 Pyšely-Senohraby výstavba opěrné zdi u 2.TK dokončeno


Vysvětlivky: SK – staniční kolej         TK – traťová kolej        SZZ – staniční zabezpečovací zařízení          ESA11 – typ zařízení