Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy: Průběh prací (leden 2011)

zdroj: EUROVIA 31.1.2011

Vzhledem ke klimatickým podmínkám není možné plné rozvinutí všech pracovních postupů, hlavní práce pokračují převážně na tunelech.
Po celé trati stále, i když v současné době vzhledem k meteorologickým možnostem v omezené míře, pokračují postupné výkopy a betonáž základů stožárů trakčního vedení, jejich stavba a vystrojení, následně převěšení vedení a demontáž původních stožárů a základů, úprava kabelizace a součástí zabezpečovacího zařízení.

Práce na železničním spodku probíhají v úseku Tomice – Bystřice zřizováním zářezů, násypů, svahováním a dolamováním, ohumusováním a zasíťováním svahů.

U celkem zatím pěti budovaných tunelů, jednoho hloubeného – Votického a třech ražených – Olbramovického, Zahradnického a Tomického a Tomického II práce stále pokračují.
V Olbramovickém tunelu pokračuje betonáž klenby.
Zahradnický tunel je již proražen, avšak stále probíhá závěrečná část těžby, reprofilace, armování a betonáž patek. V Tomickém tunelu probíhá ražba kaloty a jádra tunelu. U Tomického tunelu II probíhá ražba kaloty.
U Votického tunelu pokračuje na jedné straně těžba a očišťování svahů od uvolněných kamenů a zajišťování svahů, v jiném úseku pak již výztuž a betonáž patek, smontování výztuže klenby a její betonáž.

Pracovníci stavby pokračují také v pracích na mostních objektech. Pokračuje se na budování mostního objektu nad osadou Srbice i na novém železničním mostě přes silnici I/18. Již byl dokončen zcela přestavovaný mostní objekt v zářezu trati mezi Bystřicí a Benešovem. U mostů a propustků, které jsou rozšiřovány, případně pouze sanovány, probíhá vysekávání kaveren a jejich sanace, přebroušení, injektáž, tryskání, spárování, betonáž říms, provedení ochranných a sjednocujících nátěrů, popř. odláždění, osazení zábradlí, to vše v závislosti na povětrnostních podmínkách.

Probíhají rovněž stavební úpravy výpravních budov nádraží Votice a nádraží Olbramovice, rovněž pro možnost včlenění nových systémů zabezpečení provozu. Ve Voticích byla zapojena světla, provedena elektroinstalace, okapový chodníček, omítky, tercová dlažba, instalovány dveře a repasováno jedno okno. V Olbramovicích byla rozebrána dlažba a provedena demolice levé části objektu.

Stavební práce vyžadují nezbytné výluky železničního provozu a objížďky na okolních komunikacích.
V denních hodinách se výluky na železniční trati týkají probíhajících prací na základech trakčního vedení, zemních a trhacích prací v blízkosti trati. Stavba se dotýká také silničního provozu. V místech, kde se pracuje na mostních objektech, je doprava omezena, případně vedena po objízdných komunikacích.

Foto: Koudy

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře