2. úprava harmonogramu Votice-Benešov do r.2012

Vydáno 3.8.2010
Aktualizováno:
08.08.2010: doplněn rok 2012
31.05.2011: částečná úprava harmonogramu květen-září 2011 (původní tabulku opravím později) a vloženy schématické plánky žst.Votice a úseku před Bystřicí
18.07.2011 oprava a doplnění do konce r.2011

 

 

 

oddoúsekpopis
09.05.12.05.Voticepokládka části koleje č.105a
26.05.15.06.Voticevložení výh.č.10XP, její propojení z traťové koleje z Heřmaniček do nově položených staničních kolejí Votic č.102a, 101a (na přeložce), zrušení původní traťové koleje od Nazdického mostu do stanice, staré vlečkové koleje lomu ZAPA.
Dokončení pokládky k.č.105a (lom) a koleje č. 104a.
Kromě olbramovického zhlaví žst.Votice bude definitivní konfigurace kolejiště.
Vložení proviz.výh.č.200 do k.č.101 a nových výhybek č.111, 112 pro budoucí napojení do Votického tunelu
26.05.15.06.Olbramovicestavba kabelovodu pod k.č.1, 2,3,4, vodovodu a podchodu. Snesena část koleje č.3
26.05.15.06.Tomice-BystřiceVložení provizorní výhybky č.1X pro napojení stanice Bystřice na novou (2.) TK, 4xnapojení stávající TK do nového úseku budoucí 2.TK
01.07.29.08.Olbramovice- zprovozněno provizorní SZZ ESA11
-nová dopravní kolej č.1 jako kusá od pražského zhlaví po nový km 119,445 s přerušením nad mostem v km 119,995,
- nová dopravní kolej č. 5a s přerušením nad mostem v km 119,995,
- nové dopravní koleje č.5 a 7 jako kusé od pražského zhlaví po nový km 119,445,
- vložení nových výhybek č.11, 14 a 22-24,
- výstavba nového ostrovního nástupiště č.3 od pražského zhlaví po nový km 119,445,
- zřízení přejezdů pro vozíky,
- stavební úpravy VB,
- zastřešení nástupiště a výstupu z podchodu,
- úprava rozvodu nn a osvětlení ve stanici,
- zřízení EOV v hlavní a předjízdné koleji
29.08.26.09.OlbramoviceRekonstrukce liché kolejové skupiny kromě stáv.1.SK a části Votického zhlaví (část 3., 7., 11 koleje a provoz do Sedlčan)
22.09.25.11.Votice - OlbramovicePokládka koleje 91 (přes tunely)
26.09.15.11.OlbramoviceV rekonstrukci celá lichá kolejová skupina kromě stáv.1.SK. Provoz do Sedlčan NAD
17.10.Tomice - BystřiceStavební dokončení tunelu Tomický I.
18.11.25.11.Votice - BystřiceNepřetržitá výluka - ve Voticích zrušení v.č.110X, místo v.č.200 nová v.č.110, přes v.č.111 napojení Votic do tunelu.
Olbramovice: napojení 91.koleje do nové 1.SK, vložení výh.č.25.
V obou stanicích zrušeno propojení do stáv.traťové koleje
25.11.Votice - Olbramovice, OlbramoviceProvoz po nové koleji 91 přes tunely,
Olbramovice aktivace části definitivního zab.zařízení pro nové liché koleje, Votice a kolej 91.
Přes novou v.č.25 napojení do staré trati směr Tomice
30.11.Olbramovice - TomiceStavební dokončení Zahradnický tunel
ODKAZ
Sudoměřice - Votice: práce na rozšíření zářezu u Nazdic zdárně pokračují

 

Konec r.2011:

25.listopadu  je tedy hotová žst.Votice, stanice je připravena na prosincové ukončení služby výpravčích (bude řízena z Olbramovic).
Jezdí se po nové koleji č.91 Votickým a Olbramovickým tunelem, ve Voticích je připraveno na napojení koleje č.92. Stará traťová kolej je zrušena.

Olbramovice: nové liché koleje, sudé koleje včetně bývalé 1.SK v rekonstrukci, pokračuje výstavba podchodu, kabelovodů, je v provozu definitivní staniční zab.zařízení.
Přes novou výhybku č.25 jsou nové koleje napojeny do stávající traťové koleje do Tomic

_____________________________________________________________________________________________

Stručný harmonogram Votice-Benešov 2010-2012

viz.opravu výše

od do úsek popis
2010
01.06.2010 21.09.2010 Bystřice-Benešov nová 1.TK
02.08.2010 16.08.2010 Votice propojení 101.SK (provoz pouze po 102.SK), od 16.08. provoz po 101., 102.SK
02.08.2010 01.11.2010 Votice rekonstrukce 3. a 5.SK (budoucí 103., 105.SK)
15.08.2010 17.10.2011 Tomice-Bystřice zahájení prací na tunelu Tomický
18.08.2010 04.02.2012 Tomice-Bystřice zahájení prací na tunelu Tomický II
20.10.2010 Votice propojení koleje 102a (nová kolej na budovaném náspu od Heřmaniček přes novou výhybku 101X) do TK směr Heřmaničky
01.11.2010 15.11.2010 Votice propojení SK 101a, 102a, 103, 105 na obou zhlavích (na olbramovickém provizorně přes výhybku 110X) a propojení traťové koleje do Heřmaniček s novou kolejí 101a
15.11.2010 ukončení prací v žst.Votice, následovat bude až napojení olbramovického zhlaví do tunelu
15.11.2010 Bystřice-Benešov dokončení 2.TK a ukončení prací
2011
01.03.2011 21.03.2011 Votice vložení proviz.výhybky č.200 a vložení nových výhybek č.111, 112
01.03.2011 21.03.2011 Tomice-Bystřice 4x napojení stáv. koleje do nové 2.TK, vložení výhybky.č.1X (před silničním nadjezdem v TK u Bystřice)
21.03.2011 01.07.2011 Tomice-Bystřice výstavba nové 1.TK (bez uvedení do provozu) od budoucího tunelu Tomický II k provizorní výhybce č.1X před Bystřicí
30.03.2011 Votice-Olbramovice dokončení prací na Olbramovickém tunelu a zahájení prací na kolejovém spodku a svršku
01.07.2011 29.08.2011 Olbramovice zahájení „nultého“ stavebního postupu – přípravné práce (více v podrobném harmonogramu)
29.08.2011 26.09.2011 Olbramovice ukončení přípravných prací a zahájení 1.etapy výstavby (část liché kolejové skupiny a nové 3.nástupiště)
21.09.2011 Votice-Olbramovice dokončení prací na Votickém tunelu a zahájení prací na kolejovém spodku a svršku
22.09.2011 25.11.2011 Votice-Olbramovice nová kolej č.91a (z Votic  tunely do Olbramovic)
26.09.2011 25.11.2011 Olbramovice 2.etapa výstavby (lichá kolejová skupina bez stávající 1.SK)
17.10.2011 Tomice-Bystřice dokončení prací na tunelu Tomický a zahájení prací na kolejovém spodku a svršku
18.11.2011 25.11.2011 Votice vyjmutí proviz.výhybky č.200 a vložení nové výhybky č.110
25.11.2011 Votice-Olbramovice dokončení nové koleje č.91a, její zapojení do žst.Olbramovice  zprovoznění
25.11.2011 11.05.2012 Olbramovice ukončení 2.etapy a zahájení rekonstrukce sudých kolejí včetně stávající 1.SK
30.11.2011 Olbramovice-Tomice dokončení prací na tunelu Zahradnický a připravenost pro kolejový spodek a svršek
2012
04.02.2012 Tomice-Bystřice dokončení prací na tunelu Tomický II a připravenost pro kolejový spodek a svršek
06.02.2012 29.06.2012 Olbramovice-Tomice kolejový spodek a svršek 1.a 2.TK, připraveno na napojení v Tomicích
06.02.2012 14.05.2012 Votice-Olbramovice kolejový spodek a svršek TK 92a
12.03.2012 ?
07.05.2012 14.05.2012 Olbramovice dokončení sudé SK+stáv.1.SK,  propojení budějovického zhlaví + kolejové spojky
11.05.2012 08-09.2012viz.dále Bystřice zahájení „nultého“ stavebního postupu – přípravné práce + zrušení všech SK, v provozu jen 5.SK, práce na budoucí 1.a 2. TK ve stávající stanici
21.05.2012 29.08.2012 Tomice-Bystřice přeložka 1.TK včetně tunelů
22.08.2012 29.08.2012 Bystřice definitivní propojení 1.TK
29.08.2012 Olbramovice-Tomice propojení nové 1.TK v Tomicích
29.08.2012 30.11.2012 Tomice-Bystřice přeložka 2.TK včetně tunelů
28.09.2012 30.11.2012 Bystřice definitivní propojení 2.TK
30.11.2012 Olbramovice-Tomice definitivní propojení 2.TK v Tomicích
Vysvětlivky: TK traťová kolej
SK staniční kolej

1 komentář

  1. dobrý den, máte prosím nějaké info o stavbě protihlukové zdi v oblasti Bystřice?

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*