Tábor – Sudoměřice v půlce června: tunel proražen, nová kolej do Chotovin

Táborsko – Nově položené koleje z Tábora do Chotovin či proražení Sudoměřického tunelu jsou bezesporu největší změny oproti stavu popsaném v šestém dílu. Pojďme si ukázat aktuální stav a co nás čeká v nejbližší době.

Tábor – Chotoviny

Z Tábora až k vjezdu do Chotovin jsou položené koleje, oproti fotografiím jsou již kompletně podbité. Trakční vedení je nataženo (kromě krátkého úseku u Tábora), provizorní laníčkování hotovo. Okolo tratě již stojí návěstidla – jak autobloková, tak vjezdová.

Chotoviny

V Chotovinách jsou dočasně v provozu dvě staniční koleje, přičemž tento stav je jen dočasný, v červenci bude stará vytrhána a dostavěn zbytek stanice. Zároveň dojde ke zprovoznění nové koleje od Tábora.

Chotoviny – Sudoměřice

U obce Moraveč pokračuje výstavba estakády, která momentálně blokuje dálnici D3 v půlce profilu. Dále na sever je vyhlouben nový zářez pro trať a mostovka přeložky silnice II/603 spatřuje světlo světa. U jižního portálu je navážena poslední vrstva hlíny na násep před ním. Samotný tunel byl úplně proražen začátkem června. Na druhé straně došlo k úpravě bočních stran zářezu, úpravě odvodňovací strouhy a shrnutí ornice z úseku tunel – Sudoměřice, vjezd.

Čtěte také  Chotoviny - Sudoměřice: opuštěné těleso původní trati

Sudoměřice

Ve stanici se opět začalo stavět. Dělníci pracují na novém podchodu, na skladu na jižním zhlaví začala demoliční činnost. Opěrná zeď, která umožní rozšíření silnice II/120, se dostává do poslední fáze výstavby – je již vybetonovaná, stačí zasypat hlínou a pokrýt asfaltovým kobercem. Připomenu, že na přestavbu celé stanice dojde v příštím roce.

Fotogalerie celého úseku Tábor – Sudoměřice: