Drážní úřad zahájil stavební řízení k rekonstrukci trati Praha Smíchov – Rudná – Beroun

Autor: http://foto.mapy.cz

Drážní úřad zahájil 3.června 2014 stavební řízení o vydání stavebního povolení pro stavbu dráhy „Rekonstrukce trati Praha Smíchov (mimo) – Rudná – Beroun (mimo)“. 

Stavba jen zdánlivě nesouvisí s výstavbou 3.železničního koridoru.  Z textu vyhlášky cituji:

Popis stavby:

Železniční trať Praha-Smíchov – Rudná u Prahy – Beroun (jednokolejná, neelektrifikovaná trať, zařazená do kategorie regionální dráhy) má v blízké době sloužit jako odklonová trať při výlukách na trati č. 171 Praha-Smíchov – Dobřichovice – Beroun spojených se stavebními činnostmi při modernizaci tohoto úseku.
Zároveň je třeba na řešené trati zachovat provoz stávající příměstské dopravy a vytvořit podmínky pro jeho výhledové rozšíření.
Pomocí souhrnu technických návrhů a opatření mají být na trati zajištěna následující vylepšení:

  • zvýšení propustné výkonnosti trati
  • zajištění dálkového řízení provozu
  • odstranění zbytné dopravní infrastruktury ve stanicích
  • zajištění vyhovujícího technického stavu železničního svršku a spodku, zřízení bezstykové koleje a oprava výhybek
Rudná u Prahy
Rudná u Prahy. Autor: www.kabir.cz/

Vlastní realizace byla rozdělena do dvou etap.

Stavba „Rekonstrukce trati Praha Smíchov (mimo) – Rudná – Beroun (mimo)“ navazuje na 1. etapu, která představovala opravné práce, které proběhly v letních měsících let 2012 a 2013 zajišťující především provozuschopnost a údržbu stávajících tratí.
Účelem prací bylo uvedení tratě do stavu vyhovujícímu předpokládanému zvýšení dopravy v následujících letech, včetně přípravy pro instalaci nového zabezpečovacího zařízení tak, aby samotná investice nevyžadovala dlouhodobé výluky.
Opravné práce netvoří náplň této stavby, byly součástí samostatných staveb „Oprava trati Praha-Smíchov – Rudná u Prahy“ (realizován v 8-9/2012) a „Oprava trati Rudná u Prahy – Beroun-Závodí“ (5-6/2013).
Předmětná stavba zahrnuje samotnou investici pro zvýšení kapacity dráhy, instalaci nového zabezpečovacího zařízení a výstavbu nových nástupišť. V souvislosti s novým zabezpečovacím zařízením trati Praha-Smíchov – Rudná u Prahy – Beroun dochází i ke změně traťového a přejezdového zabezpečovacího zařízení u mezistaničních úseků Rudná u Prahy – Odbočka Jeneček a Hýskov – Beroun-Závodí.

ODKAZ
Karlštejn - Beroun: zastávka Srbsko v novém

Zdroj zprávy a celý text vyhlášky: Drážní úřad

Titulní foto převzato z www.fotomapy.cz

Upozorni mě
Upozornit na
guest
1 Komentář
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
VFP
VFP
16.6.2014 11:48

Překvapuje mě, že nebude elektrifikována.