Nebezpečné přejezdy?

V posledních několika málo letech, tak jak pokračuje výstavba koridoru, se na železničních přejezdech můžeme setkat s jevem dosud nevídaným. Na přejezdu nic nebliká, a přece jede vlak! Jak je to možné? Trošku blíže se na to podíváme…

S výstavbou koridorových tratí úzce souvisí také, mimo jiné, kompletní rekonstrukce všech zabezpečovacích zařízení, tedy i přejezdových. Končí dlouhatánská éra přejezdů typu „Fando otevři to, jedu pro starou!“ a nastupují elektronická zařízení PZZ EA… Zařízení je ovládáno jízdou vlaku, spolupůsobením kolejových úseků, ať už v provedení s počítači náprav, tak v definitivním stavu s kolejovými obvody. Zařízení jsou dále vázána na staniční zabezpečovací zařízení, na IV.koridoru je to ESA11. Oproti mechanickým přejezdovým zařízením s místní obsluhou, případně s dálkovou, je doba uzavření přejezdu minimální. Vždyť předzváněcí doba, tedy doba, kdy vlak vjede do tzv. přibližovacího úseku, do uzavření přejezdu je, v závislosti na traťové rychlosti, třeba jen 30 sekund! A za dalších několik málo dalších je vlak na přejezdu. Okamžitě po jeho projetí je přejezd již otevřen. Bez zásahu člověka.

Je zde na místě, připomenout si, co o přejezdech říká zákon:

  • Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách v § 6 hovoří jasně: Při křížení železniční dráhy s pozemními komunikacemi v úrovni kolejí má drážní doprava přednost před provozem na pozemních komunikacích.
  • Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v § 27, 28 a 29 v tomto ohledu hovoří jasně. Zejména pak § 28, odstavec (1): Před železničním přejezdem si musí řidič počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet, a § 29 odstavec (1) hovoří o tom, kdy řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd.

Na § 29 odst.1 se podíváme blíže:

…Řidič dále nesmí vjíždět na železniční přejezd, je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení, sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory. Vjezd na koleje je zakázán i v případě, kdy je vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto však neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení. Řidič nesmí vjet na přejezd, dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy vztyčenou paží, zastavovacím terčem, červeným nebo žlutým praporkem nebo za snížené viditelnosti červeným světlem; rovněž nemůže vjet na koleje, pokud situace za železničním přejezdem nedovoluje řidiči automobilu jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě.

ODKAZ
Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín Prostřední Žleb (mimo)

A teď z druhé strany: kdy na přejezdu nic nebliká?

Je to v době, kdy se k přejezdu neblíží žádné kolejové vozidlo (neblikají červená světla) a v době, kdy, laicky řečeno, se  kolejové vozidlo vzdaluje od přejezdu (nebliká bílé světlo). A tady pozor: bílé světlo nebliká ani v případě, že na přejezdu je zavedena tzv. výluka zařízení. A konečně jsme se dostali k výstavbě koridoru. Například na dvoukolejné trati, v úseku Čerčany -Strančice jsou takové přejedy dva. A také zde pokračují práce na výstavbě koridoru. Jedna z kolejí je vyloučená, pohybují se na ní pracovní vlaky. Aby přejezdy nebyly po dobu výluky trvale uzavřeny, protože se pracuje právě v těch již zmíněných kolejových úsecích, které ovlivňují činnost přejezdu, v dotčené koleji se zavede výluka zařízení. A to je ten stav, kdy na přejezdu nic nebliká. Řidič silničního vozidla je povinen se v tomto případě chovat jako na přejezdu, vybaveném výstražnými kříži.

Potom nastává ten velmi často kritizovaný stav i od místních občanů, že na přejezdu nic neblikalo a jel vlak“. Tím vlakem byl pracovní vlak na vyloučené koleji a jeho strojvedoucí postupoval v souladu s platnými předpisy, dával zvukovou návěst „Pozor“ a jel velmi pomalu. Proti „houkání“ se místní občané sice bouří ale neuvědomují si, že přejezd, kvůli pracovním vlakům v jeho blízkosti, by byl bez výluky zařízení uzavřen celý den.V koleji, která není dotčena výlukou, je zařízení nadále plně funkční a je ovládáno kolejovými úseky, vlaky jezdí normální rychlostí.

Pokud by se řidiči chovali na přejezdech odpovědně, nestávalo by se takové množství nehod, při střetu plechové krabičky s horou oceli vyhraje vždy ten větší. Měli by si to uvědomit především ti, kteří vjíždějí na přejezd v době, kdy blikají červená světla, ať už před vlakem, nebo v době zvedání závor. Potom by se nestávaly tak zbytečné nehody, jako nedávno právě v Mnichovicích, že je vozidlo uvězněno mezi zavřenými závorami a jeho řidič, ve snaze nepoškodit si autíčko proražením závor, uhne před přijíždějícím osobním vlakem, aby jej následně smetl vlak nákladní, jedoucí v sousední koleji. Inu, spěchal. Ale přežil. Měl štěstí.

ODKAZ
Rekonstrukce traťového úseku „Brno-Maloměřice St. 6 – Adamov, BC“

Do fotogalerie jsem zařadil jen několik snímků, ale snad napoví…

Co říci závěrem?

Ano, přejezdy jsou nebezpečné. Ty nezabezpečené, označené jen výstržným křížem. Statistiky DRÁŽNÍ INSPEKCE však hovoří jasně: nejvíce nehod je právě na těch přejezdech, které jsou bezpečné: na přejezdech vybavených přejezdovým zabezpečovacím zařízením. A proč? Protože jsou nebezpeční řidiči. Ne ty přejezdy.

Fotografie: autor, Drážní inspekce, hasici.cz

Upozorni mě
Upozornit na
guest
1 Komentář
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Jan Dobíšek
Jan Dobíšek
8.6.2013 22:17

Dobrý den
Co se týká přejezdů,přes které jezdím každodenně jako řidič i strojvedoucí porozuměl jsem zákonu 266 jinak než je v článku uvedeno.Nezabezpečený ani nechráněný přejezd neexistuje.Jsou pouze přejezd označený a zabezpečený křížem kde rozhledové poměry pro řidiče musí být dle ČSN 736380 a přejezd označený křížem a zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením kde rozhledové poměry pro řidiče musí býti dle ČSN 342650.Pokud by uvedené normy nebyly dodrženy jednalo by se o nezabezpečený přejezd,veškerou odpovědnost za škody by měl provozovatel drážní dopravy.
S pozdravem Dobíšek