Nebezpečné přejezdy?

V posledních několika málo letech, tak jak pokračuje výstavba koridoru, se na železničních přejezdech můžeme setkat s jevem dosud nevídaným. Na přejezdu nic nebliká, a přece jede vlak! Jak je to možné? Trošku blíže se na to podíváme…

S výstavbou koridorových tratí úzce souvisí také, mimo jiné, kompletní rekonstrukce všech zabezpečovacích zařízení, tedy i přejezdových. Končí dlouhatánská éra přejezdů typu „Fando otevři to, jedu pro starou!“ a nastupují elektronická zařízení PZZ EA… Zařízení je ovládáno jízdou vlaku, spolupůsobením kolejových úseků, ať už v provedení s počítači náprav, tak v definitivním stavu s kolejovými obvody. Zařízení jsou dále vázána na staniční zabezpečovací zařízení, na IV.koridoru je to ESA11. Oproti mechanickým přejezdovým zařízením s místní obsluhou, případně s dálkovou, je doba uzavření přejezdu minimální. Vždyť předzváněcí doba, tedy doba, kdy vlak vjede do tzv. přibližovacího úseku, do uzavření přejezdu je, v závislosti na traťové rychlosti, třeba jen 30 sekund! A za dalších několik málo dalších je vlak na přejezdu. Okamžitě po jeho projetí je přejezd již otevřen. Bez zásahu člověka.

Je zde na místě, připomenout si, co o přejezdech říká zákon:

  • Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách v § 6 hovoří jasně: Při křížení železniční dráhy s pozemními komunikacemi v úrovni kolejí má drážní doprava přednost před provozem na pozemních komunikacích.
  • Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v § 27, 28 a 29 v tomto ohledu hovoří jasně. Zejména pak § 28, odstavec (1): Před železničním přejezdem si musí řidič počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet, a § 29 odstavec (1) hovoří o tom, kdy řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd.

Na § 29 odst.1 se podíváme blíže:

…Řidič dále nesmí vjíždět na železniční přejezd, je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení, sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory. Vjezd na koleje je zakázán i v případě, kdy je vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto však neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení. Řidič nesmí vjet na přejezd, dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy vztyčenou paží, zastavovacím terčem, červeným nebo žlutým praporkem nebo za snížené viditelnosti červeným světlem; rovněž nemůže vjet na koleje, pokud situace za železničním přejezdem nedovoluje řidiči automobilu jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě.

ODKAZ
Demolice výpravní budovy v Chodově (fotogalerie)

A teď z druhé strany: kdy na přejezdu nic nebliká?

Je to v době, kdy se k přejezdu neblíží žádné kolejové vozidlo (neblikají červená světla) a v době, kdy, laicky řečeno, se  kolejové vozidlo vzdaluje od přejezdu (nebliká bílé světlo). A tady pozor: bílé světlo nebliká ani v případě, že na přejezdu je zavedena tzv. výluka zařízení. A konečně jsme se dostali k výstavbě koridoru. Například na dvoukolejné trati, v úseku Čerčany -Strančice jsou takové přejedy dva. A také zde pokračují práce na výstavbě koridoru. Jedna z kolejí je vyloučená, pohybují se na ní pracovní vlaky. Aby přejezdy nebyly po dobu výluky trvale uzavřeny, protože se pracuje právě v těch již zmíněných kolejových úsecích, které ovlivňují činnost přejezdu, v dotčené koleji se zavede výluka zařízení. A to je ten stav, kdy na přejezdu nic nebliká. Řidič silničního vozidla je povinen se v tomto případě chovat jako na přejezdu, vybaveném výstražnými kříži.

Potom nastává ten velmi často kritizovaný stav i od místních občanů, že na přejezdu nic neblikalo a jel vlak“. Tím vlakem byl pracovní vlak na vyloučené koleji a jeho strojvedoucí postupoval v souladu s platnými předpisy, dával zvukovou návěst „Pozor“ a jel velmi pomalu. Proti „houkání“ se místní občané sice bouří ale neuvědomují si, že přejezd, kvůli pracovním vlakům v jeho blízkosti, by byl bez výluky zařízení uzavřen celý den.V koleji, která není dotčena výlukou, je zařízení nadále plně funkční a je ovládáno kolejovými úseky, vlaky jezdí normální rychlostí.

Pokud by se řidiči chovali na přejezdech odpovědně, nestávalo by se takové množství nehod, při střetu plechové krabičky s horou oceli vyhraje vždy ten větší. Měli by si to uvědomit především ti, kteří vjíždějí na přejezd v době, kdy blikají červená světla, ať už před vlakem, nebo v době zvedání závor. Potom by se nestávaly tak zbytečné nehody, jako nedávno právě v Mnichovicích, že je vozidlo uvězněno mezi zavřenými závorami a jeho řidič, ve snaze nepoškodit si autíčko proražením závor, uhne před přijíždějícím osobním vlakem, aby jej následně smetl vlak nákladní, jedoucí v sousední koleji. Inu, spěchal. Ale přežil. Měl štěstí.

ODKAZ
Kolaps české železnice

Do fotogalerie jsem zařadil jen několik snímků, ale snad napoví…

Co říci závěrem?

Ano, přejezdy jsou nebezpečné. Ty nezabezpečené, označené jen výstržným křížem. Statistiky DRÁŽNÍ INSPEKCE však hovoří jasně: nejvíce nehod je právě na těch přejezdech, které jsou bezpečné: na přejezdech vybavených přejezdovým zabezpečovacím zařízením. A proč? Protože jsou nebezpeční řidiči. Ne ty přejezdy.

Fotografie: autor, Drážní inspekce, hasici.cz

Upozorni mě
Upozornit na
guest
1 Komentář
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Jan Dobíšek
Jan Dobíšek
8.6.2013 22:17

Dobrý den
Co se týká přejezdů,přes které jezdím každodenně jako řidič i strojvedoucí porozuměl jsem zákonu 266 jinak než je v článku uvedeno.Nezabezpečený ani nechráněný přejezd neexistuje.Jsou pouze přejezd označený a zabezpečený křížem kde rozhledové poměry pro řidiče musí být dle ČSN 736380 a přejezd označený křížem a zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením kde rozhledové poměry pro řidiče musí býti dle ČSN 342650.Pokud by uvedené normy nebyly dodrženy jednalo by se o nezabezpečený přejezd,veškerou odpovědnost za škody by měl provozovatel drážní dopravy.
S pozdravem Dobíšek