Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n. – stav k 1.4.2015 a zásadní změna projektu.

V dnešní aktualizaci přinášíme především informace o změnách v projektu rekonstrukce zastřešení. Naopak mimořádně nepřinášíme fotodokumentaci stavu, zhotovitel si vzhledem k závažnosti situace vyhradil právo uvalit na celou stavbu informační embargo a náš fotograf nebyl na staveniště vůbec vpuštěn.

Nekvalitní dokumentace

Nyní tedy ke změnám v projektu rekonstrukce: Ihned po zahájení první etapy bylo zhotovitelem zjištěno, že kvalita projektové dokumentace je neuspokojivá a vykazuje značné množství zásadních chyb. Mimo jiné zcela chybí některé stavební oddíly, velmi nepřesně je zaneseno trasování zabezpečovacích a silových kabelů, není zohledněna etapizace a v některých případech chybí dokonce i klíčové kóty. Problém je i s kolmostí některých hlavních linií stavby.

Tiskový mluvčí Petrostavu, ing. František Bulhar, jde s kritikou projektové dokumentace ještě dále: „Takhle by to nakreslil i můj šestiletý syn,“ odpovídá na naši otázku, zda je situace opravdu tak závažná, jak je prezentováno v tiskové zprávě z 31.3.2015.“ Podle stávající dokumentace zkrátka nelze postupovat, takže v současné době jsme byli nuceni veškeré stavební práce přerušit. O řešení vzniklé situace nyní intenzivně jednáme s investorem, o průběhu jednání však nebudeme na přání investora informovat“, dodal.

Na názor jsme se zeptali i pražské primátorky, Mgr. Adriany Trnáčové, která se poslední dobou na hodnocení práce projektantů specializuje. Paní primátorka nezklamala a konstatovala: „Tohle tedy musel nakreslit nějaký debil. Ne, omlouvám se, patrně několik debilů a jeden idiot.“

Konstrukce v havarijním stavu

Dalším závažným problémem je stav ocelové konstrukce. Ta po odkrytí vnitřního prostoru stožárů vykazuje mnohem vyšší stupeň koroze, než naznačovaly provedené sondy během přípravy stavby. V některých případech již není možné odstranit dočasné vzpěry, protože po přenesení váhy konstrukce na stožáry by mohlo dojít k jejich zborcení. Obdobná situace nastala při zahájení výměny skel ve světlících, kdy při vyjmutí jednoho skla z rámu dochází k dominovému efektu v sousedních rámech. I zde je situace mnohem horší, než naznačoval průzkum provedený v průběhu roku 2014.

Záložní řešení připraveno v rekordním čase

Navzdory informačnímu embargu se naší redakci podařilo zjistit, že náhradní řešení už je připraveno. Podle našich zdrojů jednání investora, zhotovitele, zástupců magistrátu a odboru památkové péče MK ČR probíhalo až do časných ranních hodin. S výsledkem jsou zúčastněné strany spokojeny. Jak nám prozradil úředník blízký vedení Správy železniční dopravní cesty necesty, stržení stávající památkově chráněné haly není možné, proto se realizuje nové zastřešení, které překlene původní obloukovou dvojlodní halu.

K vzhledu nového zastřešení nemají překvapivě výhrady ani památkáři. Na náš dotaz, zda nebude nové zastřešení působit poněkud rušivě v sousedství budovy Národního muzea jsme nedostali přímou odpověď. Údajně to závisí na okolnostech, jak nám sdělil nejmenovaný úředník MKČR, který si z jednání odnášel krabici od vína.

Nejvíce pozitivní ohlas mělo ovšem zvolené řešení u paní primátorky: „Jsem ráda, že hlavní město získá výraznou dominantu a že tak nakonec navzdory všem odpůrcům dojde k realizaci díla, které se nepodařilo realizovat v původní lokalitě kvůli lobbistickému působení mafie kolem bývalého primátora Kolibříka.“

Ani majitelka práv k původnímu architektonickému řešení nemá výhrady k úpravám potřebným pro drážní specifika, naopak konstatovala, že manžel by měl velikou radost, kdyby se toho dožil: „Vláčky měl rád, určitě by se mu to líbilo.“

Jediným odmítavým stanoviskem k realizaci nového překrytí stávající haly je tak vyjádření bývalého prezidenta, sběratele propisek a odpůrce jakéhokoliv druhu oteplování, čestného profesora Václava Ješity: „Již 3. května 2007 jsem slíbil, že pokud dojde k realizaci této stavby, osobně se připoutám řetězy, abych tomu zabránil. Bohužel tento svůj slib nemohu dodržet. Prostředí vlakového nádraží je na mě příliš levicové a určitě bych z toho dostal vyrážku. Pošlu tam toho, jak nepochází z opice… jak se jenom jmenuje…“

Redakci koridory.cz se podařilo výměnou za příslib neprozrazení zdroje získat jak problematickou projektovou dokumentaci, tak i první vizualizaci nového zastřešení původního zastřešení hlavního nádraží.

Zde tedy můžete shlédnout oba získané dokumenty:

projekt hlnhln_vizualizace

 

 

 

 


Zdroj: JPP, tacojenejlepsisknedlikyazelim.cz

PS: Krásný první duben přeje redakce koridory.cz – a nenechte se nachytat 🙂

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře