Řada nádražních budov je pro potřeby SŽDC naddimenzována

Budoucnost nádražních budov v majetku SŽDC

1. července 2016 Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) nabyla v vlastnictví drtivé většiny nádražních budov v Česku. Bývalý majitel, České dráhy, za budovy obdržely 3,31 miliardy korun. Pro zajímavost mohu uvést, že SŽDC nebyla jediný zájemce. Realitní magnát Radovan Vítek nabízel dopravci 4 miliardy.

 Na otázky, týkající se rekonstrukcí nádražních budov pro koridory.cz odpovídá mluvčí SŽDC Marek Illiaš. 

Marek Illiaš | Autor: SŽDC

Jakých cílů chcete při rekonstrukci a modernizaci budov nádraží dosáhnout? Existuje prohlášení či dokument obsahující shrnutí důležitých bodů obecně tykajíc se všech budov? Je jisté, že u některých objektů je hlavní cíl zachránit budovu z havarujícího stavu. Mám na mysli touto otázkou například  zda a jakou formou se chystá snižování nákladů na provoz budov.

Ano takový dokument existuje, veškeré informace naleznete zde.

Ekologické obnovitelné zdroje hýbou světem. Nyní v ČR běží programy „kotlíková dotace 2017“ a „recyklace odpadní a dešťové vody“. Budou v tomto duchu aspoň jednotlivá nádraží reprezentovat 21.století? Zdroj tepla a energie a recyklace? V některých případech je ústřední vytápění je pravděpodobně výhodnější. Třeba v Japonsku se nyní uvažuje o recyklaci energie chůze, kterou produkují masy lidí pohybující se skrze zúžená místa terminálů oddělující halu a nástupiště (piezoelektrický jev).

Během rekonstrukce jednotlivých budov klademe velký důraz na zlepšení jejich energetické náročnosti. Například výměna oken a dveří je naprostou samozřejmostí. V případě, kdy není budova památkově chráněná můžeme během rekonstrukcí fasády přistoupit například i k zateplení celého pláště budovy.

V červenci 2017 se konal v Praze summit špiček evropských železnic. Hovořilo se tam hodně také o bezpečnosti na železnici, konkrétně o chytré kameře schopné rozpoznat tváře a o bezpečnostním rámu odhalující výbušniny atd. Je počítáno během rekonstrukce nádraží s touto technologií či dalšími jinými bezpečnostními systémy? Bezpečnostní systémy nejsou zahrnuty do cílů brzkých rekonstrukcí nádraží, anebo byly udělány první projekční kroky k zavedení bezpečnostních systémů?

Bezpečnost je jednou z hlavních priorit SŽDC a proto je tomuto tématu věnována velká pozornost. V rámci snižování rizik a zvyšování bezpečnosti v železničních stanicích probíhá realizace projektu zabezpečení nádražních budov. Řešení se projektově rozbíhá na objektech z pohledu bezpečnostních rizik nejvýznamnějších. Pro každý vybraný objekt bude realizována analýza stavu zabezpečení a vytvoření bezpečnostního návrhu „na míru“.

Cílem celého projektu je modernizace a zefektivnění systému zabezpečení s využitím nejmodernějších bezpečnostních technologií. Instalace jednotlivých technologií a jejich kombinací bude odvislá od konkrétních situací a jejich řešení odborným projektantem.

Realizace navržených bezpečnostních opatření bude probíhat v maximální koordinaci s plánovanými stavebními zásahy. Završením celého projektu může být následně vytvoření dohledového analytického centra, které by mohlo zastřešovat dohled a řízení celého systému.

Mohou se cestující těšit na nějaké novinky v sektoru systémů ulehčující získání informací a pohyb na nádraží? Interaktivní tabule v hale a wifi  jsou dnes považovány za standart.

SŽDC v současné době připravuje nový web, který bude více zaměřen na cestující veřejnost. Ve spolupráci s odborem komunikace připravujeme prezentaci jednotlivých nádražních budov. Cestující by zde měli dostat základní informace (otevírací doba, správce) a dále informace o tom, jakým zařízením je vybavena (čekárna, bezbariérové WC atp.) a také rozsah služeb, které jsou ve stanici poskytovány (bankomat, restaurace atp.). Ve spolupráci s dalším odbory SŽDC bude postupně doplňována informace o bezbariérovosti, zakomponování online příjezdů a odjezdů. Databáze bude plněna dle významnosti stanice.

Se zavedením  Wi-Fi do budoucna v nádražních budovách počítáme. V současné době umožňují cestujícím bezplatné připojení někteří poskytovatele služeb nebo dopravci a ze strany SŽDC je tato služba podporována.

ODKAZ
Nádražním budovám správa SŽDC svědčí

Nemohu též vynechat aktuálním téma volných nevyužitých prostor v budovách nádraží. Přistupujete budovám jednotlivě či máte komplexní strategii týkající se všech budov? Doposud jsem slyšel např. o  restauraci, policejním středisku, obecním úřadu, hotelu… ale nabízejí se další využití, např. galerie, dětský koutek, kina, čekárna s reklamačními technologiemi propagující turistické body v jednotlivých krajích ČR. O jakém dalším využití se uvažuje?

Dlouhodobou vizí SŽDC je, aby osobní nádraží a zastávky byly v technickém, provozním i estetickém stavu, který odpovídá nárokům moderní dopravy a může tak poskytnout cestujícím tomu odpovídající komfort.  V současné době je však řada nádražních budov z hlediska potřeb SŽDC i z hlediska komerčního využití naddimenzována. Nedostatkem financí na revitalizaci a následnou údržbu v minulých letech došlo k celkovému chátrání budov a nárůstu režijních nákladů, což mělo za důsledek opouštění komerčních prostor nájemci.

Abychom opět dosáhli širšího rozsahu a kvality služeb poskytovaných na osobních nádražích je nezbytné podstoupení rozsáhlé stavební činnosti. Perspektivní historické nemovitosti, které jsou z hlediska potřeb současné železnice naddimenzované, mohou být využívány (pronajímány) pro alternativní účely, pokud je to v zájmu zachování funkcionality nádraží pro železniční potřeby. Z tohoto důvodu bylo uzavřeno memorandum mezi ÚZSVM a SŽDC, které zavazuje Úřad spolu se SŽDC k aktivní spolupráci při efektivnější dislokaci státních institucí s cílem efektivnějšího využití kancelářské a ostatní plochy v nádražních budovách, s nimiž hospodaří SŽDC. Dále jsme zahájili jednání se samosprávnými celky s tím, že nabízíme možnost umístění informačních center, informačních tabulí, knihoven, prostor pro volnočasové aktivity atd. v nádražních budovách. Oba projekty se daří realizovat. (ÚZSVM v jednání 15, uzavřeno 6, samospráva v jednání 29, uzavřeno 2)

K nádražním budovám přistupujeme dle jejich významnosti, co se jejich možného využití týká. Tedy nádražní budovy jsou kategorizovány a dle těchto kategorií jsou kladeny požadavky na minimální rozsah služeb zde poskytovaných. Klademe však důraz nejenom na službu jako takovou, ale také na její kvalitu. Jsme však vázáni smluvními vztahy, které byly uzavřeny v minulosti,  a které doběhnou v příštích několika letech.

Spolupracujeme v rámci přípravy projektové dokumentace s tím, že v rekonstruovaných nádražních budovách velkého významu budou standardním vybavením bezbariérové WC, sprchy, přebalovací pult. Z komerčních služeb je samozřejmostí bankomat, občerstvení, tiskoviny, samoobslužné uzamykatelné skříňky a další služby jako kadeřnictví, čistírna, lékárna atd. Restaurace a kavárny chceme také přizpůsobit současné době tak, aby oslovily nejenom domácí, ale také zahraniční cestující. Z tohoto důvodu se snažíme získat zájem nadnárodních společností o nádražní budovy (velkého významu), protože ty jsou jistě z hlediska velkého počtu cestujících zajímavé. Tato možnost se netýká samozřejmě pouze restaurací a kaváren, ale i dalšího sortimentu (drogerie, potraviny, sport).

 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře