Home / Ze železnice  / Rozhovory  / Investiční priority na železnici České republiky

Investiční priority na železnici České republiky

Včera vydalo Ministerstvo dopravy tiskovou zprávu, ve které uvádí proiritní stavby na železnici. Jsou zde uvedeny také stavby IV.koridoru, proto zprávu přebírám v plném znění, pouze jsem červeně odlišil „naše“ stavby.

Tisková zpráva:

Prioritou státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) v oblasti investic do železniční dopravní infrastruktury ČR v současném rozpočtovém období Evropské unie (2007–2013) je dokončení chybějících úseků a uzlů na III. a IV. tranzitním železničním koridoru. Na společné tiskové konferenci to dnes potvrdil ministr dopravy Mgr. Pavel Dobeš a generální ředitel SŽDC Ing. Jiří Kolář, Ph.D. SŽDC do konce června vyhlásí soutěž na pět významných projektů.

 • Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2. stavba
 • Optimalizace tratě Praha Bubeneč – Praha Holešovice
 • Rekonstrukce stanice Olomouc
 • Modernizace tratě Tábor – Sudoměřice u Tábora
 • Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí

Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2. stavba

Termín realizace 09/2012 – 08/2014
Hodnota zakázky 1 013 mil . Kč
Předmět Rekonstrukce střední části stanice a zabezpečovacího zařízení
Přínos Výrazné zrychlení průjezdu a zvýšení bezpečnosti provozu

Optimalizace tratě Praha Bubeneč – Praha Holešovice

Termín realizace 09/2012 – 07/2014
Hodnota zakázky 1 088 mil . Kč
Předmět Modernizace stanic a vybudování nové železniční zastávky
Přínos Zvýšení kultury cestování

Rekonstrukce stanice Olomouc

Termín realizace 10/2012 – 11/2015
Hodnota zakázky 2 512 mil . Kč
Předmět Modernizace osobního nádraží
Přínos Zvýšení kultury a bezpečnosti cestování

Modernizace tratě Tábor – Sudoměřice u Tábora

Termín realizace 10/2012 – 09/2015
Hodnota zakázky 2 423 mil . Kč
Předmět Zdvoukolejnění trati
Přínos Zvýšení povolené maximální rychlosti na 160 km/h

 Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí

Termín realizace 10/2012 – 03/2015
Hodnota zakázky 1 469 mil . Kč
Předmět Přeložka trati při zachování stávající výpravní budovy
Přínos Zvýšení maximální rychlosti až na 160 km/h

Veřejné zakázky budou zadány v otevřeném řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena.  Zadávací dokumentace staveb schválil expertní tým složený z pracovníků Ministerstva dopravy (MD), Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a Českého vysokého učení technického (ČVUT). V kvalifikačních předpokladech SŽDC vždy požaduje podmínky odpovídající charakteru a rozsahu stavby a naopak nepožaduje podmínky, které by zbytečně omezily počet uchazečů o zakázku.

Realizací projektů dojde ke zkrácení jízdní doby a zvýšení přepravní kapacity, a tím ke zlepšení konkurenční pozice železnice vůči ostatním druhům dopravy. Účelem staveb je úprava železniční infrastruktury s cílem dosáhnout co nejvyšší traťové rychlosti (160 km/h, případně až 200 km/h na IV. koridoru), zajištění průjezdného průřezu a traťové třídy zatížení UIC.

Dalšími přínosem je vybavení stanic a zastávek bezbariérovými přístupy, rekonstrukce železničních přejezdů, zvýšení nástupištní hrany pro snadnější nástup a výstup cestujících, dále vybavení moderními orientačními a navigačními systémy a snížení hlukové zátěže obyvatel v okolí rekonstruovaných tratí.

Investorem těchto staveb je SŽDC a to prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury. Současně bude zažádáno o spolufinancování těchto projektů Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava 2007–2013. Míra spolufinancování z Fondu soudržnosti může být až 85 % z nákladů stavby.

Zbývající úseky na III. tranzitním železničním koridoru (TŽK)

 • Dětmarovice – Mosty u Jablunkova
 • Průjezd uzlem Ostrava hl. n.
 • Přerov (2. stavba – Dluhonická spojka)
 • Ústí nad Orlicí – Choceň
 • Praha-Běchovice – Úvaly
 • Praha-Smíchov – Beroun
 • Zbiroh – Rokycany (v realizaci)
 • Rokycany – Plzeň
 • Průjezd uzlem Plzeň (v realizaci)

Zbývající úseky na IV. TŽK

 • České Budějovice – Veselí nad Lužnicí
 • Veselí nad Lužnicí – Soběslav – Doubí u Tábora
 • Tábor – Votice
 • Votice – Benešov (v realizaci)

Úkolem SŽDC je kromě dokončení výše uvedených staveb v rámci III. a IV. TŽK zejména k oncepční postupná modernizace železniční sítě v souladu s politikou TEN-T, obsluha významných aglomerací příměstskou železnicí (Praha – Kladno, Pardubice – Hradec Králové, Ostrava – Frýdek Místek, Brno – Třebíč).

Důležité je také výrazné zefektivnění řízení a bezpečnosti provozu zaváděním dálkově ovládaného
 zabezpečovacího zařízení.


 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:
2 komentáře
 • Petr Ježek 10.7.2012

  Úsek Běchovice – Úvaly na trojce je ostuda zejména paradoxně mimo oblast bývalých rybníků v Klánovickém lese, ale po rekonstrukci volá celek. na koridory bych zakázal pouštět cokoli osobního s neodhlučněným pojezdem – rozdíl mezi lomozícími Béčky a Bmz je propastný stejně jako mezi Esy a Taury. Nákladu se to týkat nemůže. Na čtyřce by se mělo urychleně stavět tam, kde je nový profil téměř přímý a neprotkaný mosty a tunely (na jih od Tábora) a současně budovat Votice – Tábor v novém profilu. Leoš uš se třese nedočkavostí a já na jeho kulturu cestování taky…

 • Kuba 29.6.2012

  Tak hlavně,aby se alespoň některé zdezmíněné stavby začali realizovat tak,jak je zde psáno.
  A ne zase se zpožděním(třeba za dva roky)….

PŘIDAT KOMENTÁŘ