Sudoměřice – Votice: stav prací na mostech kolem Heřmaniček

Železniční stanice Heřmaničky

Na nádražní pláni stanice byly zřízeny čtyři nové základy stožárů trakčního vedení. Tyto tam byly zbudovány proto, že je třeba demontovat čtyři stávající brány trakčního vedení a to konkrétně mezi sloupy č. 9/10, 11/12, 13/14 a 15/16. Stanice Heřmaničky se v brzké době kvůli postupujícím pracím stane pouhou výhybnou pro křižování vlaků s dvěma dopravními kolejemi (staniční koleje č.3 a 5). Koleje č. 1 a 2 (manipulační) budou zkráceny a zakončeny zarážedly, výhybka č.3 zrušena, výhybka č.1 trvale uzamčena do odbočky. Ze druhé koleje se bude později odbočovat do staveništní (budoucí nové traťové) koleje. Toto vše se mělo již realizovat při první velké výluce v březnu. Díky zpoždění stavby však k vyloučení části kolejiště stanice zřejmě dojde až na podzim.

Most v km 107,790

Most nad bezejmennou vodotečí. Spodní stavba mostu bude tvořena dvěma opěrami a dvěma pilíři. Pilíře jsou již hotové, opěry ještě nikoli.

Most v km 108,065

Most nad bezejmennou vodotečí. Spodní stavba mostu bude tvořena ze dvou dvoudílných stojek (stojin) a křídel.

Most (estakáda) v km 108,558

Spodní stavbu mostu o 5 mostních otvorech budou tvořit dvě samostatná křídla, dvě opěry s rovnoběžnými křídly a čtyři pilíře. Samostatná křídla prodlužují pravou stranu opěry č.1 kvůli velmi šikmému křížení s místní komunikací. Pilíře a opěry mají úložné prahy pro ložiska.

Most (estakáda) v km 108,939

Spodní stavbu mostu o 7 mostních otvorech budou tvořit dvě opěry s rovnoběžnými křídly a šest pilířů. Pilíře č.1 a 6 jsou zdvojené, pilíře č.3 a 4 brzdné. I zde mají pilíře a opěry, pochopitelně, úložné prahy pro ložiska.

Most v km 109,127

Most nad budoucí přeložkou silnice III.třídy Heřmaničky – Smilkov (silniční km 0,171). Spodní stavbu mostu budou tvořit dvě opěry s vetknutými podélnými křídly. Opěra č.2 je již hotova, opěra č.1 zatím nikoli, neboť její konstrukce zasahuje do stávajícího vedení silnice.

ODKAZ
Modernizace železničního uzlu Žilina - stav prací v květnu 2024

Staničení mostů je ve směru od začátku trati (od jihu k severu, tj. od Č.Velenic/Č,Budějovic ku Praze).

Mosty a mostní estakády kolem Heřmaniček – fotogalerie (začátek března 2019):

Heřmaničky - mosty a mostní estakády

Historie modernizace trati Sudoměřice – Votice, květen až srpen/září 2018:

Historie modernizace trati Sudoměřice – Votice, září/říjen 2018:

Historie modernizace trati Sudoměřice – Votice, prosinec 2018:

Historie modernizace trati Sudoměřice – Votice, leden až duben 2019:

Upozorni mě
Upozornit na
guest
5 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
ms
ms
11.3.2019 18:47

Opět se pokusím opravit pár nepřesností. Úpravy v Heřmaničkách mají dle POV proběhnout v příštím roce. Takže tam se jede dle plánu. Most 109,127 se svojí OP1 nezasahuje do stávající komunikace. Stačí se podívat do koordinačního schématu (který je vystaven i na tomto webu) a je jasné, že se čekalo na přeložku telekomunikačního kabelu. No a co se týká přeložky vodárenských objektů, je potřeba se podívat na veřejné stránky vodosprávního úřadu, kdy nabylo moci stavební povolení. Pak bude jasné, proč je zpoždění.

Petr Ježek
Petr Ježek
9.3.2019 10:22

Škoda toho půlroku navíc díky podcenění nutnosti přeložky vodárenských objektů a inženýrských sítí… Taky jeden důsledek z doby, kdy se nic moc neevidovalo…

Vlada
Vlada
5.3.2019 12:35

Díky za info. V tomhle úseku se malá dost rychle.i z jihočeské dálnice u chotovin je z auta vidět,jak se staví o sto šest… 🙂