Diagnostika jedoucích železničních vozidel

Reklama
Diagnostika jedoucích železničních vozidel (zdroj: zeleznicar.cd.cz)

Dne 10. listopadu 2016 byla dokončena a předána k užívání SŽDC instalace Diagnostiky jedoucích železničních vozidel v počtu 42 diagnostických stanic po celé České republice. Na projektu se podílela dceřiná firma Českých drah ČD – Telematika spolu se společnostmi Elektrizace železnic a Starmon.

Použitá diagnostická zařízení obsahují indikátory horkoběžnosti ložisek, horkých brzd a obručí a plochých kol.

Tento diagnostický systém nahrazuje již technologicky zastaralý analogový systém známí pod jménem SERVO (typ 7788, typ 9000), která byla instalována na sítě ČSD již v 60. letech minulého století. Diagnostické zařízení SERVO nevyhovuje pro moderní železnici v mnoha aspektech. V první řadě umístění snímačů narušuje homogenitu železničního svršku, což ovlivňuje dnes tolik žádanou nosnost moderních tranzitních železničních koridorů v síti TEN-T. Nadále analogová technologie nedovoluje ukládání a sdílení naměřených dat. V neposlední řadě snímače obsahující systém SERVO nedokáží snímat podvozek vlaku jedoucí více než 120 km/h.

Systém Diagnostiky jedoucích železničních vozidel přispívá k bezpečnosti na železničních tratích schopností lokalizovat a specifikovat konkrétní závadu na podvozku vlaku v pohybu. Podle nastavených limitů diagnostikovaných veličin systém rozřadí vážnost diagnostikované závady do dvou bezpečnostních stupních „KONTROLA“ a „STOP“.

KONTROLA – zastavení vlaku v určené stanici a kontrola nápravy
STOP – okamžité zastavení vlaku

Příklad zobrazení hlášení u dispečera

Naměřené data jsou ukládána na trati v místě měření a též prostřednictvím intranetové sítě (metalické nebo optické vedení) posílána do nejbližší dopravní kanceláře v následující železniční stanici. Kde má povinnost výpravčí stanice sledovat poplachové zprávy a v případě zjištěné závady zajistit operativní zásah (zastavení vlaku, a to okamžité nebo po dojezdu do stanice).

Systém je odkázán na jednoho člověka, jeden lidský faktor na nádraží… k mašinfírovi se data neduplikují. V době kdy ETCS umí a zastavuje vlaky přímo na trati

Veškeré snímané údaje:

 1. Identifikační údaje o průjezdu vlaku:
  Datum, Místo instalace traťové části, Čas, Směr jízdy, Sestava zařízení, Rychlost jízdy vlaku (km/h), Počet náprav, Délka vlaku (m)
 2. Informace o detekovaných závadách na nápravě:
  Pořadí nápravy od začátku/konce vlaku, Druh závady (IHL – ložisko; IHO – obruč kola, brzdy), Překročení limitu „Kontrola“ nebo „Stop“, Identifikace závady na levé nebo pravé straně nápravy (IHL), Rozlišení druhu poplachu teploty ložiska – (absolutní, diferenciální), Závada na pojížděné ploše kola – „ploché kolo“
Čtěte také  Vláda resp. SŽDC hledá nové řešení trasování trati Nemanice I - Ševětín

Kromě těchto informací jsou v systému ukládána data o průjezdu každého vlaku a nápravy i v případě, že není zjištěno překročení limitů:

 • Venkovní teplota
 • Teploty ložisek
 • Teploty brzd, obručí
 • Rychlost každé nápravy
 • Vzdálenost mezi nápravami
 • Tlak kola na kolejnici
 • Vypočtená ekvivalentní délka plochy
 • Počet odskoků kola od kolejnice
Stav rozmístění zařízení Diagnostiky jedoucích železničních vozidel

 

Více o metodice měření jednotlivých veličin na podvozku vlaku, prosím čtěte zde:
https://vts.cd.cz/documents/51448/51634/3704.pdf/cb799ac3-559d-4636-8fe1-630947fe5b32

 

 

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*