Benešov – další postup I.

V Benešově se blíží termín spuštění nového staničního zabezpečovacího zařízení. V tomto článku si popíšeme, jak tato složitá akce bude probíhat. Současně totiž bude dáno do provozu nové traťové zařízení do Postupic, uvedena do provozu rekonstruovaná 1.traťová kolej po Odb.Bedrč a další akce. Celé to proběhne ve velmi krátkém časovém období.

Nejdříve si v krátkosti popíšeme stávající stav.

Mezi Bystřicí a Benešovem je z předchozího postupu v činnosti definitivní automatické hradlo (AH). Ve směru na Postupice je jako traťové zabezpečovací zařízení stávající releový poloautomatický blok (RPB).

V Benešově je jako staniční zabezpečovací zařízení  (SZZ) v provozu provizorní SZZ ESA 11, provozované koleje jsou 2, 4, 6, 6a, 6, 8, 8a*, 8b*. Plánky s vyznačením nového kolejiště byly uveřejněny ve starších článcích. Jen pro orientaci připomenu:

2. kolej je vlevo podle nového 2.nástupiště

4. kolej od Bystřice končí výhybkou na 6.kolej a navazuje na ni 2.nástupiště

6. kolej vpravo od 2.nástupiště

8. kolej podél 1.nástupiště

Po rekonstrukci vzniknou další koleje:

1. kolej vpravo podél nového 3.nástupiště

3. kolej bude končit od Bystřice 3.nástupištěm a výhybkou na 5.kolej

5. kolej vlevo podél 3.nástupiště

Další dělení těchto kolejí na a, b, c… je důležité pro provozní zaměstnance, v dalším textu je budeme sice používat, ale nebudeme se jím více zaobírat.

Nejprve se v Benešově uvede do provozu lichá část kolejiště a definitivní SZZ ESA 11 pro lichou skupinu kolejí. V sudé skupině (to je ta, která je dnes v provozu) bude vypnuto provizorní SZZ. Do provozu bude uvedena 1.traťová kolej v úseku Benešov-Bedrč  včetně AH pro tuto kolej, naopak se dočasně vypne AH v 2.TK.

Další práce budou pokračovat v pěti etapách. My si zde popíšeme jednotlivé etapy v krátkosti, jen nazančíme, jak budou jednotlivé etapy náročné z provozního hlediska. Cestujících se toto velice náročné období dotkne jen minimálně, při sledování staničního rozhlasu a pokynů pověřených zaměstnanců nebudou mít potíže.

ODKAZ
Od 2. listopadu ze Soběslavi do Plané jezdí vlaky po obou kolejích

1.etapa

Vypne se TZZ směr Postupice, bude vypnuto až do připojení poslední části kolejiště v Benešově do nového SZZ, stávající SZZ RPB bude nahrazeno AH, do něho bude zapojeno i ovládání nákladiště ve Struhařově.

Budou vyloučeny koleje 2, 4, 6a, 6 (od bystřického zhlaví do úrovně podchodu) a část výhybek na bystřickém zhlaví

Vlakové cesty od/do Postupic budou jen na/z koleje 8. Protože budou vypnuta návěstidla z 8.koleje, jízdy do Postupic budou prováděny na písemný rozkaz. Vjezdové vlakové cesty od Postupic na přivolávací návěst (PN). 8.kolej musí zůstat v provozu alespoň v tomto nouzovém stavu, protože musí být zajištěna doprava od/do Postupic.

2.etapa

Vyloučeny budou koleje 4, 6a, 6 (od bystřického zhlaví po podchod) a část výhybek na bystřickém zhlaví.

Vyloučí se 8.kolej od podchodu k pražskému zhlaví, vjezdy a odjezdy vlaků pro tuto kolej a směr Postupice stejné jako v 1.etapě.

Dojde k vyloučení 2.traťové koleje na Odbočku Bedrč.

3.etapa

Vyloučeny koleje 6a, 8a*, 8, 8b* a sudá skupina výhybek na pražském zhlaví. Koleje 2 a 6 se stávají „kusými“. Pro směr Postupice je používána 6.kolej

2.staniční kolej je zabezpečena  novým SZZ

4.etapa

Vyloučeny koleje 4, 6a, 6, 8a*, 8, 8b* včetně výhybek pro tyto koleje na obou zhlavích. Od/do Postupic není možné stavět vlakové cesty, bude zavedena náhradní doprava.

Bude aktivováno AH ve 2.TK mezi Benešovem a Bedrčí.

5.etapa

Vyloučeny koleje 6a, 8a*, 8, 8b* včetně jejich výhybek na obou zhlavích. Od/do Postupic se jezdí na/z 6.koleje stále s dopravními opatřeními jako v 1.etapě.

Popsané postupy jsou nutné pro vložení nových výhybek na obě zhlaví a dokončení rekonstrukce kolejiště. Také se musí postavit nová návěstidla, výhybky opatřit přestavníky, v celém kolejišti namontovat a oživit zabezpečovací zařízení…

ODKAZ
Sudoměřice - Votice: Likvidace původního úseku je v plném proudu

Po ukončení všech prací na kolejovém spodku a svršku a připojení všeho zařízení do definitivního SZZ ESA 11 bude aktivováno AH směr Postupice. V dalších postupech bude zrušeno hradlo Mrač a nahrazeno AH. Všechna AH v obou traťových kolejích budou zrušena až po definitivním dokončení traťových kolejí mezi Benešovem a Čerčany, kdy budou nahrazena obousměrným autoblokem.

Na závěr si neodpustím několik mouder:

Věřím, že většina cestujících pochopí nutnost této náročné rekonstrukce a nebudou provozním zaměstnancům ztěžovat jejich v tomto období velice náročnou službu svým neukázněným chováním a pochopí i s tím vzniklá zpoždění vlaků. K tomu patří i dodržování zákazu přecházení kolejiště v místech, která nejsou k tomuto účelu výslovně určena. Je stále více hazardérů, zvláště těch mladých, kteří si kolejiště pletou s loukou a riskují své zdraví a životy v kolejišti. I nadále jejich fotografie budeme zveřejňovat na tomto webu. Nevyhrožuji, slibuji.

*) dělení a tím i značení koleje č.8 ještě není definitivní, jedná se o její podobě


Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře