Benešov – další postup I.

V Benešově se blíží termín spuštění nového staničního zabezpečovacího zařízení. V tomto článku si popíšeme, jak tato složitá akce bude probíhat. Současně totiž bude dáno do provozu nové traťové zařízení do Postupic, uvedena do provozu rekonstruovaná 1.traťová kolej po Odb.Bedrč a další akce. Celé to proběhne ve velmi krátkém časovém období.

Nejdříve si v krátkosti popíšeme stávající stav.

Mezi Bystřicí a Benešovem je z předchozího postupu v činnosti definitivní automatické hradlo (AH). Ve směru na Postupice je jako traťové zabezpečovací zařízení stávající releový poloautomatický blok (RPB).

V Benešově je jako staniční zabezpečovací zařízení  (SZZ) v provozu provizorní SZZ ESA 11, provozované koleje jsou 2, 4, 6, 6a, 6, 8, 8a*, 8b*. Plánky s vyznačením nového kolejiště byly uveřejněny ve starších článcích. Jen pro orientaci připomenu:

2. kolej je vlevo podle nového 2.nástupiště

4. kolej od Bystřice končí výhybkou na 6.kolej a navazuje na ni 2.nástupiště

6. kolej vpravo od 2.nástupiště

8. kolej podél 1.nástupiště

Po rekonstrukci vzniknou další koleje:

1. kolej vpravo podél nového 3.nástupiště

3. kolej bude končit od Bystřice 3.nástupištěm a výhybkou na 5.kolej

5. kolej vlevo podél 3.nástupiště

Další dělení těchto kolejí na a, b, c… je důležité pro provozní zaměstnance, v dalším textu je budeme sice používat, ale nebudeme se jím více zaobírat.

Nejprve se v Benešově uvede do provozu lichá část kolejiště a definitivní SZZ ESA 11 pro lichou skupinu kolejí. V sudé skupině (to je ta, která je dnes v provozu) bude vypnuto provizorní SZZ. Do provozu bude uvedena 1.traťová kolej v úseku Benešov-Bedrč  včetně AH pro tuto kolej, naopak se dočasně vypne AH v 2.TK.

Další práce budou pokračovat v pěti etapách. My si zde popíšeme jednotlivé etapy v krátkosti, jen nazančíme, jak budou jednotlivé etapy náročné z provozního hlediska. Cestujících se toto velice náročné období dotkne jen minimálně, při sledování staničního rozhlasu a pokynů pověřených zaměstnanců nebudou mít potíže.

ODKAZ
Vlak smrti

1.etapa

Vypne se TZZ směr Postupice, bude vypnuto až do připojení poslední části kolejiště v Benešově do nového SZZ, stávající SZZ RPB bude nahrazeno AH, do něho bude zapojeno i ovládání nákladiště ve Struhařově.

Budou vyloučeny koleje 2, 4, 6a, 6 (od bystřického zhlaví do úrovně podchodu) a část výhybek na bystřickém zhlaví

Vlakové cesty od/do Postupic budou jen na/z koleje 8. Protože budou vypnuta návěstidla z 8.koleje, jízdy do Postupic budou prováděny na písemný rozkaz. Vjezdové vlakové cesty od Postupic na přivolávací návěst (PN). 8.kolej musí zůstat v provozu alespoň v tomto nouzovém stavu, protože musí být zajištěna doprava od/do Postupic.

2.etapa

Vyloučeny budou koleje 4, 6a, 6 (od bystřického zhlaví po podchod) a část výhybek na bystřickém zhlaví.

Vyloučí se 8.kolej od podchodu k pražskému zhlaví, vjezdy a odjezdy vlaků pro tuto kolej a směr Postupice stejné jako v 1.etapě.

Dojde k vyloučení 2.traťové koleje na Odbočku Bedrč.

3.etapa

Vyloučeny koleje 6a, 8a*, 8, 8b* a sudá skupina výhybek na pražském zhlaví. Koleje 2 a 6 se stávají „kusými“. Pro směr Postupice je používána 6.kolej

2.staniční kolej je zabezpečena  novým SZZ

4.etapa

Vyloučeny koleje 4, 6a, 6, 8a*, 8, 8b* včetně výhybek pro tyto koleje na obou zhlavích. Od/do Postupic není možné stavět vlakové cesty, bude zavedena náhradní doprava.

Bude aktivováno AH ve 2.TK mezi Benešovem a Bedrčí.

5.etapa

Vyloučeny koleje 6a, 8a*, 8, 8b* včetně jejich výhybek na obou zhlavích. Od/do Postupic se jezdí na/z 6.koleje stále s dopravními opatřeními jako v 1.etapě.

Popsané postupy jsou nutné pro vložení nových výhybek na obě zhlaví a dokončení rekonstrukce kolejiště. Také se musí postavit nová návěstidla, výhybky opatřit přestavníky, v celém kolejišti namontovat a oživit zabezpečovací zařízení…

ODKAZ
Ohlédnutí za Parním festivalem 2023

Po ukončení všech prací na kolejovém spodku a svršku a připojení všeho zařízení do definitivního SZZ ESA 11 bude aktivováno AH směr Postupice. V dalších postupech bude zrušeno hradlo Mrač a nahrazeno AH. Všechna AH v obou traťových kolejích budou zrušena až po definitivním dokončení traťových kolejí mezi Benešovem a Čerčany, kdy budou nahrazena obousměrným autoblokem.

Na závěr si neodpustím několik mouder:

Věřím, že většina cestujících pochopí nutnost této náročné rekonstrukce a nebudou provozním zaměstnancům ztěžovat jejich v tomto období velice náročnou službu svým neukázněným chováním a pochopí i s tím vzniklá zpoždění vlaků. K tomu patří i dodržování zákazu přecházení kolejiště v místech, která nejsou k tomuto účelu výslovně určena. Je stále více hazardérů, zvláště těch mladých, kteří si kolejiště pletou s loukou a riskují své zdraví a životy v kolejišti. I nadále jejich fotografie budeme zveřejňovat na tomto webu. Nevyhrožuji, slibuji.

*) dělení a tím i značení koleje č.8 ještě není definitivní, jedná se o její podobě


Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře