Mezno/Střezimíř – stav nadjezdů silnice č. III/12144 nad železniční tratí (červen 2020)

Střezimíř

Již několikrát jsme v posledních týdnech informovali o mostu silnice č. III/12144 nad železniční tratí u Střezimíře. Nejprve o historii a plánované rekonstrukci, později i o havarijním stavu. Most je uzavřen nejen pro veškerou dopravu, ale i pro pěší a cyklisty, což si myslíme, že je přehnané. Jak vyplývá z čerstvě pořízených fotografií, most není nijak narušen z hlediska statiky (klenba je v pořádku), pouze se bortí část poprsní zdi, což je sice závada závažná, nikoli však život ohrožující. Vzpomeňme stejné, dnes již neexistující mosty u Bedrče a Chotovin. Jejich stav byl mnohem horší, přesto nikdy nebyly pro pěší a cyklisty uzavřeny (z bedrčského nadjezdu padaly kameny na trať dlouhé roky a tu a tam se po něm prohnalo i auto lesáků).

O závažnosti poruchy mostu ve Střezimíři či o způsobu, jakým způsobem bylo v době pořízení snímků zabráněno vstupu/vjezdu na most se můžete přesvědčit sami v přiložené fotogalerii. Před současným stavem byla zatížitelnost mostu 13 t (pro jediné vozidlo 18 t), pro zhoršující stav se však jednalo již o sníženou únosnost z původních 18/32 t.

Střezimíř - most v km 101,402 - stav červen 2020

Mezno

Dalším silničním nadjezdem silnice č. III/12144 je nadjezdný most u obce Mezno. Bohužel k němu nemáme žádné historické dokumenty a na mostní konstrukci klenák s rokem výstavby schází. Jak ale patrno ze snímků ve fotogalerii, byl již postaven v profilu pro dvě koleje, samozřejmě podle normálie, platné v době výstavby. Zatížitelnost mostu je v současné době 12 t (pro jediné vozidlo 32 t). Most má být po dokončení přeložky trati zasypán, probíhaly však jednání o jeho úplném odstranění a nahrazení náspem pro novou silnice v plném profilu.

Mezno - most v km 100,366 - stav červen 2020

Kvůli havarijnímu stavu střezimířského nadjezdu probíhají v současné době jednání o objízdných trasách, zejména pak o objízdné trase pro autobusy – tisková zpráva z jednání:

Votice, Střezimíř a Mezno jednají o objízdné trase pro autobusy kvůli havárii mostu u Střezimíře.

Závažná havárie silničního mostu přes železniční trať u Střezimíře nemá dopad jen pro motoristy, pěší a cyklisty, ale i pro cestující ve veřejné autobusové a vlakové dopravě. Pro vlaky znamená tato havárie zavedení pomalé jízdy. Pro autobusy to ale znamená zdlouhavou a nákladnou zajížďku až do Borotína.

Úvod do problematiky mostu přináší starosta Střezimíře Bc. Miloš Jelínek: „Silniční most přes zářez železniční trati u Střezimíře byl vystavěn v roce 1895 a svými parametry odpovídal provozu koňských povozů a obecně lehčí mechanizaci, pro stávající provoz těžkých automobilů, autobusů a po jistou dobu i nákladních automobilů nebyl stavebně dimenzován. Bohužel tomu také odpovídá jeho havarijní stav a z toho vyplývající havárie ze dne 29. května, kdy z mostu odpadl velký kus kamene bezprostředně ke kolejím hlavního železničního koridoru.“

„Havárie mostu u Střezimíře dopadá z pohledu dopravní obslužnosti na celý region Voticka. Autobusy regionální dopravy musí tento úsek objíždět přes Sudoměřice a Borotín, což je více než čtyřikrát delší trasa. Není se pak čemu divit, že jsou jízdní doby takové, jaké jsou a autobusy si pak přenáší zpoždění i na své další spoje v jiné části regionu. Tato havárie tak ohrožuje dokončený projekt dopravní integrace Voticka do systému PID, kdy spoje linek 567 a 568 na sebe vzájemně v Mezně nebo Střezimíři přecházejí a tvoří tak vlastně okruh Miličín – Petrovice – Mezno – Střezimíř – Červený Újezd – Ješetice – Miličín. A co více, tyto spoje pak z Miličína pokračují do Votic nebo Benešova a odtud dále do regionu. V případě objížďky přes Borotín dojde k navýšení finančních prostředků na tyto spoje, dojde k rozvratu povinných přestávek pro řidiče a cestující to nejvíce pocítí tím, že mezi těmito obcemi spoje jezdit nebudou, nebo budou tak zpožděné, že se to projeví i přenášením zpoždění na další spoje na Voticku“, zdůvodňuje starosta Votic Jiří Slavík, proč se nejedná jen o lokální záležitost dvou obcí na jihu Voticka.

„Dopravní integrace do PID měla přinést obci Mezno významné zlepšení dopravní obslužnosti, a to do všech směrů. Na základě našich připomínek mělo dojít k možnosti dopravy do jihočeského Borotína i z místní části Mitrovice, výrazně se má zlepšit spojení do Miličína oběma směry, respektive spojení do Votic. Rád bych věřil tomu, že tato mimořádná událost nebude mít tak fatální dopad na celý tento ambiciózní projekt, a že se nám podaří společně prosadit toto nouzové řešení, které bude trvat až do výstavby nového mostu u Střezimíře“, dodává k problematice starosta Mezna Roman Šimek.

V pátek 5. června proběhlo na místě místní šetření, kterého se zúčastnil starosta Střezimíře Bc. Miloš Jelínek a starosta Mezna Roman Šimek. Společně se zástupcem DSO BENE-BUS projeli potencionální objízdnou trasu přes Novou Střezimíř a projednali jaké úpravy této místní komunikace by bylo případně nutné v případě jejího využití pro autobusy učinit.  Zároveň byly diskutovány i další alternativy s částečným využitím staveništní komunikace k portálu budoucího tunelu Mezno a řešilo se i vlastnictví dotčených komunikací. Na závěru jednání byly rozděleny úkoly a v blízké době dojde k jednání na Středočeském kraji, kde budou obce společně s votickým starostou Jiřím Slavíkem požadovat rekonstrukci této objízdné komunikace do parametrů, které by odpovídaly sjízdnosti pro velký autobus.


 

ODKAZ
Perličky z historie
Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře