Sudoměřice – Votice: stav prací v září 2018 (1.část)

Železniční nadjezd jednokolejné trati v km 113,239 za bývalým Hr.Arnoštovice (strážním domkem č.81).

Sudoměřice u Tábora

Za nynější odbočkou Sudoměřice probíhá přestavba železničního mostu v (evidenčním) km 95,518 (= 95,070 nového staničení). Původní kamenný most z roku 1885 byl již zásadně přestavěn v osmdesátých letech dvacátého století (projektová dokumentace 1984, uváděný rok realizace 1988), kdy byla kamenná konstrukce nahrazena železobetonovou. Spodní stavbu mostu o světlosti 6 m tvoří plošně založený železobetonový polorám široký 15 m, neboť tehdy nová mostní konstrukce měla převádět 3 koleje po plánovaném prodloužení železniční stanice Sudoměřice u Tábora, ke kterému ale již nedošlo, přestože i spodní stavba před i za mostem byla rozšířena (1). Důvodem nerealizace dalších naplánovaných etap úprav trati byly politicko-hospodářské změny po roce 1989, zejména pak přistoupení ČSSR/ČSFR/ČR k dvěma zásadním evropským dohodám o koridorech (2). Po přistoupení k těmto dohodám ztratily další dříve naplánované větší investice do stávající trati smysl a byly zastaveny (i díky nedostatku finančních prostředků v rámci různých vládních úsporných balíčků v devadesátých letech dvacátého století).

Čtěte také  Popis stavby Sudoměřice - Votice (1. část)

Stávající nosná konstrukce včetně úložných prahů již dnes nevyhovuje a bude tak po více jak třiceti letech snesena a nahrazena konstrukcí ze zabetonovaných nosníků. Polorámová konstrukce bude přestavěna v rámovou. Mimo základovou desku budou zachovány i původní železobetonové mostní opěry a křídla z prefabrikátů, včetně jejich základů. Propustky pod komunikací byly zřízeny již při stavbě Modernizace trati Tábor – Sudoměřice. Rovněž zde dochází ke stavbě náhradního vodního zdroje pro blízké obytné budovy a to za tři studně, které jsou stavbou přeložkou trati dotčeny a budou zlikvidovány.

Sudoměřice u Tábora - září 2018

Mezno

Na současné zastávce Mezno byla zkrácena délka nástupiště ve směru od Střezimíře a to o 54 m na délku 100 m (nyní tedy v km 98,349 až 98,449) a to z důvodu výstavby propustku přeložky trati. Nástupiště bude zkráceno až do konce trvání stavby (zrušení původní zastávky).

Pro vodu a veškeré zvířectvo malého vzrůstu zde bude zřízen zcela nový propustek, který vznikne v km 97,759 nového staničení. Půjde o železobetonovou prefabrikovanou rámovou konstrukci délky 13,6 m, šířky 2 m a výšky 0,9 m (ála arnoštovický propustek).

Vpravo dráhy později vznikne i protihluková stěna a to v km 97,740 až 98,870 nového staničení v celkové délce 134,5 m. Průměrná výška stěny nad temenem kolejnice bude 2,1 m, nicméně celková výška bude kolem 4 m (takřka půlka stěny bude „utopená pod pešunkem“). Ke stavbě stěny dochází z důvodů přiblížení traťového tělesa (2.TK) směrem k někdejšímu strážnímu domku č. 69 (č.p. 50), který je v soukromém vlastnictví a trvale obýván. Před samotným domkem (km 97,776 až 97,802) bude horní část stěny z důvodu nestínění tvořena polykarbonátovými panely (aby se stejně po pár letech díky „péči“ staly neprůhlednými).

Mezno - září 2018
Čtěte také  Sudoměřice – Votice: stav prací v září 2018 (2.část + termíny výluk)

(1) – v témže období byl přestavěn pro dvě koleje i železniční most za benešovským zhlavím železniční stanice Střezimíř, jelikož i zde mělo dojít k prodloužení stanice

Přehled stavebně-investičních požadavků PO Praha pro žst. Sudoměřice u Tábora (1984):

  • ústřední vytápění staniční budovy
  • prodloužení staničních kolejí (zejména dopravních)
  • rekonstrukce obou stavědel (resp. novostavba po prodloužení kolejí)
  • úprava nástupišť (peronní hrany)

(2) – AGC – European Agreement on Main International Railway Line (Evropská dohoda o mezinárodních železničních magistrálách), podepsaná v Ženevě 31.5.1985 v rámci Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), jejíž zakládajícím členem bylo v roce 1947 i Československo. Přístup ČSSR k dohodě AGC byl schválen vládou dne 8.2.1990 č. 78/90, přístup nástupnické ČR po rozpadu federace je zakotven také v Zákoně o drahách č.266/1994 Sb.

(2) – AGTC – European Agreement on Important International Combined Transport Lines and Related Installations (Evropská dohoda o nejdůležitějších trasách kombinované dopravy a souvisejících objektech), podepsaná v Ženevě dne 1.2.1991 v rámci EHK OSN. ČSFR k ní přistoupila dne 30.10.1991 a pro nástupnickou ČR vstoupila v platnost dnem 20.11.1994 a je zakotvena v Zákoně č. 35/1995 Sb.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*