Popis stavby Sudoměřice – Votice (1. část)

Pro úsek stavby 4. železničního koridoru Sudoměřice – Votice již byl vybrán zhotovitel (OHL ŽS), zahájení stavby bylo naplánováno na únor 2018. Došlo ale k dalšímu zdržení zahájení prací, protože druhý účastník v soutěži, STRABAG, podal podnět k ÚOHS k přezkoumání průběhu výběrového řízení. 
ÚOHS sice zamítl žádost o předběžné opatření na pozastavení zakázky, v současné době ale běží šedesátidenní blokační lhůta od zahájení správního řízení, po kterou musí antimonopolní úřad definitivně rozhodnout. Tato blokační lhůta skončí v půli března (psali jsme zde).

Ať již řízení dopadne jakkoli, stavba se realizovat bude. Projekt je hotový a my do něj nahlédneme a popíšeme si trasu.

Nové trasování

Koordinační plány stavby pochází ze zadávací dokumentace, která byla součástí výběrového řízení na zhotovitele stavby a zveřejněné na webu veřejných zakázek EZAK.

Pro snazší orientaci v terénu budu používat původní kilometrickou polohu, na koordinačních plánech je vyznačena malými šedými čísly. Červené velké číslování je podle nové kilometráže. Pokud v textu najdete nesrovnalost, omluvte mě a opravte v komentáři pod článkem.
Koordinační plány se kliknutím na náhledový obrázek s vyznačením kilometrické polohy otevřou v novém okně v prohlížeči pdf souborů. Pokud jej nemáte nainstalovaný, můžete použít např. Adobe Acrobat Reader

Nejprve se podíváme na Přehlednou situaci stavby (můžete si stáhnout ve formátu pdf)

Sudoměřice – Votice. Přehledná situace stavby (Zdroj: SŽDC)

V tomto příspěvku se budeme věnovat úseku Sudoměřice – Červený Újezd, v další části si popíšeme zbylou část do Votic. Doporučuji také shlédnout video s vizualizací celého úseku.

Sudoměřice u Tábora – Mezno

Začátek stavby je dle stávajícího staničení v drážním km 95,3 kde navazuje na již realizovanou stavbu Tábor – Sudoměřice u Tábora. V současnosti dvoukolejná trať v Odbočce Sudoměřice přechází na jednokolejný úsek. V rámci této stavby bude Odb. Sudoměřice zrušena.
Za Sudoměřicemi trať s mírným vyosením sleduje stávající stopu, od km 95,5 začíná mírným obloukem odbočovat vlevo a před km 95,7 ji v místě zvaném Lipiny opouští přeložkou a těsně za km 96,1 ji opět křižuje. Nová trať po přeložce těsně kopíruje trasu dálnice D3, v jejím pravém oblouku ji opuští a svým mírným levým obloukem se přiblíží k hradlu Mezno a současné trati. Prochází přímo obytnou budovou na zastávce Mezno, následně křižuje současnou trať, těsně ji vlevo kopíruje a pod mostem silnice II/603 (bývalá I/3) v km 96,7 ji opět křižuje a opouští doprava a k nové zastávce Mezno.
Obytná budova a hradlo Mezno na zastávce budou zbourány, přes bývalou silnici ležící bývalé hradlo, přestavěné na obytnou budovu, zůstane zachováno.

 

Sudoměřice – Votice. Situace stavby km 95,3 – 96,6 (Zdroj: SŽDC)

Sudoměřice – Votice. Situace stavby km 96,6 – 99,2 (Zdroj: SŽDC)

Mezno – Červený Újezd

Trať pokračuje na přeložce kolem obce Mezno, kde bude v odsunuté poloze oproti současné, v místě napojení komunikace z místní části Lažany na silnici III. třídy spojující silnici II/603 s obcí Mezno i nová zastávka Mezno. Silnice bude od nové zastávky ke stávajícímu železničnímu přejezdu zrušena a přeložena.

V km 99,8 se nová trať opět v délce 100 metrů dotkne původní trati tak, že nová 1. kolej bude v poloze současné traťové koleje. I proto jsou stavební postupy navrženy tak, že nejprve bude v celém úseku stavby zprovozněna 2. kolej včetně autobloku a teprve po dostavbě zbývajících částí i 1. traťová kolej.

1 400 metrů za novou zastávkou Mezno následuje vjezdový portál 840 m dlouhého tunelu Mezno, který bude celý v pravém oblouku (tunelům Mezno a Deboreč se budeme věnovat v samostatném článku). V situačním plánu si asi 100 metrů před portálem povšimněte vjezdových návěstidel nové stanice Červený Újezd.
230 metrů za výjezdovým portálem začínají nástupiště nové zastávky Střezimíř. U 1. koleje délky 185 m a u druhé 90 m.

Pojedete-li vlakem směrem k Benešovu a podíváte se v km 101,9 asi 50 metrů doprava, uvidíte místo, kde bude začínat kolejiště nové železniční stanice Červený Újezd. Protože je současná trať v oblouku, asi po 100 metrech se od nové stanice budete zase vzdalovat. Červený Újezd bude jedinou stanicí, která mezi Chotovinami a Voticemi vznikne, ostatní budou jen zastávky. Stanice bude čtyřkolejná (+ kusá manipulační kolej č. 5 s rampou), s dvojitými kolejovými spojkami na obou zhlavích. Nástupiště nebudou u staničních kolejí, ale až na sudém zhlaví stanice před kolejovými spojkami.  Stanice tedy bude především sloužit jako předjízdná.

 

 

Sudoměřice – Votice. Situace stavby km 98,9 – tunel Mezno (Zdroj: SŽDC)

 

Sudoměřice – Votice. Situace stavby tunel Mezno – km 103,3 (Zdroj: SŽDC)

 

Sudoměřice – Votice. Situace stavby km 103,2 – Č.Újezd (Zdroj: SŽDC)
ODKAZ
Popis stavby Sudoměřice – Votice (2. část)
Upozorni mě
Upozornit na
guest
8 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Viktro
Viktro
26.2.2018 11:49

Stanice Červený Újezd nebude mít v obou zhlavích dvojité kolejové spojky, ale dvojice jednoduchých kolejových spojek 😉

bugear
bugear
21.2.2018 20:53

ÚOHS v té době rozhodnout nemusí a už vůbec ne definitivně. Následně by záleželo na tom, jestli vydá předběžné opatření zakazující uzavřít smlouvu, nebo ne. Pokud ne, tak to bude plně v rukou SŽDC.

simba
Autor
Reakce na  bugear
22.2.2018 08:40

Na tom, že se to ale postaví, to ale nemění nic. Má to zpoždění deset let, nějakej ten měsíc navíc už (skoro) nikoho moc nerozhodí 🙂

Martin
Martin
19.2.2018 23:31

„zastávky jsou naopak co nejblíž zástavbě“, které? Kdyby se zastávky Ješetice, Střezimíř, Červený Újezd a Mezno nestavěli vůbec, tak se přijde tak o 10 cestujích. Ty zastávky jsou někde v polích…

simba
Autor
Reakce na  Martin
22.2.2018 08:38

Přesně tak. Zastávky nejsou rozhodně blíže než ty současné. Kdysi přinesla KFJB územím, kterým procházela, rozvoj, dnes nová trať nepřináší nic (pomineme-li tedy „honem, honem“ cestování mezi třemi městy).

sladlu
sladlu
16.2.2018 19:28

Proc se nestavi kombinovane predjuzdne stanice se zastavkou? Takto osobak zustane stat dokud rychlik ho nemine na vedlejsi koleji a pak osobak popojede z predjizdne koleje zpet na trat s 2 kolejemi a zastavi na zastavce :/

Michal
Michal
Reakce na  sladlu
18.2.2018 22:58

Na trati je dvouhodinový takt Os, takže předjíždění obecně moc časté nebude. Stanice vyšla tam, kde je na ni vhodný prostor a zastávky jsou naopak co nejblíž zástavbě.

sladlu
sladlu
Reakce na  Michal
19.2.2018 18:28

2h?? to se mi nezda, mezi expressem a rychlikem je rozdil cca 30min

No do budoucna bude omezena kapacita pro osobaky