Uzel Plzeň, 5. stavba – Lobzy – Koterov

Plzeň-Slovany. (Autor: Luboš Sládek, koridory.cz)

V Plzni bez většího zájmu médií běží další stavba v rámci přestavby železničního uzlu Plzeň.

Stavba řeší rekonstrukci stávající železniční tratě v úseku mezi stanicí Plzeň-Koterov (včetně) a lobezským kolejištěm stanice Plzeň hlavní nádraží, kde navazuje na již dokončenou stavbu Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví.

Hlavním cílem projektu je modernizace všech staveb a zařízení v tomto úseku o celkové délce 3,849 km a současně zvýšení traťové rychlosti ze současných 100 km/h na 120 km/h  a tím dojde i ke zvýšení propustnosti tratě, na níž je silná příměstská i dálková doprava a denně trať využije 5 párů nákladních vlaků. V rámci realizace projektu proběhne rekonstrukce železničního svršku i spodku, nástupišť, osvětlení, mostů a propustků, pozemních objektů, trakčního vedení. Dále bude řešena rekonstrukce sdělovacího a zabezpečovacího zařízení.

Všechna nová zabezpečovací zařízení v úseku Plzeň-Koterov – Plzeň hl. n. budou připravena pro pozdější montáž jednotného evropského zabezpečovacího systému ETCS.

Rozsah stavby:

  • délka železniční trati: 3,8 km
  • počet revitalizovaných stanic, dopraven a zastávek: 1
  • délka nových kolejí: 8,5 km
  • počet nových výhybek: 17
  • počet nových nástupišť: 2
  • délka nových nástupišť: 2 x 120 m + rezerva 2 x 60 m

Plzeň-Koterov

Ve stanici budou zrušena stávající nástupiště.  osobní přeprava se přesune do nové železniční zastávky Plzeň-Slovany. Tím dojde k lepšímu navázání železniční dopravy na radiální a okružní trasy v přilehlých zastávkách MHD Částkova a Sušická.

Stanice bude zabezpečena novým staničním zabezpečovacím zařízením 3. kategorie – elektronickým stavědlem. Konfigurace kolejiště dozná změny: zůstanou zde dvě hlavní a dvě předjízdné koleje s napojením na stávající účelové kolejiště a vlečku Overlack. Nepotřebná část kolejiště bude snesena, čímž se uvolní prostor pro budoucí využití tohoto území. V kolejovém rozvětvení ve směru na České Budějovice proběhnou takové úpravy, které umožní budoucí zdvoukolejnění tratě ve směru na Starý Plzenec.

Plzeň-Koterov 28.2.2021

Plzeň-Slovany

V této nové železniční zastávce budou dvě nástupiště s délkou 120 metrů a hranou 550 mm nad temenem kolejnice. Počítá se i s rezervou 60 metrů pro případné rozšíření. Přístup k vlakům bude bezbariérový. Bude instalován informační systém pro cestující. Nástupištní panely budou vybaveny hodinovým zařízením a možností zobrazovat řádek aktuálních „běžících“ informací.

Plzeň-Slovany 28.2.2021

 

Mapa úseku (Zdroj: Správa železnic)

Zdroj: s využitím materiálů Správy železnic

 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře