Votice – současnost a budoucnost

Výpravní budova Votice, 2009 (Autor: mirekk, www.4koridor.cz)

Na počátku dubna začne ve Voticích hlavní část přestavby železniční stanice. Pojďte se alespoň krátce do Votic podívat, na to, co se právě děje a co nás čeká v budoucnu. A také na pár fotografií i z míst, veřejnosti nepřístupných.

V tomto článku se nebudeme zabývat historií stanice, snad se k napsání časem odhodlá Simba. Podíváme se do minulosti nedávné, několik málo let zpět, na současnost a budoucnost.

Železniční stanice Votice leží na jednokolejném úseku trati České Budějovice – Praha, sousedními stanicemi jsou směrem k jihu Heřmaničky, na opačnou stranu Olbramovice. Votice mají tři dopravní a pět manipulačních kolejí, z toho dvě kusé (pozn.: v rámci přípravných koridorových prací byly manipulační koleje v předstihu zrušeny), a do stanice ústí dvě vlečky – lom ZAPA a silo OBILA.

Stanice je zabezpečena elektromechanickým zabezpečovacím zařízením s řídícím přístrojem RANK a dvěma stavědly vzor 5007. Zařízení má mechanické přestavníky, mechanická vjezdová dvouramenná návěstidla se světelnými přivolávacími návěstmi a skupinová jednoramenná návěstidla, návěstidlo do Heřmaniček je taktéž se světelnou přivolávací návěstí. Předvěsti vjezdových návěstidel jsou světelné.

Pro spolupůsobení zařízení  na jízdě vlaku jsou použity izolované kolejnice. Zařízení neumožňuje současné vlakové cesty.

Jako traťové zabezpečovací zařízení v úseku Heřmaničky – Votice – Olbramovice slouží hradlový poloautomatický blok s traťovým souhlasem.

Ve stanici dnes slouží výpravčí a dva signalisté, ještě před několika málo lety zde byl v nepřetržité službě zaměstnanec pro podej a výdej zavazadel a spěšnin a pokladní.

Od léta 2009 ve stanici probíhají přípravné práce pro celkovou rekonstrukci v rámci stavby 4. tranzitního železničního koridoru. V původním plánu byla jako první uvažovaná k rekonstrukci stanice Olbramovice, která však nyní zůstane až na konec, spolu s Bystřicí (rok 2012). Ve Voticích již v loňkém létě byly káceny dřeviny, následovalo hloubení základů pro podpěry nového trakčního vedení, úpravy přístupových cest, propustků a základu pro nový most do Beztahova (nad St.1).

ODKAZ
Zapomenuté projekty: lokálkou z Votic do Košetic a dál (prolog)

V současnosti probíhá rekonstrukce vnitřních prostor výpravní budovy – obou čekáren a chodby, pro umístění definitivního staničního zabezpečovacího zařízení ESA11 a jeho napájení, částečně byla vytrhána 4. staniční kolej, je upravováno koryto Srbického potoka a podjezdu těsně za St.2 a rozšiřování drážního tělesa na stejném místě, dále pokládka kabelů, na obou zhlavích již stojí připravená světelná odjezdová návěstidla z 3. a 5. staniční koleje (SK). Jsou stavěny nové podpěry trakčního vedení.

Na heřmaničském záhlaví, v areálu lomu ZAPA probíhají trhací práce pro rozšíření a částečné narovnání oblouku k vjezdovým návěstidlům.

Příští týden začne nepřetržitá, šestidenní výluka pro aktivaci provizorního staničního zabezpečovacího zařízení ESA11 s JOP, taťové úseky do Heřmaniček a do Olbramovic budou vybaveny automatickým hradlem AH88. Tím započne první hlavní etapa stavby. V provozu zůstanou pouze 3. a 5. SK, 1., 2. a 4. budou rekonstruovány, vystavěn bude podchod, pokračovat bude odtěžování skalního masívu a dobudování tělesa pro přeložku trati a opěrná zeď (směrem do Olbramovic bude trať vedena v nové trase, tunely a stávající těleso dráhy bude opuštěno).  Nad nynějším St.1 bude vystavěn nový most do Beztahova a lomu.

V dalších etapách budou postupně zprovozňovány nové staniční koleje a koleje 104, 104a., u kolejí 101 a 102 budou  vybudována nová nástupiště s podchodem, informační systém, zabezpečovací zařízení…

Celá rekonstrukce stanice, včetně asi 1,5 roční přestávky, bude dokončena propojením se stanicí Olbramovice v září 2012. Stanice Votice po dokončení bude mít tři dopravní koleje, jednu dopravně-manipulační pro obsluhu lomu a jednu manipulační (104.) Po dopravní stránce se stane součástí stanice Olbramovice, propojeny budou dvěma kolejemi vedenými z větší části ve dvou tunelech. Těmto tunelům se budeme podrobně věnovat v některém dalších článků.

Součástí tohoto článku je fotogalerie, ve které se můžete podívat na Votice před započetím prací i z leteckého pohledu, na stavědla a do dopravní kanceláře.

ODKAZ
Na kole či pěšky ve stopě císařské dráhy II.

FOTOGALERIE


Upozorni mě
Upozornit na
guest
3 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Rob
Rob
18.3.2010 11:30

Článek se pěkně čte. Tak zase jedna stanice přijde o mechaniky. Pokrok jde kupředu.
Galerie fotek z Votic je vynikající, např. dopravní kancelář se běžně zdokumentovat nedá.
Díky za to!!

simba
Autor
Reakce na  Rob
21.3.2010 11:31

Ale dá, jen se zeptat – buď Vás vyhodí nebo ne 🙂
Já už byl vyhozen mnohokrát, ale někdy se zadaří.
Spousta z nás se motá, kde nemá – to si přiznejme – je lepší se optat i na to – aby Vám pak nepřistál šutr na hlavě (Votice) 🙂

mirekk
Reakce na  Rob
21.3.2010 11:33

Například na mě jedna divná ženština včera na býv.Hr.Jírovice chtěla poštvat asi 15ti hlavou smečku hafanů všech ras. Jen proto, že jsem fotil ten příšerný binec kolem kdysi hezkého domku. Až udělám galerii, neopomenu tam zrovna toto zátiší dát