Výpravní budova na nádraží v Písku projde rekonstrukcí

Písek - výpravní budova (Autor: Aktron / Wikimedia Commons)

Jednou z mnoha budov, které projdou rekonstrukcí, bude i výpravní budova v železniční stanici Písek z roku 1889.

Záměrem rekonstrukce je znovunavrácení typického historického vzhledu budovy, byť budova samotná není památkově chráněná a během své životnosti již prošla řadou stavebních úprav.

V rámci rekonstrukce budou provedeny dispoziční úpravy v 1. a 2. nadzemním podlaží (přízemí a patře), budou vyměněny otvorové výplně, fasáda objektu bude zateplena a bude zhotoven nový střešní plášť včetně nového krovu. Současně dojde k vybudování nových rozvodů vzduchotechniky a klimatizace včetně koncových prvků, dále bude provedena nová vnitřní infrastruktura – rozvody kanalizace, plynu, vody, vzduchotechniky, chlazení, elektrické rozvody slabo i silnoproudu včetně rozvaděčů, nové vybavení kotelny v přízemí, osazení plynových kotlů v patře budovy, osazení průtokových ohřívačů vody místo plynových karem, požárního vodovodu a hydrantů, nové osazení sanity atp. Zatímco v přízemí zůstane zachováno administrativní (kanceláře) a technické zázemí dráhy, v patře budovy bude stávající prostor nyní neobývaných 3 bytových jednotek dispozičně změněn na 5 bytových jednotek na menší ploše. Jihovýchodní část patrové části bude využita rovněž pro kanceláře. Podkroví a sklepy budovy jsou také nevyužívány, část sklepních prostor je zasypána a v podzemí se nachází i bývalé kryty CO. Suterénní prostory trpí, jak je u těchto objektů zvykem, zvýšenou vlhkostí, což bude řešeno příslušnými drenážemi.

V jižní části bude zdemolován přidružený jednopodlažní objekt z roku 1948 (*) a na jeho místě budou zřízena parkovací stání, chodník, retenční plochy a plocha pro odpadové hospodářství. Sociální zázemí z demolovaného přístavku bude nahrazeno novým, blíže čekárny pro cestující.

Rekonstrukcí projde i konstrukce perónu u budovy. Ta bude kompletně demolována. Na nové konstrukci budou znovu použity pouze mechanicky očištěné litinové nosné sloupy a dřevěné nosné prvky, budou-li tyto použitelné. Místo dřevěného sloupu bude instalován nový ocelový sloup (replika litinového). Realizována bude nová zídka, vč. základu, na konci perónu pak nová zděná stěna, nově navržené je i zábradlí výšky 1 m nebo nové schodiště k nástupištím ad.

ODKAZ
Demolice výpravní budovy v Chodově (fotogalerie)

Výběrové řízení na zhotovitele s předpokládanou cenou 42,874.553 Kč (bez DPH) vyhlásila Správa železnic 6. srpna 2020 s datem ukončení podání nabídek 24. srpna 2020. Předpoklad zahájení prací je 4. čtvrtletí roku 2020.

Písecká výpravní budova bude po rekonstrukci vypadat nějak takto.

Na opravu výpravní budovy by v letech 2026 – 2028 měla navazovat stavba „Modernizace trati Nemanice – Protivín (včetně) – Písek město (včetně)“, která bude řešit komplexní rekonstrukci kolejiště, zabezpečovacího zařízení, výstavbu nových nástupišť a podchodu pro přístup cestujících na nové ostrovní nástupiště. 5. února 2020 byl vydán pokyn se strany Správy železnic, s.o. k přerušení projekčních prací z důvodu překročení nákladů. V současné době se zpracovává aktualizace Studie proveditelnosti. Nejasná je zatím i poloha nového podchodu na nově uvažovaná nástupiště.


(*) – budova mezi výpravní budovou a skladištěm byla dostavěna v roce 1948 pro potřeby pokladny a čekárny autobusů ČSD, prodejny novin a tabáku, vrátného, skladiště pošty, spěšnin, úschovny zavazadel, záchodů a haly pro cestující.

Současně s tímto rozšířením výpravní budovy byla ke skladišti přistavěna podsklepená kancelář staniční a nákladní pokladny a na severním zhlaví stanice vystavěna budova, ve které byly umístěny sklady materiálu, inventáře, truhlářská a kovářská dílna a umývárny. (zdroj: NA Praha, fond SSK)


 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře